Luật Lao Động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp tối đa bao nhiêu lần?

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp tối đa bao nhiêu lần đang là câu hỏi được rất nhiều người lao động và doanh nghiệp quan tâm hiện nay, đặc biệt khi có nhiều thay đổi về quy định gia hạn giấy phép lao động theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề trên.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp tối đa bao nhiêu lần?

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp tối đa bao nhiêu lần?

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Như vậy, giấy phép lao động chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất. Nếu người lao động sau khi đã gia hạn hết một lần muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp tại cùng vị trí thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động mới.

Thời hạn gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 02 năm và tuân theo một trong các thời hạn sau:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến ký kết.
 • Thời hạn bên nước ngoài cử lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn trong văn bản nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
 • Thời hạn nêu trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (nếu cần theo quy định của pháp luật).
Hỗ trợ doanh nghiệp lập phương án sử dụng lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp tối đa bao nhiêu lần?

>>>Xem thêm: Xem thêm: Thủ tục khởi kiện người lao động yêu cầu bồi thường thiệt hại

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định để được gia hạn giấy phép lao động, cả người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động được quy định tại Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, gồm:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.
 • Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định này chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.
 • Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.
giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp tối đa bao nhiêu lần

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp tối đa bao nhiêu lần?

Trình tự gia hạn giấy phép lao động

Điều 18 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về trình tự gia hạn giấy phép lao động như sau:

 • Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

>>>Xem thêm: Thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người nước ngoài

Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Luật sư có thể tư vấn và hỗ trợ trong quá trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Công việc của luật sư trong trường hợp này có thể bao gồm:

 • Tư vấn điều kiện để được cấp giấy phép lao động Việt Nam.
 • Tư vấn đối tượng được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.
 • Tư vấn hồ sơ và thủ tục xin GPLĐ.
 • Tư vấn thời hạn của giấy phép lao động.
 • Tư vấn trường hợp xử phạt lao động không có giấy phép lao động.
 • Tư vấn mức xử phạt trường hợp không có giấy phép lao động.
 • Tư vấn các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực.

Trong một số quốc gia, giấy phép lao động có thể được cấp một lần duy nhất và có thời hạn cụ thể. Sau khi kết thúc thời hạn này, người nước ngoài có thể phải rời khỏi quốc gia hoặc phải xin gia hạn giấy phép lao động. Việc cấp lại giấy phép yêu cầu họ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Nếu bạn đọc còn bất kỳ vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ liên quan đến vấn đề này cần được tư vấn, vui lòng liên hệ theo hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn luật lao động chi tiết. Xin cảm ơn.

>>>Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.7 (20 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết