Tin tức

Bồi thường khi thu hồi đất thuê trả tiền hàng năm

Đất thuê trả tiền hàng năm có được bồi thường khi thu hồi không?

Đất thuê trả tiền hàng năm sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường cho đất thuê trả tiền hàng năm sẽ bị hạn chế so với loại đất khác và chỉ được bồi thường khi đáp ứng đủ điều kiện luật định. Bài viết dưới đây...
Thông báo giải thể doanh nghiệp

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể là văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp thông báo đến Phòng đăng ký doanh. Đây là tài liệu quan trọng, không thể thiếu trong hồ sơ giải thể của doanh nghiệp. Chuyên tư...
Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh là thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh tại hộ gia đình. Chủ hộ kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm về tài sản hoặc các quyền và nghĩa vụ khác. Điều kiện và thủ tục để đăng ký hộ kinh doanh và các vấn đề liên...
Phương án lao động khi mua bán doanh nghiệp tại Cần Thơ

Dịch vụ tư vấn phương án lao động khi mua bán doanh nghiệp Cần Thơ

Dịch vụ tư vấn phương án lao động khi mua bán doanh nghiệp Cần Thơ là dịch vụ mà các doanh nghiệp nên tiếp cận. Xây dựng phương án lao động là thủ tục bắt buộc, đảm bảo về mặt pháp lý khi mua bán doanh nghiệp ảnh hưởng đến...
Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư tại Cần Thơ

Tư vấn chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư tại Cần Thơ

Tư vấn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư tại Cần Thơ là một trong các gói dịch vụ pháp lý về đất đai. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư phải được thực hiện theo những điều kiện, thủ tục chặt chẽ mà pháp...
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Cần Thơ

Tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Cần Thơ

Tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Cần Thơ là thủ tục khi doanh nghiệp muốn sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài (Work permit) cần đáp ứng đủ...
Vụ án hành chính không tiến hành đối thoại

Vụ án hành chính nào không tiến hành đối thoại được?

Vụ án hành chính nào không tiến hành đối thoại được đã được pháp luật về tố tụng hành chính quy định. Về nguyên tắc, đối thoại là một thủ tục trong quá trình giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án. Tuy nhiên, không phải trong trường hợp...
Yêu cầu định giá lại trong tố tụng hình sự

Có được yêu cầu định giá lại trong vụ án hình sự không?

Có được yêu cầu định giá lại trong vụ án hình sự không thường được đặt ra khi có nghi ngờ kết luận định giá tài sản. Trong tố tụng hình sự, định giá tài sản có ý nghĩa quan trọng để giải quyết vụ án. Do đó, cần yêu...
Thời hạn giám định lại trong tố tụng hình sự

Thời hạn giám định lại trong tố tụng hình sự là bao lâu?

Thời hạn giám định lại trong tố tụng hình sự là thời gian thực lại kết quả giám định theo yêu cầu của một bên khi đáp ứng điều kiện luật định. Đối với mỗi trường hợp cụ thể sẽ có thời hạn giám định lại khác nhau. Thủ tục...

Các trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp bắt buộc điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đầu tư xảy ra khi dự án hoặc nhà đầu tư có sự thay đổi trong quá trình đầu tư. Việc điều chỉnh trên là bắt buộc nên nếu nhà đầu tư không điều chỉnh kịp thời Giấy chứng...
error: Content is protected !!