Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề cho Công ty Cổ phần

Dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề cho Công ty cổ phần là nhu cầu đặt ra khi doanh nghiệp cần thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Dịch vụ này sẽ giúp cho doanh nghiệp đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng nhưng đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Bài viết sau đây của Chuyên tư vấn Luật sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về dịch vụ này của chúng tôi

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Những lưu ý trong việc thay đổi ngành nghề cho Công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc thay đổi ngành nghề cho công ty có thể xuất phát từ ý chí của công ty hoặc từ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi tiến hành thay đổi ngành nghề cho công ty, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Theo Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, khi doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, doanh nghiệp không tiến hành thông báo việc thay đổi ngành nghề kinh doanh có thể xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 49 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.
 • Trước khi thực hiện thủ tục, doanh nghiệp cần phải đảm bảo ngành nghề kinh doanh cần thay đổi không thuộc danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020.
 • Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trước khi thực hiện thủ tục thay đổi cần xem xét khả năng doanh nghiệp có thể đáp ứng được điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh hay không.
 • Khi thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh, cần kê khai đúng mã ngành nghề kinh doanh theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Như vậy, khi đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần phải chú ý đến các quy định của pháp luật, tránh trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh bị cơ quan có thẩm quyền từ chối.

Trường hợp không được đăng ký thay đổi ngành nghề cho công ty cổ phần

Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp tại Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cụ thể:

 • Doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự;
 • Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn được tiếp tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nếu thuộc các trường hợp sausau khi:

 • Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;
 • Doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định;
 • Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký sang đang hoạt động.

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thay đổi ngành nghề cho Công ty cổ phần

Khi thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần, Doanh nghiệp cần phải có một bộ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ theo Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần.

Việc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau:

 • Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
 • Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
 • Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

(Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Như vậy, nếu trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản thông báo thay đổi ngành nghề ủy quyền cho cá nhân tổ chức khác thực hiện nộp hồ sơ thì ngoại trừ 02 văn bản là Thông báo về việc đăng ký thay đổi, biên bản họp và Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông thì còn phải cung cấp được văn bản chứng minh có ủy quyền nộp hồ sơ. Văn bản chứng minh việc ủy quyền thì  tùy thuộc vào trường hợp ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức nào.

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề

>>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công ty khi sử dụng dịch vụ thay đổi ngành nghề

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thay đổi thay đổi ngành nghề kinh doanh của chúng tôi bao gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng về việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 • Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý theo các phương thức thực hiện. Đồng thời tư vấn cho khách hàng những ưu, khuyết điểm của từng phương án cũng như thực hiện công việc theo thỏa thuận. Thực hiện soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tới cơ quan có thẩm quyền.
 • Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý công việc; trả kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh cho công ty; tư vấn hướng giải quyết tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng nếu có vấn đề phát sinh.

Thông thường, quy trình tiếp nhận và trả kết quả về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của chúng tôi cung cấp được thực hiện như trên. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp theo quy trình mà khách hàng mong muốn theo sự thỏa thuận, thống nhất giữa các bên và theo đúng quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Phí và thời gian trả kết quả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề cho công ty

Phí dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề cho công ty

Chi phí thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Chuyên tư vấn luật luôn cam kết phù hợp với quy mô doanh nghiệp và điều kiện hoàn cảnh cụ thể của khách hàng, từ đó đưa ra một mức phí có lợi nhất cho phía khách hàng.

 • Phí cố định

Quý khách hàng nếu có nhu cầu tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của công ty chúng tôi, tùy từng vấn đề, yêu cầu cụ thể của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích cho khách hàng.

Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

 • Phí kết quả

Mức thù lao và chi phí Luật sư cụ thể trong từng vụ việc được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa chúng tôi với khách hàng.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam thì Luật sư sẽ không hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc về những nội dung nằm ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của Luật sư.

Thời gian trả kết quả đăng ký thay đổi ngành nghề cho công ty

Theo Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, thời gian để Phòng đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và trả kết quả là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Tuy nhiên, thời gian này chỉ là thời gian xem xét và trả kết quả. Thực tế thì thời gian đăng ký thay đổi ngành nghề sẽ dao động từ 05 – 07 ngày vì còn tính thời gian soạn hồ sơ, thời gian cho công ty chuẩn bị các thông tin, giấy tờ liên quan như Biên bản họp và Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông.

Đồng thời, việc bổ sung ngành nghề còn có thể bị yêu cầu sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền vì vậy thời gian có thể kéo dài thêm từ 02 – 03 ngày làm việc.

Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

 • Tư vấn quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành nghề cần thay đổi (nếu có); các trường hợp không được thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Hướng dẫn về trình tự thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)
 • Tư vấn hướng giải quyết khi bị từ chối hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả và gửi kết quả trực tiếp đến khách hàng
 • Thực hiện thủ tục khiếu nại trong trường hợp cơ quan giải quyết hồ sơ có vi phạm làm ảnh hưởng trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập cho Công ty cổ phần

Trên đây là bài viết tư vấn chi tiết về dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề cho Công ty cổ phần của chúng tôi. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn về thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Chuyên tư vấn Luật, vui lòng liên hệ luật sư tư vấn doanh nghiệp qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.72 (14 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết