Luật Dân sự

Nộp đơn phản tố tranh chấp hợp đồng mua bán đất vào thời điểm nào?

Nộp đơn phản tố tranh chấp hợp đồng mua bán đất vào thời điểm nào để được Tòa án chấp nhận. Bởi lẽ, thời điểm nộp đơn phản tố đã được pháp luật quy định cụ thể. Để giúp khách hàng nắm rõ được các quy định về thời điểm nộp đơn yêu cầu phản tố, chúng tôi sẽ phân tích vấn đề này qua bài viết dưới đây. Xin mời bạn đọc theo dõi.

Nộp đơn phản tố tranh chấp hợp đồng mua bán đất

Nộp đơn phản tố tranh chấp hợp đồng mua bán đất

Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn trong vụ án dân sự

Việc yêu cầu phản tố của bị đơn được hiểu là bị đơn kiện ngược lại người đã khởi kiện mình. Hay nói cách khác là bị đơn đang thực hiện quyền của mình trong vụ án dân sự. Yêu cầu phản tố phải có liên quan chặt chẽ đến việc giải quyết tranh chấp trong vụ án, là điều kiện tiên quyết để tòa án xem xét giải quyết yêu cầu của bị đơn trong cùng một vụ án.

Căn cứ khoản 2 Điều 72 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về quyền, nghĩa vụ của bị đơn như sau:

 • Đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ của nguyên đơn.
 • Đối với yêu cầu phản tố thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này.

Căn cứ khoản 1 Điều 200 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định quyền yêu cầu phản tố của bị đơn: Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

Như vậy, phản tố là quyền của bị đơn trong vụ án dân sự và bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Thời điểm bị đơn đưa ra yêu cầu phản tố về tranh chấp hợp đồng mua bán đất

Thời điểm bị đơn được quyền đưa ra yêu cầu phản tố được quy định như sau:

Giai đoạn chuẩn bị xét xử:

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 199 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bị đơn phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và cùng với đó là yêu cầu phản tố (nếu có).
 • Theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về thời điểm bị đơn đưa ra yêu cầu phản tố như sau: Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Do đó, theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì bị đơn có yêu cầu phản tố phải nộp đơn yêu cầu phản tố tranh chấp hợp đồng mua bán đất trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.

Thời điểm nộp đơn yêu cầu phản tố

Thời điểm nộp đơn yêu cầu phản tố

Căn cứ Tòa án thụ lý yêu cầu phản tố

Theo quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, yêu cầu phản tố của bị đơn được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;
 • Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;
 • Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

Như vậy, khi có một trong các căn cứ nêu trên, yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan quan có yêu cầu độc lập sẽ được Tòa án xem xét chấp nhận.

Trình tự, thủ tục yêu cầu phản tố tranh chấp hợp đồng mua bán đất

Thủ tục nộp đơn yêu cầu phản tố

Thủ tục nộp đơn yêu cầu phản tố

Thành phần hồ sơ

Tòa án thụ lý yêu cầu phản tố tranh chấp hợp đồng mua bán đất khi bị đơn nộp hồ sơ gồm có các tài liệu sau đây (khoản 1 Điều 119 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015):

 • Đơn yêu cầu phản tố
 • Chứng cứ chứng minh tính hợp pháp của yêu cầu phản tố

>>>Xem và tải xuống: Mẫu đơn yêu cầu phản tố

Trình tự thực hiện

Căn cứ Điều 202 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, bị đơn thực hiện yêu cầu phản tố theo các bước sau đây:

Bước 1: Gửi đơn

Người có yêu cầu phản tố nộp hồ sơ đã chuẩn bị đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án. Có thể nộp theo hai phương thức sau (khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 ):

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính

Bước 2: Tòa án xem xét đơn (khoản 2, 3 Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu phản tố, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán xem xét đơn phản tố.

Bước 3: Bị đơn bổ sung đơn yêu cầu phản tố hoặc nhận lại (nếu không được chấp nhận yêu cầu)

Bước 4:  Nhận kết quả (khoản 3 Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Sau khi xem xét đơn, Thẩm phán sẽ ra một trong các quyết định sau đây:

 • Chấp nhận yêu cầu phản tố nếu yêu cầu đó hợp lý
 • Thụ lý yêu cầu nếu yêu cầu hợp lý
 • Không chấp nhận yêu cầu nếu yêu cầu trong đơn không hợp lý

Luật sư tư vấn yêu cầu phản tố trong tranh chấp hợp đồng mua bán đất

Chuyên tư vấn luật cung cấp đến khách hàng dịch vụ Luật sư tư vấn luật dân sự gồm có các hoạt động sau đây:

 • Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến phản tố trong tranh chấp hợp đồng mua bán đất
 • Luật sư tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn phản tố đúng quy định
 • Tư vấn, hỗ trợ thu thập chứng cứ liên quan theo yêu cầu của khách hàng
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán đất
 • Luật sư tư vấn hướng giải quyết khi Tòa án không chấp nhận đơn phản tố

Khi khách hàng nộp đơn yêu cầu phản tố cần phải nắm rõ thời điểm nộp đơn để đảm bảo được quyền lợi của mình. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về thời điểm nộp đơn phản tố trong tranh chấp hợp đồng mua bán đất, hãy gọi ngày vào tổng đài 1900.63.63.87. Luật sư tư vấn luật dân sự của chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn.

Bài viết khác bạn có thể quan tâm:

4.6 (18 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết