Tư Vấn Pháp Luật Dân Sự

TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ qua số hotline tổng đài 1900636387 của Chuyên Tư Vấn Luật là hoạt động phổ biến kiến thức pháp luật dân sự nhằm đảm bảo hỗ trợ việc hiểu biết và vận dụng những quy định của pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Mặc dù nguyên tắc của pháp luật dân sự là tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, tuy nhiên, sự thỏa thuận phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý khách hàng nắm bắt được những thông tin cơ bản về dịch vụ tư vấn Luật Dân sự của chúng tôi.

Tư vấn luật dân sựTư vấn luật dân sự

hotline tư vấn luật 1900636387

Đặc trưng áp dụng pháp luật dân sự

Quan hệ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả các quan hệ hôn nhân và gia đình, kinh doanh – thương mại, lao động. Ngoài các vấn đề cơ bản nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015, pháp luật dân sự còn bao gồm hệ thống các văn bản của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn, giải thích việc áp dụng Bộ luật Dân sự hoặc một vấn đề cụ thể nào đó trong quá trình thực hiện.

Việc áp dụng pháp luật dân sự được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong quan hệ dân sự nhưng vẫn đảm bảo đúng với quy định của pháp luật.

Nội dung luật sư tư vấn pháp luật dân sự

Quan hệ nhân thân và Quan hệ tài sản

QUAN HỆ NHÂN THÂN là những quan hệ về những lợi ích không tính ra được thành tiền. Ngược lại, QUAN HỆ TÀI SẢN là quan hệ giữa người và người về những lợi ích vật chất được tạo ra trong quá trình hoạt động sản xuất của xã hội; quan hệ tài sản là quan hệ giữa người về tài sản chứ không phải là quan hệ giữa người và tài sản nhưng chính đằng sau tài sản là quan hệ xã hội.

Quan hệ thừa kế

Về nguyên tắc, người thừa kế là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế (hoặc sinh ra sau thời điểm thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết). Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, người thừa kế có thể là cơ quan, tổ chức (có tồn tại vào thời điểm mở thừa kế).

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc bị tòa án tuyên bố chết. Nếu người bị Tòa án tuyên bố chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày Tòa án ghi trong bản án (trừ trường hợp vợ chồng lập di chúc chung).

Về di sản thừa kế, di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Những người có quyền thừa kế di sản của nhau nhưng chết cùng một thời điểm thì không được thừa kế di sản của nhau trừ trường hợp thừa kế kế vị được quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015.

Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là một loại sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự. Giao dịch dân sự có thể là hành vi pháp lý đơn phương hoặc hợp đồng dân sự.

Lưu ý, khi thực hiện giao dịch dân sự phải có sự bày tỏ và thống nhất ý chí của các chủ thể liên quan đến giao dịch dân sự. Tuy áp dụng nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nhưng Bộ luật Dân sự 2015 cũng đặt ra những quy định về cả nội dung và hình thức để giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là loại trách nhiệm dân sự phát sinh không phụ thuộc hợp đồng, buộc bên có trách nhiệm phải thực hiện bồi thường khi có đủ ba căn cứ: có thiệt hại thực tế xảy ra; có hành vi vi phạm pháp luật; có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại.

Luật sư tư vấn luật dân sựLuật sư tư vấn luật dân sự

Tư vấn pháp luật tố tụng dân sự

Chủ thể trong tố tụng dân sự

Chủ thể trong tố tụng dân sự bao gồm cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng.

Quyền và nghĩa vụ cũng như địa vị pháp lý của chủ thể trong tố tụng dân sự được quy định rõ trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự được chia làm ba loại: thẩm quyền theo vụ việc, thẩm quyền theo lãnh thổ; thẩm quyền của Tòa án các cấp.

 • Thẩm quyền theo vụ việc: Tòa án nhân dân chỉ được giao nhiệm vụ giải quyết các vụ việc do pháp luật tố tụng dân sự quy định. Các tranh chấp dân sự đề cập tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 bao gồm các tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động.
 • Thẩm quyền theo lãnh thổ: Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ được quy định dựa vào các yếu tố như: nơi cư trú của đương sự, người yêu cầu; nơi có tài sản tranh chấp; theo thỏa thuận của các chủ thể hoặc nơi xảy ra sự kiện pháp lý.
 • Thẩm quyền của Tòa án các cấp: Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thẩm quyền của Tòa án các cấp có thể được phân chia theo các tiêu chí: giá trị tranh chấp, tính chất của vụ việc hoặc bản chất của tài sản. Thẩm quyền của Tòa án các cấp bao gồm thẩm quyền của: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện.

Ngoài ra, có trường hợp, nguyên đơn hoặc người yêu cầu giải quyết việc dân sự có thể lựa chọn Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Thời hiệu trong tố tụng dân sự

Trường hợp áp dụng thời hiệu khởi kiện:

 • Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng: 03 năm theo Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015
 • Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại: 03 năm theo Điều 588 Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện:

 • Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản
 • Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai

Quá trình giải quyết vụ án dân sự

Quá trình giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án được thể hiện qua các giai đoạn: Khởi kiện và xử lý đơn khởi kiện; Thụ lý vụ án; Chuẩn bị xét xử sơ thẩm; Xét xử Sơ thẩm; Xét xử Phúc thẩm (nếu có kháng cáo, kháng nghị); Giám đốc thẩm, Tái thẩm (nếu có kháng cáo, kháng nghị).

Các vụ án dân sự có tính chất đơn giản, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ hoặc Tòa án không cần thực hiện đầy đủ tất cả các bước trong quá trình tố tụng, vụ án dân sự đó sẽ được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Tư vấn pháp luật tố tụng dân sựTư vấn pháp luật tố tụng dân sự

Vai trò luật sư trong việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự

Với vai trò tư vấn, luật sư dân sự sẽ cung cấp những hiểu biết pháp luật về vấn đề liên quan đến yêu cầu của khách hàng; tư vấn hướng thực hiện quan hệ dân sự hợp pháp và có lợi cho các bên; góp phần hạn chế tranh chấp, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, tạo ra hiệu quả công việc cao cho khách hàng.

Với vai trò tư vấn trong quá trình tố tụng tại Tòa án, luật sư dân sự sẽ áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật giúp đương sự, người yêu cầu có hướng giải quyết góp phần đảm bảo triệt để quyền lợi của họ. Bên canh đó, Luật sư dân sự hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị, nộp đơn từ hoặc các văn bản khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ án.

Quyền được nhờ Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Theo cơ sở pháp lý Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của đương sự, nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình là một trong những quyền quan trọng của đương sự. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải đáp ứng các điều kiện do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định.

Phương thức liên hệ tư vấn Luật Dân sự

Tư vấn luật dân sự trực tuyến qua tổng đài

Thông qua tổng đài tư vấn 1900.63.63.87, Luật sư Dân sự của Chuyên Tư Vấn Luật hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý hình sự khác nhau. HOTLINE 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư dân sự giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

Tư vấn online bằng các hình thức khác

Bên cạnh tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.63.63.87, Chuyên Tư Vấn Luật nhận những câu hỏi thắc mắc của khách hàng thông qua nhiều hình thức khác:

Tư vấn trực tiếp

Trong trường hợp cụ thể, khi có những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau và cần nhanh chóng xử lý, quý khách hàng có thể đến văn phòng của chúng tôi để gặp Luật sư dân sự tư vấn trực tiếp tại hai địa chỉ:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh
 • Văn phòng Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Tại sao nên nhờ Luật sư Dân sự hỗ trợ?

Với đội ngũ luật sư dân sự tâm huyết và dày dặn kinh nghiệm, Chuyên Tư Vấn Luật xin hỗ trợ quý khách hàng trong các công việc như sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, quyền tài sản, quyền nhân thân và các vấn đề khác của Bộ luật dân sự.
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng vừa tuân thủ quy định pháp luật vừa đảm bảo lợi ích cho khách hàng
 • Tư vấn cách thức xác lập và duy trì quan hệ dân sự giúp hạn chế tối đa tranh chấp giữa các bên
 • Soạn thảo, chuẩn bị và nộp đơn từ hoặc các văn bản khác đến các cơ quan tư pháp để kịp thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng
 • Tham gia tố tụng với vai trò người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án dân sự, của người yêu cầu trong việc dân sự.

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về dịch vụ luật sư tư vấn luật dân sự. Nếu còn có bất cứ thắc mắc về vấn đề này hoặc cần Luật sư dân sự tư vấn, quý khách hàng có thể chọn lựa sử dụng các phương thức nói trên liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn. Xin cảm ơn.

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Người đại diện theo ủy quyền của đương sự có được kháng cáo không?

Người đại diện theo ủy quyền của đương sự có được kháng cáo không? Là câu chuyện thường xuyên được đặt ra trong quá trình khởi kiện trên thực tế. Bởi lẽ có nhiều người muốn thực hiện quyền kháng cáo nhưng vì một số điều kiện khách quan mà không thể tự mình thực hiện...

Nộp đơn khởi kiện nhưng không nộp tài liệu, chứng cứ Tòa án có giải quyết không?

Nộp đơn khởi kiện nhưng không nộp tài liệu, chứng cứ thì Tòa án có giải quyết không? Là câu hỏi thường xuyên được đặt ra khi người khởi kiện thắc mắc trong việc thực hiện khởi kiện tại Tòa án. Trên thực tế, có nhiều trường hợp cá nhân khi khởi kiện ra tòa nhưng không...

Sử dụng mạng xã hội bôi nhọ danh dự người khác thì phạm tội gì?

Sử dụng mạng xã hội bôi nhọ danh dự người khác thì phạm tội gì là câu hỏi được quan tâm của khá nhiều bạn trẻ hiện nay. Pháp luật nước ta có rất nhiều chế định thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ danh dự, nhân phẩm của con người. Vì vậy, nếu người nào có hành vi sử dụng...

Không có hợp đồng, khi có tranh chấp có khởi kiện được không?

Theo quy định của Bộ luật dân sự hợp đồng có thể được xác lập bằng văn bản, lời nói hay hành vi cụ thể. Do đó không hiếm trường hợp vì tin tưởng nhau mà không tiến hành xác lập hợp đồng bằng văn bản dẫn đến khi có tranh chấp xảy lại không biết nên xử lý thế nào. Vậy...

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trọng vụ án dân sự

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án dân sự là quy trình được thực hiện bởi cơ quan tiến hành tố tụng. Biện pháp khẩn cấp tạm thời là những THỦ TỤC nhằm hướng dẫn người có quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm bảo vệ tạm thời được tài sản. Vậy nghị...

Đăng ký thường trú tại nhà ở thuê có được không?

Đăng ký thường trú tại nhà ở thuê có được không là vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi lẽ số lượng người dân di chuyển đến thành phố lớn để sinh sống và làm việc ngày càng nhiều. Do đó, nhu cầu ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ tại nhà ở thuê cũng trở nên phổ biến. Như vậy, điều...

Phân biệt thủ tục định giá và thẩm định giá trong vụ án dân sự

Phân biệt thủ tục định giá và thẩm định giá như thế nào trong vụ án dân sự? Hiện nay định giá và thẩm định giá được rất nhiều người quan tâm. Hai thủ tục giúp xác định thông tin về tài sản nhằm phục vụ quá trình xét xử vụ án dân sự và thi hành án. Vậy định giá và thẩm...

Các chi phí tố tụng trong vụ án dân sự?

Các chi phí tố tụng trong vụ án dân sự bao gồm những khoản nào? Là vấn đề được nhiều người quan tâm trong thực tế. Bởi lẽ, chi phí tố tụng có ý nghĩa trong việc đơn khởi kiện có được thụ lý hay không? Vậy pháp luật quy định vấn đề này như thế nào? Trách nhiệm nộp chi...

Quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên

Quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên hiện cũng là một vấn đề đang được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Nhiều người vẫn cho rằng con chưa thành niên thì không được có tài sản riêng, TÀI SẢN đó sẽ thuộc quyền sở hữu của cha mẹ. Vậy theo quy định pháp luật con...

Nếu không tống đạt được giấy triệu tập đương sự thì như thế nào?

Nếu không thể tống đạt được giấy triệu tập đương sự thì sẽ giải quyết như thế nào? Liệu việc không thể tống đạt tài liệu tố tụng cho đương sự thì có ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án dân sự và có làm kéo dài thời gian để giải quyết vụ án không. Quy định về việc cấp...

Scores: 4.8 (16 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87