Tin tức

Ai phải chịu chi phí thẩm định giá trong vụ án hành chính

 

Chi phí thẩm định giá trong vụ án hành chính là số tiền chi trả cho việc định giá, thẩm định giá tài sản trong vụ án hành chính. Việc quy định bắt buộc các đương sự chịu chi phí định giá mang ý nghĩa bù lại một phần chi phí của Nhà nước cho hoạt động xét xử. Ngoài ra việc quy định mang ý nghĩa ràng buộc các đương sự với việc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ tố tụng và không được lạm dụng quyền để gây khó khăn cho Hội đồng định giáTòa án trong việc giải quyết vụ việc.Người chịu chi phí thẩm định giá

Người chịu chi phí thẩm định giá

Quy định của thẩm định giá trong vụ án hành chính

Thẩm quyền ra quyết định thẩm định giá tài sản

Căn cứ Khoản 3  Điều 91 Luật Tố tụng Hành chính 2015 thì Tòa án có thẩm quyền ra quyết định thẩm định giá tài sản đối với các trường hợp:

 • Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;
 • Các đương sự đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;
 • Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản;
 • Người khởi kiện thỏa thuận với tổ chức thẩm định giá để thẩm định giá tài sản theo mức giá cao hơn so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm thu lợi bất chính từ tài sản của Nhà nước hoặc người bị kiện thỏa thuận với tổ chức thẩm định giá để thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp hơn so với giá thị trường nhằm trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá có vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

Trình tự, thủ tục thành lập Hội đồng định giá

Căn cứ Khoản 4 Điều 91 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định trình tự, thủ tục thành lập Hội đồng định giá:

 • Hội đồng định giá do Tòa án thành lập gồm Chủ tịch Hội đồng định giá là đại diện cơ quan tài chính và thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan. Người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó, người quy định tại Điều 45 của Luật này không được tham gia Hội đồng định giá.

Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng. Trường hợp cần thiết, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá. Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá;

 • Cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng định giá và tạo điều kiện để họ làm nhiệm vụ. Người được cử làm thành viên Hội đồng định giá có trách nhiệm tham gia đầy đủ vào việc định giá. Trường hợp các cơ quan này không cử người tham gia Hội đồng định giá thì Tòa án yêu cầu cơ quan quản lý có thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo thực hiện yêu cầu của Tòa án. Người được cử tham gia Hội đồng định giá không tham gia mà không có lý do chính đáng thì Tòa án yêu cầu lãnh đạo cơ quan đã cử người tham gia Hội đồng định giá xem xét trách nhiệm, cử người khác thay thế và thông báo cho Tòa án biết để tiếp tục tiến hành định giá;
 • Định giá phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ ý kiến của từng thành viên, của đương sự nếu họ tham dự. Quyết định của Hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự, người chứng kiến ký tên vào biên bản.Thẩm định giá

Thẩm định giá

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

Căn cứ  Điều 365 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản trong tố tụng hành chính:

Trường hợp các đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản được xác định như sau:

 • Người yêu cầu định giá tài sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.
 • Trường hợp các đương sự không thống nhất được về giá và cùng yêu cầu Tòa án định giá tài sản thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Trường hợp có nhiều đương sự, thì các bên đương sự cùng phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản theo mức mà Tòa án quyết định.
 • Trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 91 của Luật Tố tụng Hành chính 2015 thì người khởi kiện, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.

Đối với trường hợp các đương sự có thỏa thuận thì cùng nhau đưa ra lựa chọn tổ chức thẩm định giá và nghĩa vụ chịu chi phí thẩm định nhằm cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án

>>> xem thêm: Thủ tục thẩm định, định giá tài sản trong tố tụng hành chính

Chi phí thẩm định giá

Chi phí thẩm định giá

Nghĩa vụ chịu chi phí thẩm định giá

Căn cứ tại Khoản 5 Điều 366 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định nghĩa vụ chịu chi phí thẩm định giá tài sản trong vụ án hành chính:

 • Đương sự phải chịu chi phí thẩm định giá tài sản nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận.
 • Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 143, Khoản 1 Điều 234 của Luật Tố tụng Hành chính 2015 và Hội đồng định giá đã tiến hành thẩm định giá thì người khởi kiện phải chịu chi phí thẩm định giá tài sản.
 • Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 225, Điểm c Khoản 1 Điều 229 của Luật này và Hội đồng định giá đã tiến hành thẩm định giá thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí thẩm định giá tài sản.
 • Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án khác theo quy định của Luật này và Hội đồng định giá đã tiến hành thẩm định giá thì người yêu cầu thẩm định giá phải chịu chi phí thẩm định giá tài sản.

Luật sư tư vấn tham gia vụ án hành chính.

 • Tư vấn quy định pháp lý về thẩm định giá và nghĩa vụ nộp phí;
 • Soạn thảo đơn yêu yêu cầu định giá tài tài sản;
 • Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án;
 • Xác định nghĩa vụ nộp phí thẩm định;…

Như vậy bài viết trên đã cung cấp các quy định của pháp luật về vấn đề  thẩm định giá và nghĩa vụ chịu chi phí thẩm định nhằm cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án. Nếu quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc muốn được Luật sư Hình sự tư vấn pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

5 (20 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết