Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty du lịch ở Vũng Tàu

Dịch vụ thành lập công ty du lịch ở Vũng Tàu là dịch vụ được cung cấp bởi Chuyên tư vấn luật nhằm hỗ trợ khách hành thành lập doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhanh chóng và hiệu quả. Việc hoàn thành thủ tục để thành lập công ty du lịch tại Vũng Tàu là một việc không dễ dàng và có nhiều rủi ro. Do đó, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về điều kiện kinh doanh cũng như thủ tục thành lập công ty du lịch tại Vũng Tàu.

Thành lập công ty du lịch

Thành lập công ty du lịch

Điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành

Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành bao gồm: dịch vụ lữ hành nội địa và dịch vụ lữ hành quốc tế. Tuỳ mỗi loại dịch vụ mà pháp luật quy định điều kiện kinh doanh khác nhau. Cụ thể:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch 2017, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng: Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Để trở thành người phụ trách kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành thì cá nhân đó phải tốt nghiệp một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch;
 • Quản trị du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m khoản này thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017, đối với dịch vụ lữ hành quốc tế điều kiện kinh doanh gồm có

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Theo đó, tuỳ vào hình thức kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành mà doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kinh doanh nêu trên thì được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hay Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Du lịch 2017.

Thủ tục thành lập công ty du lịch

Để thành lập công ty du lịch, các cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành theo thủ tục theo quy định của pháp luật doanh nghiệp

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty du lịch

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp muốn thành lập, nhà đầu tư cần chuẩn bị các hồ sơ tương ứng theo quy định tại Điều 19, 20, 21, 22 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21, 22, 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, về cơ bản cần có các tài liệu cơ bản sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty hợp danh);
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
 • Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của đại diện người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty du lịch

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thành phần của hồ sơ thành lập công ty du lịch nhà đầu tư tiến hành nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư – nơi công ty đặt trụ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Bước 4: Hoàn tất các thủ tục tiếp theo sau khi sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty du lịch lữ hành

Sau khi thực hiện thành lập công ty du lịch, doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo dưới đây:

 • Thực hiện công bố thông tin đăng ký công ty theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020: Doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định để tránh bị xử phạt hành chính. Doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh và đóng đầy đủ lệ phí theo quy định.
 • Thực hiện khắc con dấu doanh nghiệp và công khai mẫu dấu: Khắc con dấu là việc doanh nghiệp phải thực hiện sau khi có mã số thuế. Số lượng và hình thức con dấu sẽ do doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên, cần đảm bảo đầy đủ thông tin công ty như tên và mã số doanh nghiệp.
 • Tiến hành mua chữ ký số điện tử: Công ty phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến. Hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty và báo số tài khoản lên Sở Kế hoạch và Đầu tư: Doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty để có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền. Chủ doanh nghiệp ra ngân hàng và mang theo con dấu, giấy phép đăng ký doanh nghiệp cũng như CMND để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư số tài khoản này.
 • Treo bảng hiệu công ty và tiến hành thông báo phát hành hóa đơn: Bạn cần đặt làm bảng hiệu cho công ty và treo bảng hiệu tại địa chỉ kinh doanh. Bảng hiệu có thể lớn hoặc nhỏ, hình thức do doanh nghiệp quyết định, nhưng phải lưu ý là bảng hiệu có đủ những thông tin cần thiết thể hiện được thương hiệu công ty như tên, số điện thoại, địa chỉ, mã số doanh nghiệp…
 • Tiến hành kê khai và đóng thuế môn bài: Sau khi mua chữ ký số, đăng ký đóng thuế môn bài qua mạng thì công ty cần thực hiện kê khai và nộp tờ kê khai thuế đầy đủ. Bạn hãy đến cơ quan thuế sở tại tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, và cuối cùng được xuất hóa đơn VAT.
 • Tiến hành góp vốn vào công ty du lịch: Các thành viên, cổ đông công ty du lịch sẽ phải góp vốn vào công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc nội địa.

>>> Xem thêm: Cách chọn tên cho công ty khi thành lập theo đúng quy định pháp luật

Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong đó, có hai loại hình kinh doanh du lịch là lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế.

Thứ nhất, kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật Du lịch 2017, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ nêu trên và nộp tại cơ quan có thẩm quyền về du lịch cấp tỉnh. Cụ thể là Sở Du lịch hay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – tại tỉnh thành mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Luật Du lịch 2017

Bước 3: Nhận kết quả xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Luật Du lịch 2017, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh sẽ thực hiện việc xem xét, thẩm định. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong 10 ngày, Cơ quan này sẽ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối, cơ quan này cần có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong 12 tháng từ ngày thành lập doanh nghiệp. Sau thời hạn 12 tháng, nếu không có giấy phép, doanh nghiệp không được phép kinh doanh dịch vụ này.

Thứ hai, kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Du lịch 2017, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật này;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ nêu trên và nộp tại Tổng cục Du lịch theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật Du lịch 2017

Bước 3: Nhận kết quả xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Du lịch 2017, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép, Tổng cục Du lịch sẽ thực hiện việc xem xét, thẩm định. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong 10 ngày, Cơ quan này sẽ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối, cơ quan này cần có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Dịch vụ thành lập công ty du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu trọn gói

Nội dung dịch vụ

Để hỗ trợ khách hàng thành lập công ty du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu nhanh chóng và hiệu quả, với đội ngũ luật sư đầy tận tụy, nhiều kinh nghiệm, Luật sư của Chuyên tư vấn luật sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn về điều kiện thành kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch bao gồm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Tư vấn các chính sách thuế, các thủ tục thuế cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến quá trình hoạt động khác theo yêu cầu của khách hàng.
 • Hỗ trợ soạn thảo tài liệu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Soạn thảo văn bản cam kết thỏa thuận giữa các nhà đầu tư để thành lập công ty du lịch;
 • Soạn thảo các tài liệu khác liên quan theo yêu cầu khách hàng trong giai đoạn trước và sau khi thành lập công ty du lịch.

Chi phí dịch vụ thành lập công ty du lịch tại Vũng Tàu

Tuỳ vào quy mô doanh nghiệp và nhu cầu của khách hàng Chuyên tư vấn luật sẽ đưa ra một mức phí có lợi nhất cho khách hàng khi cung cấp dịch vụ thành lập công ty du lịch tại Vũng Tàu. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí thuê luật sư:

 • Đối với khách hàng có nhu cầu tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp từ công ty chúng tôi, tùy thuộc vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp, tối ưu nhất nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích cho khách hàng.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên được ràng buộc bởi Hợp đồng dịch vụ pháp lý. Trường hợp có sự phát sinh tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

Do đó, trước khi đi đến việc ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý cần phải thoả thuận về chi phí và các vấn đề phát sinh nhằm xác định mức phí dịch vụ phải chi trả.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty Logistics tại TP.HCM

Tư vấn thành lập công ty du lịch

Tư vấn thành lập công ty du lịch

Dịch vụ thành lập công ty du lịch tại Vũng Tàu nhằm hỗ trợ cho khách hàng đang có nhu cầu thành lập công ty du lịch nhưng gặp khó khăn trong việc tiến hành thủ tục. Các vấn đề liên  thủ tục thành lập công ty du lịch hay vấn đề liên quan đã được chúng tôi đề cập trong bài viết trên. Nếu quý độc giả có thắc mắc hoặc muốn nhận được tư vấn về việc thành lập công ty du lịch thì hãy liên hệ qua hotline: 1900636387 để được các luật sư doanh nghiệp tư vấn và hướng dẫn một cách chi tiết và hiệu quả nhất.

4.8 (18 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 727 bài viết