Tìm hiểu kiến thức về pháp luật

Nhằm giúp những ai có sở thích, nhu cầu tìm hiểu về luật, nghị định, thông tư quy định của nhà nước để điểu biết thêm kiến thức pháp luật.

Từ Ngày 01/07/2018, Lực Lượng Chức Năng Được Nổ Súng

Dù được ban hành từ ngày 20/06/2017, nhưng mãi đến ngày 01/07/2018, Luật Quản lý, Sử dụng vũ khí, Vật liệu nổ và Công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 mới chính thức có hiệu lực. Điều 23 của Luật Quản lý, Sử dụng vũ khí, Vật liệu nổ và Công cụ hỗ trợ nêu rõ những trường hợp...

Đọc thêm

Tầm Quan Trọng Của Tư Vấn Pháp Luật

Tư vấn pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn, tin cậy cho hoạt động của đời sống – xã hội.Khi xã hội càng phát triển thì đồng thời càng có nhiều các mối quan hệ được thiết lập, những vấn đề phát sinh trong mọi lĩnh vực...

Đọc thêm

Đừng Triệt Tiêu Chức Năng Xã Hội Của Luật Sư

Luật sư phải ứng xử và phát ngôn trên phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội theo đúng nguyên tắc hành nghề luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư. Bộ Tư pháp đang soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 123/2013 của...

Đọc thêm