Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Cần Thơ

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh là thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh tại hộ gia đình. Chủ hộ kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm về tài sản hoặc các quyền và nghĩa vụ khác. Điều kiện và thủ tục để đăng ký hộ kinh doanh và các vấn đề liên quan sẽ được gửi đến quý bạn đọc qua bài viết dưới đây!

Thủ tục thành lập hộ kinh doanhThủ tục thành lập hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là gì?

Hiện nay, không có quy định nào định nghĩa về bản chất của hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định:

 • Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.
 • Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.
 • Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Như vậy, hộ kinh doanh có thể được hiểu là cá nhân hoặc thành viên trong một hộ gia đình đăng ký kinh doanh và sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Chủ thể chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ là cá nhân, nên điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phải thỏa các điều kiện về chủ thể và về ngành, nghề kinh doanh.

Căn cứ tại Điều 80 Nghị định 01/2021/ NĐ-CP có quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký kinh doanh như sau: Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được quy định tại Chương III Bộ luật Dân sự, có quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ các trường hợp sau đây đây:

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Cá nhân, thành viên hộ gia đình được nêu trên chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Ngoài ra, Hộ kinh doanh không được kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh, được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020, bao gồm 08 ngành, nghề dưới đây:

 • Kinh doanh các chất ma túy;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật;
 • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Như vậy, điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các điều kiện như trên và phải tuân theo thủ tục đăng ký kinh doanh được quy định.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ tại Điều 87 Nghị định 01/2021/ NĐ-CP thì Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh và hồ sơ đăng ký bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III –1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 02Mau giay de nghi dang ky ho kinh doanh/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng  4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021):

>> Xem thêm: Quy định về vốn điều lệ khi đăng ký giấy phép kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhMẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm các tài liệu sau, được quy định cụ thể tại khoản 2 điều 87 Nghị định 01/2021/ NĐ-CP:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài các tài liệu nêu trên, Chủ thể đăng ký kinh doanh khi đăng ký doanh phải mang theo giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, được quy định cụ thể tại Điều 11 Nghị định 01/2021/ NĐ-CP.

>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục kinh doanh quán trà sữa tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhHồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

 • Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số:

 • Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy, khi thủ tục đăng ký hộ kinh doanh có thể đăng ký bằng 02 cách: trực tiếp hoặc đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số.

>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký kinh doanh cá thể

Luật sư hỗ trợ thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Cần Thơ

 • Luật sư hỗ trợ thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Cần Thơ
 • Luật sư tư vấn hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • Luật sư soạn thảo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ gia đình
 • Luật sư tư vấn các thủ tục cần tiến hành khi thành lập hộ kinh doanh
 • Luật sư tư vấn các lưu ý khi đăng ký hộ kinh doanh
 • Luật sư tham gia hòa giải tranh chấp doanh nghiệp
 • Luật sư đại diện ủy quyền cho doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền kinh doanh
 • Tư vấn thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp

Như vậy, đối với thủ tục thành lập hộ kinh doanh, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện được quy định. Khi tiến hành thủ tục đăng ký, cá nhân phải tuân thủ theo đúng trình tự. Nếu còn thắc mắc, quý bạn vui lòng liên hệ với luật sư chuyên tư vấn luật doanh nghiệp qua hotline: 1900636387 để được hỗ trợ sớm nhất!

Bài viết liên quan thành lập hộ kinh doanh có thể bạn quan tâm:

4.9 (15 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 745 bài viết