Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư ?

Dịch vụ thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư là dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các công việc cần thiết để cập nhật, thay đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đầu tư. Theo quy định, khi thay đổi tên doanh nghiệp, việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục bắt buộc. Hiểu được nhu cầu và khó khăn mà khách hàng gặp phải, Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau.

Thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư

Khi đổi tên, doanh nghiệp có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

Căn cứ khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mà căn cứ Điều 40 Luật Đầu tư 2020, tên nhà đầu tư là một trong những thông tin được thể hiện trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, việc thay đổi tên doanh nghiệp đòi hỏi nhà đầu tư phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

>>>> Xem thêm: Các trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện thế nào?

Thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện bản chất là thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư qua 02 giai đoạn bao gồm thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi tên trên giấy chứng nhận đầu tư. Cụ thể như sau:

 1. Giai đoạn 1: Thực hiện thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT – BKHDT và Nghị định 01/2021/NĐ – CP. Tùy thuộc từng loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty sẽ khác nhau. Sau khi, được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư
 2. Giai đoạn 2: Thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ khoản 3 Điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định tại Điều 47 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thủ tục thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư đến cơ quan chức năng có thẩm quyền

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên tên nhà đầu tư cho Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Căn cứ Điều 39 Luật Đầu tư 2020, thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau:

 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 3. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.Trình tự thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ luật sư thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư

Việc sử dụng dịch vụ của luật sư để thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như sau:

 • Khách hàng được tư vấn nhiệt tình bởi các luật sư đầu tư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm;
 • Đảm bảo rằng mọi thủ tục thay đổi tên công ty được thực hiện đúng cách và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật;
 • Hồ sơ nhanh gọn, chính xác, phù hợp quy định pháp luật;
 • Nhận kết quả dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ giấy phép đầu tư một cách nhanh chóng;
 • Thông tin khách hàng được bảo mật;
 • Giải pháp, phương án tư vấn tối ưu quyền và lợi ích của khách hàng;
 • Thu hẹp rủi ro xuống mức thấp nhất;
 • Phí dịch vụ giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rất phù hợp.

Sử dụng dịch vụ luật sư không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện các thay đổi một cách thuận lợi mà còn đảm bảo rằng mọi quy trình đều tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ luật sư thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư

Để nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng, thuận tiện và chính xác nhất, Chuyên tư vấn luật cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ luật sư như sau:

Nội dung dịch vụ

 • Tư vấn các trường hợp cần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn những vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Chuẩn bị hồ sơ, các văn bản, tài liệu đính kèm để thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thực hiện tại cơ quan nhà nước và thông báo kết quả cho quý khách hàng;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Khiếu nại, tố cáo nếu cơ quan có thẩm quyền có hành vi vi phạm trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan trong và sau quá trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ pháp lý của Luật Long Phan PMT được xác định tùy theo từng vụ việc và thường dựa trên các yếu tố sau:

 • Tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc;
 • Thời gian, chi phí đầu tư công sức và kinh nghiệm của Luật sư.

Qua đó, tùy thuộc vào từng loại vụ việc, từng trường hợp cụ thể, phí dịch vụ luật sư cũng sẽ khác nhau.

Trong trường hợp quý khách cần biết rõ chi phí dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê mặt bằng thì có thể liên hệ và gửi thông tin tài liệu đến chúng tôi để nhận được phí dịch vụ cụ thể theo vụ việc, nhu cầu khách hàng.

Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục hành chính tương đối phức tạp được thực hiện khi nhà đầu tư có các thay đổi liên quan đến dự án. Do đó, khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần nắm được điều kiện cũng như thủ tục và hồ sơ cho từng nội dung điều chỉnh. Nếu quý khách hàng còn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ luật sư chuyên tư vấn doanh nghiệp hoặc thông qua số hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Bài viết liên quan giấy chứng nhận đầu tư có thể bạn quan tâm:

4.5 (10 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 736 bài viết