Dịch Vụ Luật Sư

Dịch vụ xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người lao động nước ngoài. Quá trình này thường đầy rủi ro và đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật lao động của từng quốc gia cụ thể. Ở bài viết này, dịch vụ xin xác nhận miễn giấy phép lao động là cần thiết giúp quy trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đối tượng thuộc diện miễn giấy phép lao động

Căn cứ tại Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm:

 • Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;
 • Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;
 • Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;
 • Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia;
 • Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này;
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm;
 • Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam;
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định này;
 • Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu;
 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;
 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư;
 • Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy nếu người nước ngoài vào Việt Nam lao động thuộc 20 trường hợp được nêu trên thì có thể đủ điều kiện để xin xác nhận miễn cấp giấy phép lao động.

Thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ

Để làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động, cần chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ giấy tờ được cụ thể tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau:

 • Văn bản đề nghị xác nhận người lao động không thuộc nhóm cấp giấy phép lao động theo mẫu số 09/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP;
 • Bản sao đã được chứng thực hộ chiếu còn giá trị;
 • Giấy chứng nhận hoặc Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế nước ngoài hoặc Việt Nam cấp. Thời hạn không được vượt quá 12 tháng, tính từ thời điểm người lao động nộp hồ sơ;
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trừ những trường hợp không cần phải xác định;
 • Những giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài thuộc nhóm đối tượng không cần cấp giấy phép.

Tuy nhiên, cần lưu ý các giấy tờ (giấy chứng nhận sức khỏe, văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động) là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và có chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Trình tự thực hiện

Căn cứ vào Điều 4 và Điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thủ tục xin xác nhận người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động phải đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài thường xuyên làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Đến ngày hẹn trả kết quả người sử dụng lao động đến cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ nộp giấy biên nhận và nhận văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo mẫu số 10/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

>>>> Xem thêm: Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu giấy đề nghị xác nhận người nước ngoài được miễn GPLĐ

Mẫu giấy đề nghị xác nhận người nước ngoài được miễn GPLĐ

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Việc sử dụng dịch vụ xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mang lại nhiều lợi ích pháp lý quan trọng cho cá nhân người lao động và người sử dụng lao động. Sau đây là một số lợi ích pháp lý khi sử dụng dịch vụ này:

 • Đảm bảo rằng quy trình xin xác nhận tuân thủ đúng các quy định pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý cho cá nhân hoặc doanh nghiệp;
 • Giúp tối ưu hóa quy trình xin xác nhận, giảm thiểu thủ tục phức tạp và tiết kiệm thời gian cho người sử dụng dịch vụ;
 • Đảm bảo người lao động nước ngoài được bảo vệ quyền lợi và điều kiện làm việc công bằng và an toàn theo quy định;
 • Hỗ trợ và tư vấn pháp lý trong trường hợp có tranh chấp pháp lý liên quan đến việc xác nhận miễn giấy phép lao động;
 • Cung cấp thông tin chi tiết và minh bạch về các yêu cầu và quy trình, giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về quá trình xin xác nhận.

Tóm lại, việc sử dụng dịch vụ xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài không chỉ mang lại sự thuận lợi trong quá trình xin xác nhận mà còn giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nhằm giúp giảm bớt gánh nặng pháp lý cho người lao động nước ngoài và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng quá trình xin xác nhận diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả, Chuyên tư vấn luật cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn này như sau:

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc của Chuyên tư vấn luật khi khách hàng chọn sử dụng dịch vụ tư vấn xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo các bước cụ thể sau:

Bước 1: Đánh giá ban đầu

 • Dịch vụ tư vấn sẽ tiến hành một cuộc đánh giá ban đầu về tình hình cụ thể của người lao động nước ngoài và yêu cầu xác nhận miễn giấy phép lao động;
 • Qua đánh giá, xác định các yêu cầu cần thiết và thông tin cụ thể để bắt đầu quá trình xin xác nhận.

Bước 2: Thu thập thông tin

 • Dịch vụ sẽ thu thập thông tin chi tiết về người lao động, bao gồm hồ sơ cá nhân, hồ sơ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các tài liệu khác có liên quan.

Bước 3: Tư vấn và lập kế hoạch

 • Dựa trên thông tin thu thập được, dịch vụ sẽ tư vấn về các yêu cầu cụ thể và quy trình xin xác nhận miễn giấy phép lao động;
 • Lập kế hoạch chi tiết về các bước cần thiết để hoàn thành quy trình, bao gồm các tài liệu cần thiết và thời gian dự kiến.

Bước 4: Xử lý hồ sơ và thủ tục

 • Dịch vụ sẽ tiến hành xử lý hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để xin xác nhận miễn giấy phép lao động;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng và tổ chức liên quan để đảm bảo rằng quá trình diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả.

Bước 5: Theo dõi và hỗ trợ

 • Sau khi hồ sơ được nộp, dịch vụ sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp hỗ trợ trong quá trình xử lý;
 • Luật sư tư vấn và giải quyết mọi vấn đề phát sinh và tiếp tục cập nhật thông tin cho người lao động về tiến độ của hồ sơ.

Bước 6: Hoàn thành và báo cáo

 • Khi quá trình hoàn tất và giấy phép được xác nhận, dịch vụ sẽ thông báo cho người lao động về kết quả;
 • Cung cấp báo cáo chi tiết về quá trình và giấy phép đã được cấp để đảm bảo sự minh bạch và trung thực.

Như vậy, dịch vụ tư vấn xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ tiến hành một quy trình cụ thể và chuyên nghiệp, từ việc thu thập thông tin đến xử lý hồ sơ và theo dõi tiến trình, nhằm đảm bảo rằng quá trình này diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.

Chi phí

Chi phí dịch vụ tư vấn xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Chuyên tư vấn luật sẽ phù hợp với yêu cầu và các điều kiện hoàn cảnh cụ thể của khách hàng cũng như là phạm vi công việc của luật sư để từ đó đưa ra một mức phí hợp lý nhất cho khách hàng. Mức phí sẽ được ghi nhận cụ thể trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng mà có phát sinh các vấn đề dẫn đến mức phí thay đổi thì được cập nhật thông qua phụ lục hợp đồng.

Tư vấn xin xác nhận miễn GPLĐ cho người nước ngoài

Tư vấn xin xác nhận miễn GPLĐ cho người nước ngoài

Thị trường lao động quốc tế ngày càng phức tạp, việc xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài có thể là một quy trình khó khăn và đầy rủi ro. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của dịch vụ tư vấn xin xác nhận miễn giấy phép lao động thì công việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu quý khách còn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ Chuyên tư vấn luật thông qua số hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Bài viết liên quan giấy phép lao động có thể bạn quan tâm:

4.7 (17 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 125 bài viết