Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ở Long An

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là dịch vụ được các công ty cổ phần tin dùng khi cần đăng ký thay đổi cổ đông là người nước ngoài. Tuy vậy, vẫn có nhiều người sáng lập mới vẫn chưa biết đến dịch vụ này. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cùng một số chủ điểm pháp lý về vấn đề này đến quý khách.

Đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Để đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định như sau:

 • Phải là công ty cổ phần chưa được niêm yết, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Công ty cổ phần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty, căn cứ khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Có hồ sơ hợp lệ để thông báo về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thành phần hồ sơ được hướng dẫn tại Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Không thuộc các trường hợp không được thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Vậy, điều kiện để đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải là công ty cổ phần chưa niêm yết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo thông tin về sự thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đến Cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng hình thức mà pháp luật quy định.

Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được hướng dẫn tại Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký( theo mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.)
 2. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần không thay đổi.Thực hiện theo mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 3. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng.
 4. Bản sao giấy tờ của cổ đông nhận chuyển nhượng, trong đó:
 • Người nhận chuyển nhượng là cá nhân nước ngoài: Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý như hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.
 • Người nhận chuyển nhượng là tổ chức nước ngoài: Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của tổ chức đã được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Đối với người đại diện theo ủy quyền: Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của tổ chức hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân mà người đó ủy quyền.
 • Đối với tổ chức nhận ủy quyền: Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 1. Trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông người nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông người nước ngoài

Quy trình thực hiện

Để tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, công ty cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Tiến hành chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông nước ngoài tiến hành chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho nhà đầu tư hoặc cổ đông khác trong công ty. Việc thanh toán phải bám sát hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể: nhà đầu tư nước ngoài phải thanh toán cho giao dịch này bằng hình thức chuyển khoản theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 và Khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh ngoại hối 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản và hình thức khác không bằng tiền mặt.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục có thể chọn nộp hồ sơ bằng cách:

 • Nộp bản cứng tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD) – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính, hoặc;
 • Nộp bản cứng qua đường bưu điện, hoặc;
 • Kê khai và nộp hồ sơ online tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ

 • Cơ quan xử lý: Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD) – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở (Căn cứ: Khoản 1 Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).
 • Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Khi hồ sơ hợp lệ, công ty cổ phần sẽ nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Công ty có thể nhận kết quả bằng cách:

 • Nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa – Phòng ĐKKD;
 • Nhận kết quả thông qua hình thức chuyển phát

Phí dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sẽ cần chi trả mức phí đăng ký cho nhà nước và mức phí cho bên thực hiện dịch vụ, cụ thể:

 • Mức lệ phí cần trả cho nhà nước là 150.000 đồng bao gồm: lệ phí đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp và lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, được quy định tại bảng biểu phí, lệ phí ban hành kèm Thông tư 47/2019/TT-BTC.
 • Phí dịch vụ Chuyên Tư Vấn Luật đưa ra khi thực hiện dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sẽ tùy thuộc vào tiến độ hoàn thành mà khách hàng yêu cầu, số lượng cổ đông mà công ty khách hàng sẽ thay đổi cùng một số vấn đề khác nhưng chúng tôi luôn cam kết chất lượng chuyên môn dịch vụ luôn tương xứng với giá thành dù là ở Long An hay bất kì tỉnh thành nào.

Vậy nên, phí dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sẽ là 150.000 đồng lệ phí nhà nước cùng với mức phí dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập cho công ty cổ phần.

Luật sư thực hiện dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Khi thực hiện dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, luật sư sẽ làm các nhiệm vụ:

 • Tư vấn thời hạn thực hiện đăng ký.
 • Chuẩn bị thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Đại diện khách hàng để thực hiện thủ tục đăng ký.
 • Xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký thay đổi cổ đông là người nước ngoài.
 • Nhận kết quả từ Cơ quan đăng ký kinh doanh và báo cáo hoàn thành với khách hàng.

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là người nước ngoài

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là người nước ngoài

Dịch vụ đăng ký thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là dịch vụ phổ biến đối với các công ty cổ phần do đây thủ tục đăng ký cần có sự am hiểu pháp luật để thực hiện. Nếu cần tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. Quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp  của Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể cho trường hợp của quý khách.

>> Bài viết liên quan đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:

5 (14 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 726 bài viết