Dịch Vụ Luật Sư

Đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài giúp khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý phức tạp liên quan đến vấn đề này được đầy đủ và toàn diện hơn. Để hiểu rõ hơn về việc đăng ký thay đổi cổ...
Soạn đơn khiếu nại bồi thường đất đai tại Vũng Tàu

Dịch vụ soạn đơn khiếu nại về bồi thường đất đai ở Vũng Tàu

Dịch vụ soạn đơn khiếu nại về bồi thường đất đai ở Vũng Tàu là một dịch vụ hữu ích giúp người có quyền sử dụng đất có thể bảo vệ quyền lợi của mình trong các vụ án liên quan đến bồi thường đất đai. Dịch vụ này sẽ...
Thuê Luật sư bào chữa Tội cướp tài sản

Chi phí nhờ Luật sư bào chữa Tội cướp tài sản

Chi phí nhờ Luật sư bào chữa Tội cướp tài sản sẽ giúp vụ án được sáng tỏ, giúp tránh các hoạt động xâm phạm bởi các hoạt động sai trái, tiêu cực của cơ quan điều tra như ép cung, mớm cung gây bất lợi cho bị can, bị cáo,...
Quyền thay đổi luật sư bào chữa

Bị can có quyền thay đổi luật sư bào chữa hay không?

Bị can có quyền thay đổi luật sư bào chữa cho mình hay không là vấn đề được nhiều người quan tâm khi xuất hiện các tình huống bị can không muốn luật sư hiện tại tiếp tục bào chữa. Pháp luật quy định bị can có quyền lựa chọn,...
Chi phí nhờ Luật sư bào chữa Tội cố ý gây thương tích

Chi phí nhờ Luật sư bào chữa Tội cố ý gây thương tích

Chi phí nhờ Luật sư bào chữa Tội cố ý gây thương tích sẽ giúp làm sáng tỏ vụ việc, thu thập chứng cứ có lợi cho bị can, bị cáo; tham gia trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo sự công bằng cho vụ án;...
Bào chữa hành vi lấy tài sản của người bị tai nạn

Thủ tục nhờ luật sư bào chữa do bị khởi tố khi lấy tài sản của người bị tai nạn

Thủ tục nhờ luật sư bào chữa do bị khởi tố khi lấy tài sản của người bị tai nạn là việc đăng ký luật sư bào chữa theo yêu cầu của bị can, bị cáo hoặc người đại diện của họ.Tùy vào mức độ nguy hiểm của hành vi...
Bào chữa Tội nhận hối lộ trong lĩnh vực y tế

Luật sư bào chữa Tội nhận hối lộ trong lĩnh vực y tế

Bào chữa Tội nhận hối lộ trong lĩnh vực y tế nhằm bác bỏ một phần hoặc toàn bộ sự buộc tội, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người bị buộc tội. Theo đó, luật sư đóng vai trò người đồng hành cùng bị can, bị cáo trong giải...
Luật sư bào chữa tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực y tế

Luật sư bào chữa tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực y tế

Bào chữa tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực y tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong quá trình tố tụng. Hiện nay, số lượng các vụ án liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong...
luật sư bào chữa vắng mặt

Luật sư bào chữa vắng mặt thì phiên tòa có bị hoãn xét xử?

Luật sư bào chữa văn mặt thì phiên tòa có thể hoãn hoặc vẫn được tiếp tục xét xử tùy theo tình huống cụ thể. Luật sư bào chữa là đăng ký bào chữa tham gia tố tụng trong vụ án hình sự với mục đích biện hộ, bảo vệ thân...
Bào chữa trong vụ án giết người

Thủ tục mời luật sư bào chữa trong vụ án giết người

Con người có quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe. Được quyền sống và đòi hỏi các chủ thể khác phải tôn trọng. Vì vậy, người xâm phạm quyền này phải bị xử lý theo pháp luật. Bên cạnh đó thì cá nhân trong vụ án...