Bồi thường khi thu hồi đất thuê trả tiền hàng năm

Đất thuê trả tiền hàng năm có được bồi thường khi thu hồi không?

Đất thuê trả tiền hàng năm sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường cho đất thuê trả tiền hàng năm sẽ bị hạn chế so với...

5 tháng trước Tin tức

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể là văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp thông báo đến Phòng đăng ký...

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh là thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh tại hộ gia đình. Chủ hộ kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm về tài sản hoặc các...

Dịch vụ tư vấn phương án lao động khi mua bán doanh nghiệp Cần Thơ

Dịch vụ tư vấn phương án lao động khi mua bán doanh nghiệp Cần Thơ là dịch vụ mà các doanh nghiệp nên tiếp cận. Xây dựng phương án lao...
tư vấn luật qua điện thoại
tư vấn luật qua Email

Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp

Tư Vấn Hợp Đồng

Tư Vấn Luật Lao Động

Tư Vấn Luật Xây Dựng

Tư vấn luật hành chính

Biểu mẫu – Văn bản pháp luật

Dịch Vụ Luật Sư

Tư Vấn Luật Đất Đai

Tư Vấn Luật Dân Sự

Tư Vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình

Tư vấn luật thừa kế

Tư Vấn Luật Hình Sự