Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một trong những vấn đề pháp lý thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục này và các quy định pháp luật về đầu tư trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ là một dạng văn bản dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp và điều chỉnh.

Để có thể đầu tư kinh doanh một cách hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khi thực hiện việc đầu tư thông qua dự án đầu tư hoặc bằng hindh thức thành lập công ty vốn nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020, các trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Dự án của nhà đầu tư nước ngoài
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2020

>>> XEM THÊM: MỘT SỐ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Ngoài ra, các dự án không thuộc diện bắt buộc phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vẫn có thể làm hồ sơ để nộp lên cơ quan có thẩm quyền và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thực hiện thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ pháp lý

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là hoạt động mà các nhà đầu tư phải thực hiện khi có sự thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: thông tin đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, tiến độ đầu tư, quy mô đầu tư…

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư hiện nay được điều chỉnh bởi:

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Khi nào phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, khi có sự thay đổi về các thông tin sau đây, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Tên dự án đầu tư;
 • Địa chỉ của nhà đầu tư;
 • Tên nhà đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư;
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi có sự thay đổi các thông tin sau:

 • Mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính
 • Tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư
 • Thời hạn thực hiện của dự án đầu tư
 • Điều kiện đối với nhà đầu tư

Đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, khi có sự thay đổi các thông tin sau, nhà đầu tư phải thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính
 • Tăng hoặc giảm vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư
 • Điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án đầu tư
 • Thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư

Cơ quan thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc về cơ quan đã quyết định chỉ trương đầu tư đối với dự án đó.

Trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trình tự thực hiện

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan. trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh:

 • Nhà đầu tư nộp 4 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư
 • Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến
 • Sau khi cơ quan nhà nước có ý kiến, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh và trình UBND cấp tỉnh
 • UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và sau đó, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhân đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 • Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư
 • Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 2 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến
 • Sau khi nhận ý kiến từ cơ quan nhà nước, Cơ quan đăng ký đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
 • Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung

Có cần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi điều chỉnh đăng ký đầu tư?

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thông tin giữa giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có sự thống nhất, khi có sự thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư làm thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, Chuyên Tư Vấn Luật xin hỗ trợ quý khách hàng trong các công việc sau đây:

 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn thủ tục đầu tư vào Việt Nam
 • Đại diện theo ủy quyền trong thực hiện thủ tục hành chính
 • Đại diện theo ủy quyền trong tố tụng

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn chi tiết của chúng tôi về những lưu ý khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu quý bạn đọc có bất cứ khó khăn, thắc mắc liên quan đến các quy định về vấn đề này hoặc cần luật sư doanh nghiệp tư vấn có thể gọi ngay vào HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

Scores: 4.5 (13 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87