Luật Dân sự

Án phí để khởi kiện xác định cha cho con là bao nhiêu?

Án phí để khởi kiện xác định cha cho con là bao nhiêu là thắc mắc của nhiều người. Bởi vì, án phí là khoản tiền đương sự phải nộp vào ngân sách nhà nước khi được Tòa án giải quyết tranh chấp về xác định cha cho con. Để tìm hiểu cụ thể về mức án phí dân sự và chủ thể chịu trách nhiệm đóng án phí để sau khi tranh chấp xác nhận cha con được giải quyết mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Án phí để khởi kiện xác nhận cha con

Án phí để khởi kiện xác nhận cha con

Quy định về khởi kiện xác định cha con

Chủ thể có quyền yêu cầu

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 102 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha con như sau:

 1. Cha, mẹ, con, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác định con, cha, mẹ cho mình trong trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 101 của Luật này.
 2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; xác định con cho cha, mẹ chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 101 của Luật này:
 • Cha, mẹ, con, người giám hộ;
 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
 • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
 • Hội liên hiệp phụ nữ.

Theo đó, chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha con gồm: Cha, mẹ, con, người giám hộ, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ.

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu chết.

Tranh chấp về xác định cha cho con là tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Xác định Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp xác định cha cho con theo cấp như sau:

 • Trường hợp tranh chấp xác định cha con không có đương sự ở nước ngoài, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện thì Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 • Trường hợp tranh chấp xác định cha con có đương sự ở nước ngoài, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết.

Căn cứ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, xác định Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo lãnh thổ như sau:

 • Trường hợp không có thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn giải quyết tranh chấp thì Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết.
 • Trường hợp có thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn giải quyết tranh chấp thì Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 còn có quy định sau khi có quyết định về xác định cha con Toà án phải gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch, đồng thời gửi quyết định đó cho các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Trình tự, thủ tục khởi kiện xác định cha cho con

Hồ sơ

Để khởi kiện xác định cha con, người có yêu cầu phải chuẩn bị hồ sơ khởi kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, gồm:

 1. Đơn khởi kiện xác định cha cho con

Đơn khởi kiện được soạn thảo theo Mẫu số 23 – DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ – HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017.

 1. Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu chứng cứ chứng minh kèm theo đơn:
 • Căn cước công dân của các bên
 • Giấy khai sinh của người con cần xác định (bản sao chứng thực). Trong trường hợp đã đăng ký khai sinh.
 • Giấy tờ chứng minh rằng có mối quan hệ cha con. Trong trường hợp mẹ chưa đăng ký khai sinh thì phải cung cấp giấy chứng sinh và Kết quả giám định ADN

Mẫu đơn khởi kiện xác định cha con

Mẫu đơn khởi kiện xác định cha con

Thủ tục

Căn cứ quy định từ Điều 189 đến Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thủ tục khởi kiện xác định cha con gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện yêu cầu xác định cha cho con.

Người có yêu cầu xác định cha cho con nộp hồ sơ khởi kiện như đã nêu trên đến toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc bằng các phương thức quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 2: Toà án xem xét đơn khởi kiện, nếu đầy đủ hồ sơ yêu cầu đóng tạm ứng án phí

Sau khi nhận được khởi kiện, trong vòng 3 ngày làm việc Chánh án Toà án phân công Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Và trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, sau khi xem xét thấy đơn khởi kiện đầy đủ, hợp lệ và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Bước 3: Người khởi kiện nộp biên lai thu tạm ứng án phí cho Toà án

Khi nhận thông báo của Thẩm phán, người khởi kiện tiến hành nộp tạm ứng án phí và nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Toà án, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Bước 4: Tòa ra thông báo thụ lý vụ án và tiến hành giải quyết vụ án theo trình tự thủ tục tố tụng

Sau khi nhận biên lai thu tiền tạm ứng án phí, Toà án thụ lý vụ án. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Toà án phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 196 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Toà án tiến hành giải quyết tranh chấp về xác định cha cho con theo trình tự thủ tục tố tụng dân sự.

>>> Xem thêm: Trình Tự Thủ Tục Nhận Nuôi Con Nuôi Trong Nước

Án phí dân sự khi giải quyết tranh chấp xác định cha cho con

Việc xác định án phí trong tranh chấp xác định cha con được xác định như sau:

Căn cứ tiểu mục 11 Mục IV Công văn 89/TANDTC-PC năm 2020 thì đương sự phải chịu án phí sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm…Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được Tòa án chấp nhận.

Trường hợp xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí theo quy định.

Như vậy, vậy đối vưới tranh chấp xác định cha con mà người phải chịu án phí là người con chưa thành niên thì theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH thì người này theo quy định được miễn án phí. Tuy nhiên, để được miễn án phí người này phải làm đơn đề nghị miễn án phí vì pháp luật không đương nhiên miễn án phí khi không có đơn đề nghị. Trường hợp đã thành niên thì vẫn phải chịu án phí theo quy định nếu không thuộc trường hợp được miễn giảm án phí.

Theo đó, trường hợp yêu cầu xác nhận cha con không được chấp nhận, người yêu cầu phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm. Đối với trường hợp yêu cầu xác nhận cha con được chấp nhận, bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm. Trường hợp xin xác định cha cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH.

Căn cứ quy định tại stt II.1.1 Danh mục A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án (ban hành kèm theo nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016), án phí để khởi kiện xác định cha cho con là 300.000 đồng.

Như vậy, án phí để khởi kiện xác định cha cho con là 300.000 đồng, nếu thuộc trường hợp miễn nộp án phí theo quy định của pháp luật thì không phải nộp tiền án phí.

>>> Xem thêm: Người cao tuổi có đương nhiên được miễn giảm án phí không?

Luật sư hỗ trợ khởi kiện xác nhận cha con

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng dân sự sẽ cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ tư vấn, hỗ trợ liên quan đến khởi kiện xác nhận cha con như sau:

 • Tư vấn quy định pháp luật về thủ tục xác nhận cha cho con: cách chứng minh quan hệ huyết thống; giới thiệu đơn vị thực hiện giám định ADN; quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ con; trình tự yêu cầu công nhận cha con…
 • Tư vấn và soạn thảo văn bản đơn từ phục vụ khởi kiện xác nhận cha cho con: đơn khởi kiện, bản tự khai, đơn yêu cầu sao chụp tài liệu chứng cứ,…
 • Hỗ trợ nộp đơn từ đến Tòa án phục vụ việc giải quyết tranh chấp xác định cha con.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để gửi Tòa án có thẩm quyền xử lý.
 • Cùng khách hàng tham gia trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trên đây chỉ là một số dịch vụ cơ bản, tuỳ vào yêu cầu của khách hàng, thông tin mà khách hàng cung cấp và theo quy định pháp luật phạm vi tư vấn sẽ khác nhau. Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn và luật sư hỗ trợ trực tiếp.

Yêu cầu xác định cha cho con

Yêu cầu xác định cha cho con

Án phí là khoản tiền bên nguyên đơn hoặc bị đơn hoặc cả hai phải đóng sau khi tranh chấp xác nhận cha con được giải quyết theo quyết định, bản án của Tòa án. Theo đó tùy từng trường hợp mà mức án phí sẽ khác nhau và đối tượng chịu án phí cũng khác nhau. Nếu quý độc giả có thắc mắc về những vấn đề liên quan thì hãy liên hệ chúng tôi qua hotline: 1900636387 để được các luật sư dân sự tư vấn và hướng dẫn một cách chi tiết và hiệu quả nhất.

Bài viết liên quan xác nhận cha con có thể bạn quan tâm:

4.7 (11 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết