Luật Hình Sự

Quy trình thu thập vật chứng hợp pháp trong vụ án hình sự

Quy trình thu thập vật chứng hợp pháp trong vụ án hình sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, các thông tư hướng dẫn. Vật chứng luôn được xem là yếu tố quan trọng để giải quyết các vụ án. Bài viết này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các vấn đề có liên quan trong quy định trình tự thu thập vật chứng, bảo quản, xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.

Trình tự thu thập vật chứng hợp pháp vụ án hình sự

Trình tự thu thập vật chứng hợp pháp vụ án hình sự

Quy định về thu thập vật chứng trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì vật chứng phải được thu thập kịp thời, đầy đủ, mô tả đúng thực trạng vào biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp vật chứng không thể đưa vào hồ sơ vụ án thì phải chụp ảnh, có thể ghi hình để đưa vào hồ sơ vụ án. Vật chứng phải được niêm phong, bảo quản theo quy định của pháp luật.

Điều 89 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (BLTTHS 2015) quy định: Vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

Việc thu thập vật chứng sẽ được thu thập ở tất cả giai đoạn – giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử.

Không phải tất cả những gì thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án đều là vật chứng. Phải có giá trị chứng minh tội phạm, người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong quá trình giải quyết vụ án thì mới được xem là vật chứng.

Trình tự thu thập vật chứng và giá trị của thu thập vật chứng

Trình tự thu thập vật chứng

Quá trình thu thập vật chứng của vụ án hình sự phải tuân theo các thủ tục tố tụng về trình tự, thủ tục theo quy định của BLTTHS 2015. Tại Điều 105 BLTTHS 2015, thu thập vật chứng phải được thu thập một cách kịp thời, đầy đủ, mô tả đúng thực trạng vào biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án. Vật chứng phải được niêm phong, bảo quản theo quy định của pháp luật.

Trình tự thu thập vật chứng vụ án hình sự

Trình tự thu thập vật chứng vụ án hình sự

>>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục và các biện pháp thu thập chứng cứ trong vụ án Hình sự

Giá trị thu thập vật chứng

Vật chứng được xem là cơ sở, là nguồn để giải quyết các vụ án được đầy đủ, chính xác và hiệu quả hơn. Thu thập vật chứng đầy đủ, các nhóm vật chứng phản ánh công cụ, phương tiện phạm tội, nhóm vật chứng mang dấu vết của tội phạm, nhóm vật chứng là đối tượng của tội phạm, nhóm vật chứng có ý nghĩa giải quyết vụ án, là cơ sở để giải quyết các vụ án hình sự.

Chủ thể có quyền thu thập vật chứng

Vật chứng được xem là một nguồn chứng cứ. Do đó, các chủ thể có thu thập vật chứng gồm:

  • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thu thập vật chứng theo quy định của BLTTHS 2015. Cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập những người biết về vụ án để hỏi và nghe họ trình bày những vấn đề liên quan đến vụ án, trưng cầu giám định, khám xét, khám nghiệm và các hoạt động điều tra khác. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp những tài liệu, đồ vật, trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ án.

Cơ quan có thẩm quyền tố tụng tiến hành thu thập vật chứng

Cơ quan có thẩm quyền tố tụng tiến hành thu thập vật chứng

  • Người bào chữa: Theo quy định tại Điều 88 BLTTHS 2015, người bào chữa có quyền gặp người mà mình bào chữa và các người liên quan khác để hỏi và nghe trình bày, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập vật chứng giám định lại, giám định bổ sung.

CSPL: Điều 88 BLTTHS 2015.

>>> Xem thêm: Thẩm quyền thu thập chứng cứ trong vụ án hình sự

Giải quyết trong trường hợp vật chứng không xác định được chủ sở hữu

Thu thập vật chứng không xác định được chủ sở hữu hiện nay vẫn còn một số khó khăn. Trường hợp thu thập vật chứng không xác định được chủ sở hữu thì cơ quan tiến hành tố tụng có quyền thu thập trong phạm vi mà pháp luật cho phép.

Luật sư tư vấn thu thập vật chứng hợp pháp trong vụ án hình sự.

  • Tư vấn quy định pháp luật về quy trình thu thập vật chứng trong vụ án hình sự;
  • Tư vấn về vấn đề pháp lý liên quan đến quy trình thu thập vật chứng nếu chủ thể thực hiện không đúng;
  • Tư vấn hướng giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thu thập vật chứng;
  • Trực tiếp tham gia phiên tòa xét xử với tư cách là người bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ, bảo vệ vật chứng là cơ sở để giải quyết các vụ án tranh việc thân chủ bị dùng nhục hình, ép cung.

Thu thập vật chứng phải tuân thủ theo các quy định trong tố tụng hình sự. Các vấn đề về trình tự thu thập vật chứng và vấn đề liên quan khác đã được trình bày ở bài viết. Nếu có thắc mắc các vấn đề pháp lý về trình tự thập thập vật chứng hoặc các vấn đề liên quan, cần TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900636387. Xin cảm ơn!

5 (12 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 916 bài viết