Bồi thường khi thu hồi đất thuê trả tiền hàng năm

Đất thuê trả tiền hàng năm có được bồi thường khi thu hồi không?

Đất thuê trả tiền hàng năm sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường cho đất thuê trả tiền hàng năm sẽ bị hạn chế so với...

10 tháng trước Tin tức

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể là văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp thông báo đến Phòng đăng ký...

Vụ án hành chính nào không tiến hành đối thoại được?

Vụ án hành chính nào không tiến hành đối thoại được đã được pháp luật về tố tụng hành chính quy định. Về nguyên tắc, đối thoại là một thủ...

Có được yêu cầu định giá lại trong vụ án hình sự không?

Có được yêu cầu định giá lại trong vụ án hình sự không thường được đặt ra khi có nghi ngờ kết luận định giá tài sản. Trong tố tụng...
tư vấn luật qua điện thoại
tư vấn luật qua Email

Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp

Tư Vấn Hợp Đồng

Tư Vấn Luật Lao Động

Tư Vấn Luật Xây Dựng

Tư vấn luật hành chính

Biểu mẫu – Văn bản pháp luật

Dịch Vụ Luật Sư

Tư Vấn Luật Đất Đai

Tư Vấn Luật Dân Sự

Tư Vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình

Tư vấn luật thừa kế

Tư Vấn Luật Hình Sự