Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luậtthủ tục hành chính thay đổi cá nhân đại diện cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp có sự thay đổi người đứng đầu của doanh nghiệp đó. Thông qua bài viết dưới đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật theo quy định của luật

Người đại diện theo pháp luật theo quy định của luật doanh nghiệp 2020

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.

Qua đó, điều kiện để trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là:

 • Người đại diện theo pháp luật phải là cá nhân.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • Người đại diện có thể mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài nhưng doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
 • Người đại diện theo pháp luật có thể đồng thời là chủ sở hữu, thành viên công ty, hoặc cổ đông sáng lập của công ty.

Cơ sở pháp lý: Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.

>>> Xem thêm: Đăng ký người nước ngoài là đại diện pháp luật như thế nào?

Quy trình thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Tương tự như quy trình thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn theo Khoản 1 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty hợp danh

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là các thành viên hợp danh và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Do đó, việc thay đổi người đại diện hợp pháp của công ty hợp danh phải phù hợp với Điều 185 và Điều 186 Luật Doanh nghiệp 2020 về chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và tiếp nhận thành viên mới.

Hồ sơ thay đổi bao gồm

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Điều 49 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Thay đổi người đại diện pháp luật theo doanh nghiệp tư nhân

Tại Khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chủ đầu tư là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Qua đó hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người mua, người được tặng cho, người thừa kế phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cơ sở pháp lý: Điều 54 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật

Các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật

Các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp mà việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần có những hồ sơ đã được nêu trên. Xem thêm mẫu thông báo Thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Bước 2: Nộp hồ sơ và lệ phí

nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mức nộp phí, lệ phí về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật được quy định theo Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Bước 3: Nhận kết quả.

Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Kết quả nhận được là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ theo Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020.

Luật sư thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Luật sư thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Luật sư thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 • Soạn thảo giấy đề nghị đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch & Đầu tư.
 • Soạn tờ khai và giấy ủy quyền người nộp hồ sơ.
 • Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của từng loại hình công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là thông tin về về quy trình thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nếu có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan, hoặc cầm được tư vấn luật doanh nghiệp, Quý khách vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.7 (16 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết