Luật Doanh Nghiệp

Khi nào sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án dân sự

Khi nào sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án dân sự là câu hỏi được đặt ra trong quá trình thi hành án dân sự để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quyết định của tòa án. Khi một người không tự nguyện chấp hành bản án, quyết định của Tòa án tuyên đối với họ thì cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành các biện pháp cưỡng chế. Bài viết dưới đây của Chuyên Tư Vấn Luật sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Cưỡng chế thi hành án dân sựCưỡng chế thi hành án dân sự

Quy định chung về cưỡng chế thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm thi hành án dân sự. Tuy nhiên, có thể hiểu thi hành án dân sự gắn liền với hoạt động xét xử, giải quyết tranh chấp của Tòa án, là một phần không thể thiếu trong quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Và khi tòa án đưa ra một bản án, quyết định, phán quyết thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện các bản án, quyết định, phán quyết đó trên thực tế.

Khi nào thì tiến hành cưỡng chế thi hành án dân sự?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Luật Thi hành án Dân sự 2008 thì khi các chủ thể phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành các phán quyết được Tòa án nêu trong bản án, quyết định thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành án buộc các chủ thể đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo bản án, quyết định đó.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án

Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sựBiện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án Dân sự 2008, bao gồm:

 • Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.
 • Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
 • Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.
 • Khai thác tài sản của người phải thi hành án.
 • Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.
 • Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà các biện pháp được ưu tiên áp dụng cũng khác nhau.

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành án

Thẩm quyền thực hiện cưỡng chế thi hành án

 • Chủ thể có thẩm quyền ra quyết định: Khoản 5 Điều 20 Luật Thi hành án Dân sự 2008 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên bao gồm quyết định biện pháp cưỡng chế thi hành án; lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án.
 • Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; quyết định thi hành án; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; yêu cầu bằng văn bản của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp. (Theo khoản 8 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP)
 • Căn cứ vào kế hoạch cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan Công an có trách nhiệm lập kế hoạch bảo vệ cưỡng chế, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, hành vi cản trở, chống đối việc thi hành án, tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội.

Như vậy, Chấp hành viên ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án và phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa phương nơi người phải thi hành án để tổ chức tiến hành biện pháp cưỡng chế thi hành án .

Thủ tục cưỡng chế thi hành án dân sự

Thủ tục cưỡng chế thi hành án dân sự bao gồm các bước sau:

Bước 1: Ra quyết định cưỡng chế thi hành án dân sự

 • Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bởi Khoản 19 Điều 1 Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi 2014 thì hết thời hạn 10 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.
 • Lưu ý: Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Bước 2: Lập kế hoạch cưỡng chế

 • Trước khi tiến hành cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên phải lập kế hoạch cưỡng chế theo quy định tại Điều 72 Luật Thi hành án Dân sự 2008 được sửa đổi bởi Khoản 29 điều 1 Luật Thi hành án Dân sự sửa đổi 2014 và gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của Chấp hành viên.
 • Kế hoạch cưỡng chế thi hành án có các nội dung chính sau đây: Tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế; Biện pháp cưỡng chế cần áp dụng; Thời gian, địa điểm cưỡng chế; Phương án tiến hành cưỡng chế; Yêu cầu về lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế; Dự trù chi phí cưỡng chế.

Bước 3: Gửi quyết định cưỡng chế thi hành án

 • Quyết định cưỡng chế thi hành án phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án.

Bước 4: Tiến hành cưỡng chế

 • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành cưỡng chế thi hành án theo kế hoạch cưỡng chế.

Cưỡng chế thi hành án dân sự phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục do Luật định.

Luật sư tư vấn về thủ tục thi hành án dân sự

Tư vấn về thủ tục thi hành ánTư vấn về thủ tục thi hành án

Luật sư tư vấn một số vấn đề như:

 • Tư vấn về trình tự, thủ tục thực hiện thi hành án dân sự: Quy trình cụ thể để thực hiện án, các bước, thời hạn, và các biện pháp cụ thể cần thực hiện.
 • Các biện pháp thi hành án: Tư vấn về các phương tiện và biện pháp có thể được áp dụng để đảm bảo thi hành án, bao gồm việc yêu cầu thanh toán bồi thường, chuyển nhượng tài sản, và các biện pháp khác…
 • Đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi: Hỗ trợ bên thắng kiện trong việc xác định và theo dõi tài sản của bên thua kiện để đảm bảo rằng quyết định của tòa án được thực hiện (có thể bao gồm việc tìm kiếm tài sản và xác định các nguồn thu nhập của bên thua).
 • Pháp lý liên quan đến cưỡng chế: Giải thích về các quy định pháp luật liên quan đến cưỡng chế và quyền, nghĩa vụ của các bên. Cung cấp thông tin về quyền và trách nhiệm của cơ quan thi hành án.
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ với cơ quan thi hành án thay khách hàng.

>>> Xem thêm: Cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Việc tiến hành cưỡng chế không phải lúc nào cũng là lựa chọn dễ dàng và không gây tranh cãi, đặt ra những thách thức và yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về quy trình pháp lý. Do đó, sự hỗ trợ từ luật sư chuyên nghiệp không chỉ là mong muốn mà còn là cần thiết để đảm bảo rằng quyết định của tòa án được thực hiện đúng đắn, minh bạch và công bằng. Nếu quý bạn đọc có thêm yêu cầu hay thắc mắc nào về vấn đề trên có thể sử dụng dịch vụ Luật Sư Tư Vấn Luật Dân Sự của chúng tôi hoặc liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ giải đáp.

4.9 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết