Luật Dân sự

Trình tự, thủ tục yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi hợp pháp

Thủ tục yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi hợp pháp là quy trình pháp lý mà một cá nhân hoặc một cặp vợ chồng phải tuân thủ khi muốn chấm dứt quan hệ phụ huynh với một đứa trẻ mà họ đã nhận nuôi theo quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp, việc chấm dứt việc nuôi con nuôi có thể được thực hiện theo đề nghị của các bên liên quan và với sự chấp thuận của cơ quan pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ thông tin cụ thể đến quy độc giả về nội dung này.

Quy định về nuôi con nuôi

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định: “Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.” Theo đó, khi việc nhận con nuôi được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền thì sẽ được Nhà nước bảo hộ nên khi muốn chấm dứt việc nuôi con nuôi, con nuôi hoặc cha, mẹ nuôi cũng phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật.

>>>Xem thêm: Quy Định Pháp Luật Chung Về Nhận Nuôi Con Nuôi

Các trường hợp nuôi con nuôi bị chấm dứt

Cụ thể, Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010 nêu rõ 04 trường hợp việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt:

 • Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 • Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;
 • Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
 • Vi phạm các hành vi bị cấm như lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em; Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi; Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi; Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi….

Quyền và nghĩa vụ cha mẹ nuôi khi chấm dứt nuôi con nuôi

Đặc biệt, Điều 27 Luật Nuôi con nuôi 2010 sau khi chấm dứt việc nuôi con nuôi thì quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi cũng chấm dứt từ ngày có quyết định của Tòa án có hiệu lực:

 • Con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động được giao cho cha mẹ đẻ hoặc tổ chức, cá nhân khác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục vì lợi ích tốt nhất của người đó.
 • Con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại tài sản đó; nếu có đóng góp vào khối tài sản chung của cha mẹ nuôi thì được hưởng phần tài sản tương xứng với công lao đóng góp.
 • Con nuôi có quyền lấy lại họ, tên của mình như trước khi được cho làm con nuôi.

Cơ quan tài phán có thẩm quyền

Căn cứ Điều 10 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định, thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi là Tòa án nhân dân. Đồng thời theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi là việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Theo khoản 4 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, việc giải quyết nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện (trừ trường hợp có đương sự, tài sản có yêu tố nước ngoài, cần ủy thác tư pháp) . Đồng thời, điểm l khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nêu rõ: “Tòa án nơi cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;” Từ các căn cứ trên, nơi có thẩm quyền giải quyết chấm dứt nuôi con nuôi thuộc về Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, làm việc.

Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi

Đơn khởi kiện và hồ sơ tài liệu đính kèm

Để được giải quyết chấm dứt nuôi con nuôi, người có yêu cầu phải gửi đơn yêu cầu về việc chấm dứt nuôi con nuôi đến Tòa án có thẩm quyền. Theo đó, căn cứ khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;
 • Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi;
 • Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);
 • Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;
 • Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Ngoài ra, nộp kèm đơn yêu cầu là các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp như giấy chứng nhận nuôi con nuôi, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, sổ hộ khẩu…

>>> Xem thêm: Khi nào con được chọn người nuôi dưỡng khi cha mẹ ly hôn?

Quy trình xử lý và giải quyết đơn khởi kiện

Các bước tiến hành giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi tại tòa án (Điều 363 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015):

 • Bước 1 : Gửi đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền (đơn yêu cầu giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi).
 • Bước 2: Tòa án sẽ tiến hành mở phiên tòa giải quyết việc dân sự: Tòa án sẽ ra quyết định về việc giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi, người yêu cầu giải quyết việc dân sự nộp lệ phí, án phí theo quy định của pháp luật
 • Bước 3: Kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa án (nếu có) : Nếu cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa giải quyết việc nuôi con nuôi không có kháng cáo với quyết định của tòa cho chấm dứt việc nuôi con nuôi, thì quyết định của tòa án sẽ có hiệu lực pháp luật.

>>> Xem thêm: Trình Tự Thủ Tục Nhận Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài

Thủ tục đăng ký quyền nuôi dưỡng

Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi

Luật sư tư vấn trong trình tự và thủ tục yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi hợp pháp

 • Tư vấn pháp lý: tư vấn cho các bên về quy trình pháp lý liên quan đến việc chấm dứt quyền nuôi con nuôi, bao gồm các yêu cầu về văn bản, thủ tục, và quy định pháp luật cụ thể.
 • Soạn đơn yêu cầu: soạn đơn yêu cầu chấm dứt quyền nuôi con nuôi, đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu và thông tin cần thiết được bao gồm và đúng đắn.
 • Đại diện tại phiên tòa: Trong trường hợp cần thiết, luật sư sẽ đại diện cho các bên tại các phiên tòa hoặc các quá trình pháp lý khác liên quan đến việc chấm dứt quyền nuôi.
 • Bảo vệ quyền lợi: Luật sư sẽ đảm bảo rằng quyền lợi và lợi ích của khách hàng được bảo vệ trong suốt quá trình pháp lý.
 • Tư vấn về quyền lợi của con nuôi: cung cấp thông tin và tư vấn cho các bên về quyền lợi của con nuôi và cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi của họ được bảo vệ.
 • Giải quyết tranh chấp: Trong một số trường hợp, luật sư có thể tham gia vào các hoạt động giải quyết tranh chấp để giúp các bên giải quyết vấn đề một cách hòa bình và nhanh chóng.

Thủ tục yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi hợp pháp tạo ra một quá trình pháp lý có trật tự và công bằng, giúp đảm bảo rằng quyền lợi của tất cả các bên liên quan được bảo vệ. Quá trình này thường bắt đầu từ quyết định của một hoặc cả hai bên muốn chấm dứt quyền nuôi. Nếu còn bất cứ khó khăn nào hay cần tư vấn về những vấn đề liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư hỗ trợ, tư vấn luật dân sự

>>>Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.5 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết