Luật Doanh Nghiệp

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định mới nhất

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu được quy định cụ thể trong Luật Đấu thầu 2023. Hồ sơ mời thầu là một trong những yếu tố quan trọng trong việc diễn ra hoạt động đấu thầu. Do đó, hồ sơ mời thầu phải đáp ứng đủ điều kiện thì bên mời thầu mới được lựa chọn nhà thầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, xin mời bạn đọc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu là gì?

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 quy định hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu.

Như vậy, hồ sơ mời thầu là một trong những yếu tố quan trọng cho việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Quy định về phát hành hồ sơ mời thầu

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Căn cứ Điều 15 Nghị định 23/2024/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 27/02/2024, hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Dự án được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thông tin dự án đầu tư kinh doanh được phê duyệt đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Dự án đầu tư kinh doanh được công bố theo quy định tại Điều 9 hoặc Điều 10 của Nghị định này.
 • Hồ sơ mời thầu được phê duyệt.
 • Điều kiện khác theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (nếu có).

Như vậy, hồ sơ mời thầu phải đáp ứng các điều kiện nêu trên thì mới được lựa chọn nhà thầu để đảm bảo quá trình đấu thầu được diễn ra.

Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu

Căn cứ khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 27/02/2024 quy định chi phí lập, thẩm định hồ sơ:

 • Chi phí lập hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng;
 • Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

Như vậy, theo như quy định trên thì chi phí cao nhất của việc lập, thẩm định hồ sơ mời thầu là 60.000.000 đồng.

Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu

Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu

Các trường hợp bị hủy thầu

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 2023, các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm:

 • Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 • Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
 • Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;
 • Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này;
 • Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ khoản 2  Điều 17 Luật Đấu thầu 2023, các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

 • Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh vì lý do bất khả kháng, làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu đã phát hành;
 • Hồ sơ mời thầu có một hoặc một số nội dung không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư được lựa chọn không còn đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;
 • Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này;
 • Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan của tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động đấu thầu thì hoạt động đấu thầu sẽ bị huỷ.

Luật sư tư vấn điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định mới nhất

Chuyên tư vấn luật xin cung cấp các dịch vụ tư vấn về điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định mới nhất gồm:

 • Tư vấn điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn điều kiện hợp lệ và các vấn đề pháp lý liên quan để đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động đấu thầu;
 • Tư vấn các hình thức hợp đồng mời thầu;
 • Tư vấn các giấy tờ trong hồ sơ mời thầu;
 • Hỗ trợ, tư vấn lập hồ sơ mời thầu;
 • Tư vấn thời gian có hiệu lực của hồ sơ mời thầu và quy trình thẩm định hồ sơ mời thầu.

Luật sư tư vấn điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Luật sư tư vấn điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Quá trình diễn ra hoạt động đấu thầu thì cần phải có hồ sơ mời thầu đáp ứng đủ các điều kiện của luật. Do đó, nếu khách hàng cần tư vấn các quy định pháp lý về hồ sơ mời thầu thì hãy liên hệ đến số hotline: 1900.63.63.87 để được Dịch vụ luật sư doanh nghiệp giúp đỡ.

Bài viết liên quan lĩnh vực đấu thầu có thể bạn quan tâm:

4.8 (10 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 736 bài viết