Luật Doanh Nghiệp

Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại doanh nghiệp có cần đăng ký

Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại doanh nghiệp có cần đăng ký là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài chưa hiểu rõ. Theo quy định pháp luật hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài có quyền mua cổ phần, mua phần đầu tư vốn góp của các doanh nghiệp Việt Nam và phải tuân thủ các điều kiện mà pháp luật đã đưa ra. Bài viết của Chuyên Tư Vấn Luật sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các quy định trên.

Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại doanh nghiệp

Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại doanh nghiệp

Các hình thức mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ vào khoản 2 Điều 25 Luật Đầu tư 2020 quy định về hình thức mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Như vậy, pháp luật đã quy định cụ thể về các hình thức thức mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

>>> Xem thêm: Cá nhân nước ngoài đầu tư thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam

Điều kiện nhà đầu tư mua phần vốn góp tại doanh nghiệp

Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp theo các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư 2020 như sau :

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
 • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển..

Do đó,  nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn mua phần vốn góp tại doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định.

>>> Xem thêm: Điều kiện để chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện nhà đầu tư mua phần vốn góp

Điều kiện nhà đầu tư mua phần vốn góp

Thủ tục của nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại doanh nghiệp

Thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại doanh nghiệp thông thường sẽ thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật có liên quan khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trừ trường hợp sau thì phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông:

 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2020 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

(Điều 26 Luật Đầu tư 2020)

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày thủ tục trong trường hợp phải đăng ký mua phần vốn góp:

Hồ sơ mua phần vốn góp

Hồ sơ để nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp bao gồm:

 • Văn bản đăng ký mua phần vốn góp theo mẫu A.I.7 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT sửa đổi bởi Khoản 1, 4 Điều 1 Thông tư 25/2023/TT-BKHĐT.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

CSPL: khoản 1 Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật đầu tư

Thủ tục thực hiện

Căn cứ Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thủ tục của nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp phải đăng ký được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông thì nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế có trụ sở

Bước 2: Xem xét việc đáp ứng điều kiện mua phần vốn góp:

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện và thông báo cho nhà đầu tư. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông: Sau khi nhà đầu tư nước ngoài được chấp thuận mua phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách là thành viên, cổ đông của tổ chức kinh tế được xác lập khi hoàn tất thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông.

Luật sư tư vấn  cho nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn về đại diện thực hiện, các rủi ro pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại doanh nghiệp như sau:

 • Soạn thảo văn bản đăng ký mua phần góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký mua phần góp vốn tại doanh nghiệp
 • Tư vấn các điều kiện, thủ tục thực hiện mua phần góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn các hình thức mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thực hiện mua phần vốn góp tại doanh nghiệp

Luật sư tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn  cho nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài muốn mua phần vốn góp tại doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định. Theo đó, Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp có cần đăng ký hay không phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Các thủ tục đăng ký mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ tổng đâì 1900.63.63.87 để được Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.7 (20 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 736 bài viết