Luật Hành Chính

Luật sư kháng cáo án hành chính giỏi uy tín ở Đồng Nai

Luật sư kháng cáo hành chính ở Đồng Nai theo yêu cầu của đương sự hoặc xét thấy việc kháng cáo vụ án hành chính bảo đảm được quyền và lợi ích của khách hàng. Để hiểu rõ hơn về vai trò của luật sư cũng như là các quy định của pháp luật về kháng cáo vụ án hành chính. Xin mời quý vị độc giả theo dõi bài viết dưới đây.

Luật sư kháng cáo vụ án hành chính giỏi uy tín

Luật sư kháng cáo vụ án hành chính giỏi uy tín

Quy định về kháng cáo vụ án hành chính

Chủ thể có quyền kháng cáo

Người có quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm được quy định tại Điều 204 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Theo đó, bao gồm các chủ thể sau:

 • Đương sự
 • Người đại diện hợp pháp của đương sự

Như vậy, căn cứ Điều trên thì luật sư khi tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hợp pháp của đương sự có quyền kháng cáo.

>>>Xem thêm: Kháng cáo quá hạn trong vụ án hành chính được quy định ra sao ?

Thời hạn kháng cáo

Căn cứ Điều 206 Luật Tố tụng Hành chính 2015, thời hạn kháng cáo được quy định cụ thể như sau:

 • Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.
 • Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo kể từ ngày tuyên án.
 • Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú hoặc nơi có trụ sở trong trường hợp người có quyền kháng cáo là cơ quan, tổ chức.
 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giữ hoặc bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày làm đơn kháng cáo theo xác nhận của người có thẩm quyền của nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Như vậy, về nguyên tắc thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày. Đối với Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án là 07 ngày.

Thời hạn kháng cáo vụ án hành chính

Thời hạn kháng cáo vụ án hành chính

Trình tự, thủ tục kháng cáo vụ án hành chính

Hồ sơ kháng cáo

Căn cứ khoản 7 Điều 205 Luật Tố tụng Hành chính 2015, để được Tòa án xem xét kháng cáo vụ án hành chính, người kháng cáo cần chuẩn bị hồ sơ kháng cáo gồm có các tài liệu sau:

 • Đơn kháng cáo theo mẫu số 24-HC được ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP của Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 13 tháng 01 năm 2017.
 • Tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Căn cứ khoản 1 Điều 205 Luật Tố tụng Hành chính 2015, đơn kháng cáo phải có nội dung chính sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo;
 • Kháng cáo toàn bộ hoặc một phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật
 • Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

>>>Xem và tải xuống mẫu đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo hành chính

Trình tự, thủ tục thực hiện

Trình tự thủ tục thực hiện kháng cáo vụ án hành chính bao gồm các bước cơ bản sau đây:

 1. Bước 1: Người kháng cáo nộp đơn kháng cáo và các tài liệu chứng cứ chứng minh (nếu có) cho Tòa án đã ban hành bản án, quyết định bị kháng cáo.
 2. Bước 2: Tòa án cấp sơ thẩm kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo
 3. Bước 3: Khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm thông báo cho người kháng cáo biết để nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đối với trường hợp người kháng cáo không thuộc đối tượng được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.
 4. Bước 4: Người kháng cáo xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và Tòa án cấp sơ thẩm gửi toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm.
 5. Bước 5: Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo do Tòa án cấp sơ thẩm chuyển lên, Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định thụ lý vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

Trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục theo quy định tại Điều 216 Luật Tố tụng Hành chính.

Cơ sở pháp lý: khoản 7 Điều 205 Luật Tố tụng Hành chính 2015, khoản 1 Điều 207 Luật Tố tụng Hành chính 2015,  Khoản 1 Điều 209, Điều 216 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Vai trò luật sư kháng cáo vụ án hành chính tại Đồng Nai

Vai trò của luật sư trong kháng cáo vụ án hành chính

Vai trò của luật sư trong kháng cáo vụ án hành chính

Luật sư tư vấn kháng cáo

Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn kháng cáo bản án hành chính, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng các hoạt động sau:

 • Luật sư tư vấn về chuẩn bị hồ sơ cho việc kháng cáo bản án hành chính
 • Luật sư tư vấn, hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc kháng cáo bản án hành chính
 • Luật sư hướng dẫn thủ tục nộp đơn và xử lý đơn kháng cáo
 • Luật sư hướng dẫn hoặc giúp đương sự nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm khi có yêu cầu của Tòa án nhận đơn kháng cáo.

Luật sư soạn đơn kháng cáo

Đối với dịch vụ này, luật sư sẽ cung cấp đến quý khách hàng các hoạt động sau:

>>>Xem thêm: Quy định về thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo trong vụ án hành chính

Luật sư tham gia phiên tòa phúc thẩm

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, luật sư sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Luật sư nghiên cứu hồ sơ, bản án hành chính sơ thẩm bị kháng cáo để đánh giá các vấn đề nội dung vụ án, về tố tụng thực hiện ở cấp sơ thẩm
 • Luật sư chuẩn bị tài liệu, chứng cứ chứng minh và các nội dung liên quan cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự theo yêu cầu kháng cáo
 • Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ và các câu hỏi tranh tụng.

Khi tham gia phiên tòa xét xử cấp phúc thẩm, luật sư thực hiện các công việc:

Giai đoạn trước khi bắt đầu phiên tòa:

 • Luật sư yêu cầu hoãn phiên tòa hoặc phản đối quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm
 • Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng
 • Đề xuất Hội đồng xét xử đình chỉ, tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm
 • Tư vấn cho khách hàng rút, thay đổi, bổ sung tài liệu kháng cáo.

Giai đoạn khi luật sư tham gia tranh tụng tại phiên tòa:

 • Luật sư trình bày nội dung kháng cáo, căn cứ kháng cáo
 • Luật sư tham gia hỏi tại phiên tòa
 • Luật sư tham gia tranh tụng tại phiên tòa

Giai đoạn sau phiên tòa phúc thẩm:

 • Tư vấn cho khách hàng hướng xử lý khi bản án không phù hợp với các quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng
 • Hướng dẫn cho khách hàng về các thủ tục để yêu cầu thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Phí luật sư kháng cáo vụ án hành chính giỏi ở Đồng Nai

Nếu quý khách hàng muốn tư vấn chuyên sâu về kháng cáo vụ án hành chính, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp dựa trên tính chất phức tạp, mức độ khó khăn của vụ án mà khách hàng đang gặp phải và các giai đoạn tố tụng luật sư tham gia. Ngoài ra, chi phí nhờ luật sư tranh tụng trong vụ án hành chính dựa trên những công việc cụ thể theo yêu cầu của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng chi phí được tính toán nhằm tối đa hóa quyền lợi và lợi ích cho khách hàng. Thời gian thực hiện sẽ tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng, tuy nhiên chúng tôi đảm bảo sẽ hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Đối với khách hàng có khó khăn về tài chính sẽ có những ưu đãi về trợ giúp pháp lý riêng.

Chuyên tư vấn luật đã cung cấp cho quý khách hàng về những thông tin liên quan đến luật sư kháng cáo hành chính. Có thể thấy, vai trò của luật sư trong việc kháng cáo là vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp cho khách hàng đảm bảo được tối đa quyền lợi của mình. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ luật sư giỏi luật hành chính của Chuyên tư vấn luật xin vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để nhận được hỗ trợ tốt nhất từ chúng tôi.

>> Bài viết liên quan giải quyết án hành chính có thể bạn quan tâm:

4.6 (10 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 899 bài viết