Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án lao động

Trong vụ án lao động các biện pháp khẩn cấp tạm thời nào được áp dụng?

Trong vụ án lao động các biện pháp khẩn cấp tạm thời nào được áp dụng là câu hỏi về các biện pháp được Tòa án áp dụng để bảo vệ quyền lợi của đương sự và hạn chế thiệt hại xảy ra. Trong quá trình xét xử, giải quyết...
Bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

Mức lương tính bồi thường do bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

Mức lương tính bồi thường do bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật là cơ sở để xác định tiền bồi thường, trợ cấp mà người lao động được nhận hoặc người sử dụng lao động phải trả khi bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật....
Phương án sử dụng lao động khi thay đổi cơ cấu

Nội dung trong phương án sử dụng lao động khi thay đổi cơ cấu

Nội dung phương án sử dụng lao động khi thay đổi cơ cấu doanh nghiệp phải được xây dựng phù hợp với tình hình thức tế doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi các bên và được thực hiện khách quan. Phương án sử dụng lao động phải được trao đổi,...
Tư vấn xây dựng phương án sử dụng lao động ở Cần Thơ

Tư vấn xây dựng phương án sử dụng lao động ở Cần Thơ

Tư vấn xây dựng phương án sử dụng lao động là phương án hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một bản kế hoạch về việc điều chỉnh người lao động nhằm sắp xếp, phân công lao động một cách hiệu quả. Cũng như, khắc phục các rủi ro và bảo...
Phạt người sử dụng lao động đe dọa, ép buộc phải làm thêm giờ

Mức phạt khi chủ lao động đe dọa, ép buộc phải làm thêm giờ

Mức phạt khi chủ lao động đe dọa, ép buộc phải làm thêm giờ như thế nào theo quy định của pháp luật. Người lao động làm thêm giờ có được trả lương không, chủ lao động đe dọa, ép buộc hay bắt tăng ca không lương có được xem...

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tập thể chi tiết nhất

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tập thể là nhu cầu của rất nhiều người lao động cũng như người sử dụng lao động khi tham gia quan hệ pháp luật lao động. Dù không mong muốn tranh chấp xảy ra nhưng tranh chấp xảy ra là điều...
Bồi thường tai nạn lao động

Khi nào người lao động nhận được bồi thường tai nạn lao động?

Khi nào người lao động nhận được bồi thường tai nạn lao động? Khi tham gia lao động, người lao động phải đối mặt với nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Người lao động cần phải làm gì để được bồi thường, trợ cấp và chế độ tai...

Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động tại Tòa án

Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động được quy định cụ thể trong Bộ luật lao động 2019. Theo đó khi có tranh chấp hợp đồng lao động phát sinh mà thủ tục hoà giải cơ sở không thành thì mỗi bên tranh chấp có quyền khởi...

Trình tư, thủ tục khiếu nại trong tranh chấp lao động

Thủ tục khiếu nại trong tranh chấp lao động là thủ tục để người lao động bảo vệ quyền lợi ích của mình bị xâm phạm bởi những quyết định của người sử dụng lao động như quyết định xử lý kỷ luật, quyết định sa thải… Xem xét quy...

Thủ tục nhờ luật sư giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Thủ tục nhờ luật sư giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp là một biện pháp thông minh, hữu ích mà doanh nghiệp cần thực hiện để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra mang lại nhiều hệ quả tiêu cực khi xảy ra tranh...