Dịch Vụ Luật Sư

Luật sư tranh tụng trong vụ án chia tài sản chung vợ chồng ở Cần Thơ

Luật sư tranh tụng trong vụ án chia tài sản chung vợ chồng là dịch vụ bảo vệ quyền sở hữu tài sản khi ly hôn. Bài viết sẽ cung cấp các vấn đề từ nguyên tắc và quy định trong tranh chấp tài sản chung, vai trò của luật sư trong các vụ ly hôn và các kỹ năng sẽ thực hiện để giúp thân chủ tranh chấp tài sản chung tại tòa án. Mục đích để quý bạn đọc ở Cần Thơ và toàn quốc có được góc nhìn rõ ràng hơn về vai trò của luật sư tranh tụng tại phiên tòa chia tài sản chung khi ly hôn.

Luật sư tranh tụng vụ chia tài sản chung

Luật sư tranh tụng vụ chia tài sản chung

Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng

Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng được chia thành 2 trường hợp là chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định và chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

 • Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các Điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
 • Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Ngoài nguyên tắc nêu trên, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 còn nêu rõ quy định khi chia tài sản chung của vợ chồng.

Quy định chia tài sản chung của vợ chồng.

Trong thời kỳ hôn nhân

Nếu trong thời kỳ hôn nhân nhưng vợ chồng lại muốn chia tài sản chung để rõ ràng về quyền sở hữu tài sản thì cần tuân theo quy định tại Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

 • Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo nguyên tắc giải quyết tái sản của vợ chồng khi ly hôn được quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

>>>Xem thêm: Thủ tục chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng.

Sau khi ly hôn

Nếu không thể thỏa thuận phân chia tài sản thì việc phân chia tài sản sau khi ly hôn được hướng dẫn tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 theo 4 quy định như sau:

Tài sản chia đôi: tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

 • Hoàn cảnh của gia đình nói chung và vợ, chồng nói riêng;
 • Công sức của vợ, chồng đóng góp vào sự xây dựng, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Trong đó, lao động của vợ và chồng trong gia đình được tính là lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ lợi ích tối đa của vợ, chồng trong sản xuất, kinh doanh để cả hai bên đều có đủ điều kiện tiếp tục lao động tạo ra thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên có vi phạm đến quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng.

Phân chia tài sản chung bằng hiện vật: Với nguyên tắc chia tài sản ly hôn này, pháp luật sẽ ưu tiên phân chia các tài sản bằng hiện vật trước nếu không chia được bằng hiện vật thì mới định giá trị để phân chia, bên nhận hiện vật sẽ có trách nhiệm thanh toán lại cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

Tài sản riêng của ai thuộc sở hữu của người đó: Trừ các loại tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Ngoài ra, trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản chung với tài sản riêng trong quá trình phân chia tài sản khi ly hôn thì bên không nhận tài sản sẽ được bên còn lại thanh toán phần giá trị mà mình đã đóng góp vào để tạo lập nên khối tài sản đó.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Quy định chia tài sản chung của vợ chồng

Quy định chia tài sản chung của vợ chồng

Vai trò của luật sư tranh tụng trong vụ án chia tài sản chung vợ chồng ở Cần Thơ

Luật sư tư vấn

Trong vụ việc chia tài sản chung của vợ chồng, luật sư tư vấn có vai trò tư vấn các thông tin có giá trị đến vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng ở Cần Thơ và cả toàn quốc như sau:

 • Tư vấn căn cứ xác định tài sản chung của vợ chồng.
 • Trường hợp được coi là tài sản chung của vợ chồng.
 • Tư vấn phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 • Tư vấn phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn và sau khi ly hôn.
 • Tư vấn cách xác định phần công sức đóng góp của mỗi bên trong tài sản chung.
 • Thủ tục khởi kiện phân chia tài sản chung của vợ chồng.
 • Hậu quả của việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Luật sư chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Luật sư chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án chia tài sản chung của vợ chồng sẽ có các công việc để thực hiện vai trò chuẩn bị hồ sơ khởi kiện như:

 • Xác định điều kiện khởi kiện.
 • Xác định yêu cầu khởi kiện của khách hàng có đủ điều kiện để Tòa án thụ lý vụ án.
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ cần thiết cho hồ sơ khởi kiện.
 • Soạn đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng.
 • Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện cho thân chủ để nộp kèm đơn kiện.

Luật sư tham gia tranh tụng

Khi sử dụng dịch vụ luật sư ly hôn, khách hàng sẽ được các luật sư chuyên môn cao trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tư vấn và hỗ trợ để thực hiện thủ tục ly hôn và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. các Công việc chính mà luật sư tranh tụng thực hiện là giúp thân chủ bảo vệ được quyền lợi của họ toàn vẹn nhất có thể trong phiên tòa tranh tụng phân chia tài sản chung của vợ chồng, cụ thể:

 • Bảo vệ giá trị tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đã được phân chia trước đó cho thân chủ nếu có.
 • Chứng minh tài sản riêng thuộc quyền sở hữu của thân chủ bị bên kia cho là tài sản chung.
 • Yêu cầu bên kia thanh toán phần giá trị tài sản riêng của thân chủ đã trộn lẫn, sáp nhập vào tài sản chung nếu thân chủ là bên không nhận tài sản.
 • Đưa bằng chứng bảo vệ tốt nhất quyền lợi khách hàng.

Phí thuê luật sư tranh tụng trong vụ án ly hôn

Phí thuê luật sư tranh tụng không có mức chi phí cố định mà dựa vào yêu cầu khách hàng, mức độ phức tạp của vụ việc, số lượng hồ sơ hoặc bằng chứng mà luật sư cần chuẩn bị,…Tuy nhiên, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng chuyên môn, sự tâm huyết với vụ án luôn tương xứng với mức phí thuê luật sư tranh tụng dù là ở thị trường khu vực Cần Thơ và trên cả toàn quốc.

Thù lao luật sư là sự thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý do các bên thỏa thuận dựa trên các tiêu chí:

 • Điều kiện hoàn cảnh của khách hàng;
 • Mức độ, tính chất phức tạp của vụ án;
 • Thời gian giải quyết;
 • Công việc luật sư phải thực hiện.

Phí thuê luật sư hôn nhân tham gia tranh tụng

Dịch vụ luật sư tranh tụng trong các phiên tòa chia tài sản chung của vợ chồng là dịch vụ bảo vệ quyền sở hữu tài sản sau ly hôn cho khách hàng một cách toàn vẹn nhất hiện nay. Hi vọng bài viết đã cung cấp được đầy đủ vai trò của luật sư hôn nhân đến quý khách hàng. Nếu khách hàng cần bảo vệ quyền lợi tài sản trong hôn nhân, vui lòng liên hệ luật sư hôn nhân gia đình của Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất.

>> Bài viết liên quan chia tài sản chung vợ chồng có thể bạn quan tâm:

4.9 (16 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết