1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

    Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích xác nhận lịch hẹn tư vấn với Luật sư.

    2. THÔNG TIN TƯ VẤN

    Chúng tôi sẽ gửi xác nhận đặt hẹn của bạn theo địa chỉ mail bạn cung cấp.
    Đồng thời phòng dịch vụ sẽ liên hệ qua số điện thoại của bạn để xác nhận lịch hẹn chính xác lần cuối cùng

    Tôi đồng ý với Chính sách đặt hẹnĐiều khoản chung cho việc đặt hẹn