Dịch Vụ Luật Sư

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài giúp khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý phức tạp liên quan đến vấn đề này được đầy đủ và toàn diện hơn. Để hiểu rõ hơn về việc đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và dịch vụ hỗ trợ công việc này của chúng tôi. Xin mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông công ty

Để trở thành cổ đông của công ty cổ phần, các nhà đầu tư nước ngoài cần sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty. Hay nói cách khác là nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện góp vốn vào công ty và sở hữu phần vốn góp tương ứng với số lượng cổ phần đã mua của công ty.

Căn cứ khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư 2020, việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
 • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông của công ty cổ phần cần đáp ứng các điều kiện như: điều kiện tiếp cận thị trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và quy định của pháp luật về đất đai.

Công ty có được thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không?

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn hoặc mua cổ phần, mua phần vốn góp để thực hiện hoạt động đầu tư.

Tuy nhiên, khi nhà đầu tư muốn tìm phương án khác hoặc ngừng đầu tư kinh doanh do kinh doanh không hiệu quả, pháp luật doanh nghiệp cho phép nhà đầu tư tiến hành chuyển nhượng, đồng thời yêu cầu công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020). Việc thay đổi này được điều chỉnh bởi Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Căn cứ khoản 1 Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định đối với công ty cổ phần chưa được niêm yết, khi có sự thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Như vậy, theo quy định trên ta có thể hiểu một cách gián tiếp là công ty được thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Trình tự thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp, thành phần hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 3 năm 2021.
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi theo mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 3 năm 2021
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

>>>Xem và tải xuống: Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

>>>Xem và tải xuống: Mẫu dạnh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Các bước thực hiện

Trình tự thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo những hồ sơ đã được đề cập ở trên (khoản 1 Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (khoản 2 Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).
 • Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (khoản 4 Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020).

Bước 3: Nhận kết quả

Khi hồ sơ hợp lệ, công ty cổ phần sẽ nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Công ty có thể nhận kết quả bằng một trong hai cách sau:

 • Nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa – Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Nhận kết quả thông qua hình thức chuyển phát.

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Chuyên tư vấn luật cung cấp cho khách hàng các gói tư vấn sau:

Gói 1: Tư vấn chuyên sâu về thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Luật sư sẽ tư vấn về các vấn đề sau:

 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Đánh giá và tư vấn bổ sung hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn về các nội dung phải có trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi.

Gói 2: Soạn thảo và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và các bước thực hiện. Ở gói này luật sư cung cấp cho khách hàng các hoạt động:

 • Soạn thảo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật.
 • Rà soát, sửa lỗi, bổ sung hồ sơ đăng ký.
 • Hướng dẫn khách hàng nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền và cách thức thực hiện nộp đơn

Gói 3: Trọn gói. Nếu quý khách hàng chọn gói này, ngoài dịch vụ ở gói 1, gói 2 thì khách hàng sẽ được luật sư có chuyên môn của chúng tôi đại diện theo ủy quyền hoặc cùng với khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết hồ sơ và đến khi trả kết quả hồ sơ.

Tư vấn về đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn về đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Chi phí dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn về đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, chi phí sẽ bao gồm:

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng
 • Đối với doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì lệ phí phải nộp là 50.000 đồng/lần

Đây là các chi phí phải nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh theo quy định của Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 05 tháng 8 năm 2019 sau khi doanh nghiệp nhận được kết quả hợp lệ.

Phí tư vấn ban đầu: Tư vấn sơ bộ về trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Phí tư vấn trọn gói: Mức phí sẽ tùy thuộc vào các yêu cầu của khách hàng mà sẽ có phí đặc thù riêng. Nếu khách hàng đang theo dõi bài viết có nhu cầu báo phí cụ thể xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

Chi phí thực hiện công việc tư vấn

Chi phí thực hiện công việc tư vấn

Chuyên tư vấn luật đã cung cấp cho quý khách hàng thông tin về trình tự thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, cung cấp thông tin dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của Chuyên tư vấn vấn luật. Nếu quý bạn đọc còn vấn đề nào chưa rõ xin vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được đội ngũ luật sư doanh nghiệp hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Bài viết bạn có thể quan tâm:

4.6 (19 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 125 bài viết