Luật Hình Sự

Thời hạn điều tra bổ sung vụ án hình sự

Thời hạn điều tra bổ sung vụ án hình sự là một vấn đề đang được nhiều người quan tâm và chú ý đến. Như vậy, khi hồ sơ đã được chuyển đến Toà án nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác liên quan tới vụ án còn thiếu và chưa được điều tra để xét xử thì vụ án sẽ được giải quyết như thế nào? Sau đây là những nội dung cơ bản mà Chuyên tư vấn luật cung cấp về vấn đề trên.

Thời hạn điều tra

Thời hạn điều tra trong vụ án hình sự

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 172 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 về thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra. Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;
 • Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;
 • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Theo quy định trên thì để xác định thời hạn điều tra cũng như gia hạn thời hạn điều tra cho một vụ án hình sự cần phải phân loại tội phạm đó là loại tội phạm nào theo Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) căn cứ vào tính chất phức tạp và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Mặc dù đã trải qua quá trình điều tra với thời hạn quy định cụ thể như vậy, tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp khi hồ sơ được chuyển cho Tòa án nhưng vẫn còn nhiều vấn đề liên quan tới vụ án chưa được điều tra thu thập đầy đủ thì khi đó các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự sẽ giải quyết như thế nào.

>>> Xem thêm: Trả hồ sơ điều tra bổ sung khi nào trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự?

Điều tra vụ án hình sự

Quy định về điều tra bổ sung vụ án hình sự

Trường hợp nào thì trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Theo Điều 85 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự:

 • Có hành vi phạm tội xảy ra hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội;
 • Ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay vô ý; có năng lực trách nhiệm hình sự hay không; mục đích, động cơ phạm tội;
 • Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo;
 • Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra;
 • Nguyên nhân và điều kiện phạm tội;
 • Những tình tiết khác liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt

Nếu những vấn đề trên còn chưa được chứng minh, làm rõ, thì tùy giai đoạn của mỗi vụ án hình sự cơ quan tố tụng ở giai đoạn đó sẽ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung trước khi xét xử quy định tại Điều 245, trả hồ điều tra bổ sung tại phiên tòa quy định tại Điều 280 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Thông tư liên tịch số 02 năm 2017 của VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đang quy định về thủ tục trả hồ sơ điều tra bổ sung.

>>> Xem thêm: Bản án hình sự bị hủy và trả hồ sơ điều tra lại trong trường hợp nào?

Thẩm quyền trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Trước khi xét xử diễn ra, thẩm quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung sẽ thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát quy định tại Điều 245 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu Cơ quan điều tra điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Còn thiếu chứng cứ để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật này mà Viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được;
 • Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác;
 • Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can;
 • Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Khi phiên Tòa diễn ra, thẩm quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung sẽ thuộc thẩm quyền của Toà án quy định tại Điều 280 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Khi thiếu chứng cứ dùng để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật này mà không thể bổ sung tại phiên tòa được;
 • Có căn cứ cho rằng ngoài hành vi mà Viện kiểm sát đã truy tố, bị can còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm;
 • Có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác hoặc có người khác thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can;
 • Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

Có thể trả hồ sơ vụ án hình sự để điều tra bổ sung bao nhiêu lần?

Theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về số lần trả hồ sơ bổ sung:

 • Viện kiểm sát chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hai lần.
 • Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần.
 • Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần.

Điều tra bổ sung thì trong thời hạn bao lâu?

Thời hạn điều tra bổ sung được quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015  như sau:

 • Trường hợp vụ án do Viện kiểm sát trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 02 tháng; nếu do Tòa án trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 01 tháng. Viện kiểm sát chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hai lần. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần.
 • Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung.

Như vậy, thời hạn điều tra bổ sung đối với hồ sơ vụ án hình sự do Viện kiểm sát trả lại là không quá 02 tháng, do Tòa án trả lại là không quá 01 tháng.

>>> Xem thêm: Tư vấn luật hình sự

Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự

 • Luật sư tư vấn các tình tiết giảm nhẹ tội cho người phạm tội.
 • Luật sư soạn đơn giảm nhẹ, xin hưởng án treo cho người phạm tội.
 • Luật sư bào cho bị cáo.
 • Các vấn đề pháp lý có liên quan.

Luật sư tư vấn hình sự

Như vậy, để giải quyết một vụ án hình sự cần phải trải qua rất nhiều giai đoạn và thủ tục khác nhau. Tuy nhiên, khi hồ sơ đã được chuyển đến Toà án cũng có thể chưa là bước cuối cùng trong quá trình điều tra, vì sẽ có thể phát sinh những vấn đề liên quan và buộc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trên đây là những nội dung cơ bản về thời hạn điều tra bổ sung trong vụ án hình sự. Nếu Quý khách hàng có vấn đề gì cần làm rõ hơn về vấn đề trên hay cần tư vấn chi tiết hơn thì vui lòng liên hệ với Luật sư của Chuyên tư vấn luật qua số điện thoại 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh nhất.

4.6 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết