Luật Dân sự

Thời hạn ra quyết định thi hành án dân sự theo yêu cầu

Thời hạn ra quyết định thi hành án dân sự theo yêu cầu là một khoảng thời gian được ấn định trong luật. Trong thời gian này, cơ quan thi hành án có thẩm quyền phải ra quyết định thi hành bản án dân sự. Để tìm hiểu thời hạn ra quyết định thi hành án dân sự mất bao lâu, xin mời quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Thời hạn cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án theo yêu cầu

Thời hạn cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án theo yêu cầu

Ai có quyền yêu cầu thi hành án dân sự?

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 7 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 quy định một trong các quyền của người được thi hành án như sau: “Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này”.

Bên cạnh đó, tại điểm b Điều 7a Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 quy định quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án:”Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật này”.

Như vậy, người có quyền yêu cầu thi hành án dân sự là người được thi hành án và người phải thi hành án. Trong đó, người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành (khoản 2 Điều 3 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014). Người phải thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành (khoản 3 Điều 3 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014).

Việc tiếp nhận và từ chối yêu cầu thi hành án được quy định như thế nào?

Tiếp nhận yêu cầu

Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan (khoản 1 Điều 31 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014)

Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
 • Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
 • Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
 • Nội dung yêu cầu thi hành án;
 • Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Và có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu (khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014).

Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu (khoản 4 Điều 31 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014).

Từ chối yêu cầu

Căn cứ khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án và phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật này trong trường hợp bản án, quyết định không xác định rõ khoản phải thi hành hoặc không xác định rõ người phải thi hành án trừ các trường hợp:

 • Giao quyền sở hữu, sử dụng, quản lý tài sản mà tại thời điểm yêu cầu thi hành án, người được thi hành án không được trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản;
 • Giao quyền nuôi dưỡng người chưa thành niên mà tại thời điểm yêu cầu thi hành án, người được thi hành án không được trực tiếp nuôi dưỡng;
 • Giao quyền thăm nom, chăm sóc người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người không có khả năng lao động cho người được thi hành án không trực tiếp nuôi dưỡng.

Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;

Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục thi hành bản án dân sự tranh chấp đất đai

Thời hạn ra quyết định thi hành án dân sự trong trường hợp theo yêu cầu

Căn cứ Điều 36 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, quy định Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu như sau:

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Thời hạn ra quyết định thi hành án dân sự theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

Như vậy, trong trường hợp thi hành án theo yêu cầu, thời hạn ra quyết định thi hành án là 5 ngày làm việc.

Thời hạn ra quyết định thi hành án dân sư theo yêu cầu

Thời hạn ra quyết định thi hành án dân sư theo yêu cầu

Tư vấn thi hành án dân sự theo yêu cầu

Để bản án, quyết định của Tòa án được tổ chức thi hành đạt hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng, Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn thi thi hành án dân sự theo yêu cầu với các công việc cụ thể sau đây:

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu thi hành án
 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến trình tự thủ tục, thời hạn, thời hiệu thi hành án dân sự
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng soạn thảo các biểu mẫu như đơn yêu cầu thi hành án, đơn khiếu nại quyết định thi hành án, đơn đề nghị được miễn, giảm phí thi hành án,…
 • Tư vấn về các biện pháp đảm bảo thi hành án
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến thi hành án

Tư vấn các vấn đề liên quan đến thi hành án dân sự theo yêu cầu

Tư vấn các vấn đề liên quan đến thi hành án dân sự theo yêu cầu

Bài viết đã thông tin đến quý bạn đọc thời hạn ra quyết định thi hành bản án dân sự trong trường hợp được yêu cầu. Nếu còn vướng mắc những vấn đề nào về thời hạn thi hành án dân sự hoặc các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn luật dân sự giải đáp kịp thời.

Bài viết liên quan bạn có thể quan tâm:

4.6 (16 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 791 bài viết