Luật Lao Động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tập thể chi tiết nhất

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tập thể là nhu cầu của rất nhiều người lao động cũng như người sử dụng lao động khi tham gia quan hệ pháp luật lao động. Dù không mong muốn tranh chấp xảy ra nhưng tranh chấp xảy ra là điều khó tránh khỏi. Nếu tranh chấp lao động tập thể giải quyết ổn thoả thì các bên cần tiến hành thủ tục gì, cách thức giải quyết ra sao? Bài viết dưới đây sẽ thông tin cụ thể đến quý độc giả về nội dung này.

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể là gì?

Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 179 Bộ luật Lao động 2019 thì tranh chấp lao động tập thể bao gồm hai loại là tranh chấp về quyền và lợi ích. Trong đó:

Thứ nhất, tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động phát sinh trong trường hợp sau đây:

 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác;
 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của pháp luật về lao động;
 • Khi người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí.

Thứ hai, tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

 • Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;
 • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Theo quy định tại Điều 180 Bộ luật lao động 2019, có 5 nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động tập thể:

 • Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.
 • Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.
 • Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

>>Xem thêm: Hướng dẫn khởi kiện tranh chấp lao động tập thể chi tiết nhất

Cách thức giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Thủ tục hoà giải của hoà giải viên lao động

 1. Người lao động hoặc người sử dụng lao động phải gửi đơn yêu cầu hoà giải đến hoà giải viên lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, hoà giải viên phải kết thúc việc hoà giải kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải;
 2. Phiên họp hoà giải phải có mặt các bên tranh chấp. Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thoả thuận, thương lượng.
 3. Nếu các bên thoả thuận được thì hoà giải viên lao động sẽ lập biên bản hoà giải thành. Nếu các bên không thoả thuận được thì hoà giải viên lao động sẽ đưa ra phương án hoà giải để các bên xem xét.
 4. Nếu hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.
 5. Nếu hoà giải không thành, các bên có thể tiến hành hoà giải tại cơ quan có thẩm quyền tuỳ thuộc vào loại tranh chấp lao động tập thể hoặc khởi kiện ra Toà án nhân dân có thẩm quyền.

CSPL: Điều 188, Điều 192, Điều 196 Bô luật lao động 2019

>> Xem thêm: Thủ tục hoà giải trong tranh chấp lao động

Thủ tục hoà giải của hoà giải viên lao động

Thủ tục hoà giải của hoà giải viên lao động

Giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền

Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện), Toà án nhân dân.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động về quyền sẽ được tiến hành như sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành hoà giải tranh chấp kể từ khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền;
 • Phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải được có đại diện của các bên tranh chấp. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể mời thêm đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp.
 • Căn cứ vào pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ dựa trên đó để xem xét giải quyết tranh chấp.
 • Nếu các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết tranh chấp thì các bên có thể khởi kiện ra Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

CSPL: Điều 191, 192 Bộ luật lao động 2019

Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là Hội đồng trọng tài lao động.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được tiến hành như sau:

 • Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp nếu hoà giải không thành hoặc hết thời hạn hoà giải mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải hoặc các bên không thực hiện thoả thuận trong biên bản hoà giải thành.
 • Trường này Ban trọng tài lao động phải được thành lập trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp
 • Ban trọng tài căn cứ vào các quy định pháp luật để ra quyết định giải quyết tranh chấp
 • Các bên không được tiến hành đình công khi ban trọng tài đang giải quyết tranh chấp
 • Nếu tranh chấp vẫn không được giải quyết thì tổ chức đại diện người lao đông có quyền tiến hành các thủ tục để tổ chức đình công.

CSPL: khoản 1 Điều 196 Bộ luật lao động 2019

>> Xem thêm: Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động tại Toà án

Thời hiệu yêu cầu giải quyết

Bộ luật lao động 2019 không quy định thời hiệu yêu cầu giải quyết đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích nhưng thời hiệu yêu cầu giải quyết đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền được quy định tại Điều 194 như sau:

 • Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Như vậy, các bên có thể giải quyết tranh chấp tại các cơ quan có thẩm quyền. Để tranh chấp lao động tập thể được giải quyết ổn thoả thì sự thoả thuận của các bên nên được tôn trọng. Do đó, để quyền và lợi ích của mình khi tham gia quan hệ pháp luật không bị xâm phạm thì việc sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp là lực chọn tối ưu nhất. Nếu Quý bạn đọc có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hay cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hãy liên hệ ngay qua hotline 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG chi tiết và đúng luật. Xin cảm ơn.

>>>Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.8 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết