Tư Vấn Pháp Luật Hình Sự

bởi | Th7 24, 2018

TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ qua hotline 1900636387 của Chuyên Tư Vấn Luật là hoạt động phổ biến kiến thức pháp luật hình sự nhằm đảm bảo hỗ trợ việc hiểu biết và vận dụng những quy định của pháp luật vào thực tiễn cuộc sống góp phần bảo vệ triệt để quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng trong các quan hệ pháp luật. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng nắm bắt được những thông tin cơ bản về dịch vụ tư vấn Luật hình sự.

Pháp luật Hình sựPháp luật Hình sự

hotline tư vấn luật 1900636387

Đặc trưng của việc áp dụng pháp luật hình sự

Pháp luật hình sự quy định các QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ pháp lý trong lĩnh vực hình sự đều được nhà nước bảo đảm đứng ra giải quyết, can thiệp và áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết, can thiệp và áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết, là công cụ quyền lực nghiêm khắc nhất trong hệ thống pháp luật của nhà nước.

Các quy định được ghi nhận trong Bộ luật Hình sự hiện hành khái quát 3 nhiệm vụ chính của Luật Hình sự:

 • Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
 • Đấu tranh phòng ngừa và chống TỘI PHẠM
 • Giáo dục mọi người nâng cao ý thức tuân theo pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa và chống tội phạm.

Tư vấn pháp luật hình sự

Cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu chung có tính chất đặc trưng cho loại tội phạm cụ thể được quy định trong Luật Hình sự.

Cấu thành tội phạm được chia thành 3 loại là cấu thành tội phạm cơ bản, cấu thành tội phạm tăng năng và cấu thành tội phạm giảm nhẹ. Dựa vào việc phân loại cấu thành tội phạm này, Bộ luật Hình sự hiện hành quy định về đặc điểm dấu hiệu định tội và các dấu hiệu định khung giảm nhẹ, tăng nặng của từng tội phạm, là cơ sở để định tội danh và định khung hình phạt.

Nhờ vào việc phân tích yếu tố cấu thành tội phạm, Luật sư có thể nhận biết việc định tội danh và định khung hình phạt cho bị can, bị cáo đã đúng luật hay chưa?, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo.

Cấu thành tội phạmCấu thành tội phạm

Các giai đoạn thực hiện tội phạm

Các giai đoạn thực hiện tội phạm là các bước trong quá trình cố ý thực hiện tội phạm là các bước trong quá trình cố ý thực hiện tội phạm bao gồm chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn thành.

Giai đoạn thực hiện tội phạm cũng là một trong các cơ sở để xác định trách nhiệm hình sự của hành vi phạm tội và vì vậy việc đánh giá đúng hành vi phạm tội đang được thực hiện ở giai đoạn nào có ý nghĩa rất lớn đến việc giải quyết vụ án, định tội danh và định khung hình phạt.

Hệ thống hình phạt và biện pháp tư pháp

Trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự được thể hiện dưới 3 hình thức là hình phạt, án tích và biện pháp tư pháp.

 • Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội. Trách nhiệm hình sự hình phạt thể hiện mục đích đấu tranh phòng chống tội phạm và giáo dục người khác tôn trọng pháp luật.
 • Biện pháp tư pháp được hiểu đơn giản là các biện pháp được cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm hỗ trợ hình phạt trong việc giáo dục người phạm tội đặc biệt.

Việc nghiên cứu, am hiểu về hình phạt và biện pháp tư pháp giúp Luật sư có thể có những đánh giá đúng đắn, đưa ra lập luận chính xác bảo vệ triệt để quyền lợi của thân chủ.

Quyết định hình phạt

Tòa án phải căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt.

Ngoài dựa vào những căn cứ nói trên, trong các trường hợp đặc biệt, Tòa án dựa vào cả những quy định riêng cho trường hợp phạm tội tương ứng. Khi đó, Tòa án có thể quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội, quyết định hình phạt trong trường hợp có nhiều bản án, …

Miễn, giảm trách nhiệm hình sự

MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM được áp dụng bởi các cơ quan tư pháp trong quá trình truy cứu trách nhiệm hình sự và thực hiện trách nhiệm hình sự, thể hiện sự khoan hồng, tính nhân đạo của luật pháp, tuy nhiên, miễn, giảm trách nhiệm hình sự chỉ được thực hiện khi hội đủ các căn cứ và điều kiện luật định.

Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự bao gồm:

 • Miễn trách nhiệm hình sự
 • Miễn hình phạt
 • Án treo
 • Miễn chấp hành hình phạt
 • Giảm mức chấp hành hình phạt
 • Giảm mức hình phạt đã tuyên
 • Hoãn chấp hành hình phạt
 • Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt

Tư vấn pháp luật tố tụng hình sự

Giai đoạn khởi tố

KHỞI TỐ là giai đoạn đầu tiên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, bắt đầu bằng quyết định khởi tố vụ án hình sự và kết thúc bằng quyết định đình chỉ điều tra hoặc Bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố. Ngay từ giai đoạn này, sau khi có quyết định khởi tố bị can, Luật sư có thể bắt đầu tham gia tố tụng.

Khởi tố vụ án hình sự có thể được thực hiện theo thẩm quyền của Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử.

Tư vấn luật tố tụng hình sựTư vấn luật tố tụng hình sự

Giai đoạn điều tra

Trong giai đoạn điều tra, cơ quan tư pháp có trách nhiệm:

 • Xác định tội phạm và người thực hiện tội phạm
 • Lập hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố bị can hoặc ra quyết định về việc giải quyết vụ án
 • Yêu cầu các cơ quan, tổ chức áp dụng các biện pháp khắc phụ và ngăn ngừa

Trong giai đoạn này, sự xuất hiện của Luật sư đóng vai trò quan trọng đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ:

 • Cung cấp những kiến thức pháp luật về tội danh, hình phạt, thời gian xét xử, quá trình giải quyết cho thân chủ
 • Giúp thân chủ bình tĩnh, yên tâm đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật
 • Thu thập lời khai, chứng cứ minh oan, giảm nhẹ hình phạt
 • Đưa ra các định hướng, phương pháp khắc phục hậu quả

Giai đoạn truy tố

Sau khi có đề nghị TRUY TỐ của cơ quan điều tra và các tài liệu của vụ án hình sự, Viện kiểm sát ra quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng, ra quyết định trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc ra quyết định đình chỉ hay tạm đình chỉ vụ án hình sự.

Giai đoạn xét xử

Trong giai đoạn XÉT XỬ, Hội đồng xét xử tiến hành xem xét, đánh giá, tranh luận làm rõ tại phiên tòa các tài liệu, chứng cứ, lời biện hộ, là căn cứ để quyết định bị cáo có phạm tội hay không? Nếu có thì phạm tội gì? Mức phạt như thế nào?

Có thể nói, giai đoạn xét xử là giai đoạn quan trọng trong giải quyết vụ án hình sự vì vậy sự tham gia của Luật sư càng trở nên cần thiết hơn.

Quyền được nhờ người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại

Theo quy định tại Điều 72 và Điều 84 Bộ luật Hình sự hiện hành, người bị buộc tội có quyền nhờ Luật sư bào chữa; bị hại, đương sự có quyền nhờ Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Ngoài Luật sư; bị cáo, bị hại, đương sự có thể nhờ những người bào chữa khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, bao gồm: Bào chữa viên nhân dân, Người đại diện, Trợ giúp viên pháp lý.

Tại sao nên nhờ luật sư tham gia tố tụng ngay từ đầu?

Việc luật sư tham gia vào vụ án hình sự sẽ hạn chế tối đa việc oan, sai hoặc áp dụng hình phạt quá nặng. Bằng việc chứng minh những sự thật khách quan, làm sáng tỏ hành vi, tình tiết vụ án trong quá trình cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra sẽ khiến đảm bảo triệt để quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Vì vậy, sự có mặt của Luật sư không chỉ đơn thuần giúp đỡ cho bị cáo, bị hại, đương sự mà còn giúp quá trình giải quyết vụ án được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tất cả các chủ thể tham gia tố tụng.

Phương thức tư vấn Luật Hình sự

Tư vấn qua tổng đài

Thông qua tổng đài tư vấn 1900.63.63.87, Luật sư Hình sự của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý hình sự khác nhau. HOTLINE 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư hình sự giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

Tư vấn trực tuyến bằng các hình thức khác

Bên cạnh tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.63.63.87, Công ty Luật Long Phan PMT nhận những câu hỏi thắc mắc của khách hàng thông qua nhiều hình thức khác:

Tư vấn trực tiếp

Trong trường hợp cụ thể, khi có những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau và cần nhanh chóng xử lý, quý khách hàng có thể đến văn phòng của chúng tôi để gặp Luật sư hình sự tư vấn trực tiếp tại hai địa chỉ:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh
 • Văn phòng Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Công việc Luật sư Long Phan PMT hỗ trợ khách hàng

Với đội ngũ Luật sư hình sự dày dặn kinh nghiệm, Long Phan PMT xin hỗ trợ quý khách hàng các công việc như sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật hình sự trong từng tội danh, trường hợp cụ thể
 • Thu thập lời khai, chứng cứ, phân tích tình tiết sự việc
 • Đưa ra những phương án giải quyết bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng
 • Soạn thảo, nộp văn bản cần thiết gửi đến các cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan khác
 • Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về dịch vụ luật sư tư vấn luật hình sự. Nếu còn có bất cứ thắc mắc về vấn đề này hoặc cần Luật sư hình sự tư vấn, quý khách hàng có thể chọn lựa sử dụng các phương thức nói trên liên hệ ngay với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn. Xin cảm ơn.

 XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hành vi xem đánh bạc có chịu trách nhiệm hình sự không?

Hành vi xem đánh bạc có phải chịu trách nhiệm hình sự không là thắc mắc thường thấy của nhiều người, chỉ vì hứng thú hay tò mò mà cá nhân tập trung xem đánh bạc nhưng lại bị dẫn giải về trụ sở công an. Vậy khi gặp tình huống này, cá nhân phải xử lý như thế nào. Mời...

Sau khi khởi tố vụ án mà không lấy lời khai có vi phạm tố tụng không?

Sau khi khởi tố vụ án mà không lấy lời khai có vi phạm tố tụng không? Là một vấn đề được mọi người khá quan tâm bởi nếu trình tự tố tụng nếu xảy ra thiếu sót thì đôi khi sẽ ảnh hưởng đến tính có hiệu lực của bản án nói riêng, sự thật khách quan của vụ án nói chung....

Chống Người Thi Hành Công Vụ Thì Bị Phạt Tù Bao Nhiêu Năm?

Hành vi chống người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt như thế nào? Một hành vi được coi là chống người thi hành công vụ được quy định cụ thể trong luật hình sự và các văn bản hướng dẫn về tội danh này ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé....

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án hình sự

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án hình sự là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Bởi các biện pháp ngăn chặn theo quy định của BLTTHS 2015 áp dụng để kịp thời ngăn chặn tội phạm khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn...

Thủ tục và các biện pháp thu thập chứng cứ trong vụ án hình sự

Trình tự, thủ tục và các biện pháp thu thập chứng cứ được quy định lồng ghép trong quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có thẩm quyền thu thập chứng cứ. Nếu hiểu rõ được cơ sở pháp lý về vấn đề này sẽ giúp các chủ thể có liên quan thuận lợi hơn trong việc giải quyết vụ...

Mức phạt đối với hành vi uống rượu bia gây tai nạn giao thông

Mức phạt đối với hành vi uống rượu bia gây tai nạn giao thông là như thế nào? Người đã uống rượu bia thì có được phép tham gia giao thông hay không? Và nếu gây ra tai nạn khi trong người có nồng độ cồn thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Vậy pháp luật hiện...

Tự ý xông vào nhà người khác đánh người bị xử lý thế nào?

Tự ý xông vào nhà người khác đánh người bị xử lý thế nào là câu hỏi đặt ra cần được trả lời, hành vi xông vào nhà người khác đã là hành vi vi phạm pháp luật, thêm vào đó còn thực hiện hành vi đánh người thì pháp luật sẽ có những quy định như thế nào để xử phạt cho...

Cho người chưa đủ tuổi mượn xe gây tai nạn: Ai chịu trách nhiệm?

Cho người chưa đủ tuổi mượn xe gây tai nạn: Ai chịu trách nhiệm? Đây là một thắc mắc được rất nhiều người quan tâm. Để làm rõ được thắc mắc trên chúng ta cần phải biết tuổi chịu trách nhiệm hình sự và nguyên tắc xử lý đối với người DƯỚI 18 TUỔI phạm tội.  Vậy trách...

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Scores: 5 (14 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87