Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên ở Cần Thơ

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên ở Cần Thơ chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng dễ dàng hơn trong quá trình thay đổi chủ sở hữu công ty. Dịch vụ hỗ trợ các công việc như chuẩn bị, soạn thảo, nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Để làm rõ hơn về nội dung trên, bài viết này sẽ cung cấp cho quý độc giả các nội dung liên quan đến thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên.

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Các trường hợp đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có nêu rõ các trường hợp Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm:

 • Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức;
 • Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;
 • Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế.
 • Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp;
 • Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

>>> Đọc thêm: Luật sư tư vấn thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân.

Trình tự thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thẩm quyền giải quyết

Các khoản quy định tại Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, việc nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu

Các quy định tại Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng quy định về hồ sơ cho từng trường hợp Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm:

Hồ sơ chung:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức hoặc của người được ủy quyền đối với cá nhân hoặc bản sao văn bản người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;

Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.

Hồ sơ riêng:

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải nộp hồ sơ chung kèm với:

 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2020.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phải nộp hồ sơ chung kèm với:

 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2020.
 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì người thừa kế nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm hồ sơ chung kèm với:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu mới;
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm hồ sơ chung kèm với:

 • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2020.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm hồ sơ chung kèm với:

 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư năm 2020.
 • Nghị quyết, quyết định chia, tách công ty, các giấy tờ quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều 25 Nghị định này. Các giấy tờ quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 61 Nghị định này.

Lưu ý: Nghị quyết, quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải thể hiện nội dung chuyển giao toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty mới.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

 1. Bước 1: Người đi nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên.
 2. Bước 2: Người đi nộp hồ sơ đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 3. Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
 4. Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.
 5. Bước 4: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi chủ sở hữu và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời cùng một lúc).

CSPL: Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

>>Xem thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty tại Cần Thơ

Gói tư vấn chuyên sâu về thủ tục thay đổi chủ sở hữu

Dịch vụ Luật sư tư vấn doanh nghiệp của Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp cho quý khách hàng các vấn đề chuyên sâu về thủ tục thay đổi chủ sở hữu như:

 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan đến thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp;
 • Rà soát, đánh giá, tư vấn sửa đổi hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các quy định pháp luật liên quan đến việc thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp;
 • Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng, xem xét và đề xuất chỉnh sửa;
 • Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng theo yêu cầu của khách hàng;

Gói soạn thảo và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện

Dịch vụ Luật sư tư vấn doanh nghiệp của Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp cho quý khách hàng về soạn thảo và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện như:

 • Tư vấn, soạn thảo đơn đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp;
 • Rà soát, sửa lỗi, bổ sung đơn đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn khách hàng, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thực hiện đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp;
 • Tư vấn khách hàng, doanh nghiệp các nội dung pháp luật liên quan;
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng, doanh nghiệp các trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp.

Gói dịch vụ nhận ủy quyền thực hiện thủ tục trọn gói và nhận kết quả

Dịch vụ Luật sư tư vấn doanh nghiệp sẽ nhận ủy quyền từ các khách hàng, doanh nghiệp. Thực hiện các công việc soạn thảo, làm việc với các bên, nộp đơn và nhận kết quả đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp. Gói dịch vụ cam kết nhận ủy quyền và làm việc, thực hiện thủ tục trọn gói với kết quả tốt nhất.

Gói dịch vụ hỗ trợ khai thuế sau thay đổi

Dịch vụ Luật sư tư vấn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ khai thuế sau thay đổi với các nội dung như:

 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Rà soát, kiểm tra, hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng và các chứng từ liên quan.
 • Tư vấn các nội dung liên quan đến việc kê khai thuế sau thay đổi;
 • Tư vấn thời gian nộp hồ sơ khai thuế;
 • Tư vấn các mức thuế phát sinh sau khi thay đổi;
 • Nhận ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện việc khai thuế.

Dịch vụ khai thuế sau thay đổi

Tư vấn đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

Quy trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của khách hàng và phí dịch vụ

Quy trình tiếp nhận

Khi nhận hồ sơ từ khách hàng, quy trình tiếp nhận xử lý sẽ được tiến hành như sau:

 1. Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với vụ việc cần hỗ trợ giải quyết;
 2. Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và phí thù lao luật sư nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 3. Bước 3: Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán thù lao cho luật sư theo giai đoạn trong hợp đồng;
 4. Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và đưa ra nội dung tư vấn, phương án xử lý vấn đề theo đúng quy định pháp luật cho đến khi hoàn thành công việc.

Chi phí

Chi phí dịch vụ được chia thành 02 loại:

 • Chi phí cố định: sẽ được các bên thỏa thuận ngay từ đầu sau khi Luật sư nhận và nghiên cứu hồ sơ, vụ việc;
 • Phí kết quả: sẽ được thỏa thuận dựa trên sự đặc thù, chỉ thanh toán sau khi nhận được kết quả mong muốn. Các bên giao kết chi phí này bằng phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng pháp lý độc lập.

Ngoài ra, mức phí thuê Luật sư tư vấn Doanh nghiệp cao hay thấp tùy thuộc vào một vài yếu tố được kể đến như:

 • Trình độ kiến thức, kinh nghiệm của Luật sư;
 • Thời gian làm việc của Luật sư sau khi tiếp nhận hồ sơ, vụ việc;
 • Mức độ đơn giản hay phức tạp của hồ sơ, vụ việc;
 • Kết quả hoàn thành có đáp ứng mong muốn của khách hàng hay không.

Phí luật sư tư vấn

Phí luật sư tư vấn

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp tại Cần Thơ

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên nói riêng và Luật Doanh nghiệp nói chung. Luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp tại Cần Thơ, hỗ trợ khách hàng đa dạng qua các kênh thông tin liên hệ.

Khách hàng có thể liên hệ với luật sư qua các kênh liên lạc trực tuyến như:

Khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với luật sư tại văn phòng ở Cần Thơ tại: 207 Nguyễn Tri Phương, Khu vực 1, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Dù liên hệ qua phương thức nào, chúng tôi với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, đảm bảo sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa trong khả năng nghiệp vụ.

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp là một thủ tục quan trọng để doanh nghiệp sau khi chuyển đổi có thể hoạt động được một cách ổn định và không gặp phải những bất cập. Các nội dung liên quan đã được Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp cho quý độc giả, nếu có bất kỳ thắc mắc hay muốn sử dụng Dịch vụ  tư vấn luật Doanh nghiệp của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất.

Tham khảo bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.8 (18 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 726 bài viết