Tin tức

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp thông báo đến Phòng đăng ký doanh. Đây là tài liệu quan trọng, không thể thiếu trong hồ sơ giải thể của doanh nghiệp. Chuyên tư vấn Luật sẽ cung cấp thông tin chi tiết và những lưu ý khi viết Thông báo giải thể qua bài viết dưới đây!

Thông báo giải thể doanh nghiệpThông báo giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một cách thức chấm dứt sự hoạt động và tồn tại của một doanh nghiệp hay một pháp nhân khi đáp ứng các điều kiện giải thể và trình tự thủ tục do pháp luật quy định.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Các trường hợp công ty có quyền quyết định giải thể

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

Các trường hợp công ty bắt buộc phải giải thể

 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người quản lý có liên quan và công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Như vậy, khi doanh nghiệp có thể thuộc 02 trường hợp là tự quyết định và buộc phải giải thể. Tuy nhiên, khi tiến hành giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ giải thể được quy định tại điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020.

>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp doanh nghiệp giải thểCác trường hợp doanh nghiệp giải thể

Mẫu Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể

Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể được xem là bắt buộc được quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 về Hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Mẫu Thông báo

Mẫu thông báo về giải thể doanh nghiệp được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phụ lục II-22.

Mẫu Thông báo giải thểMẫu Thông báo giải thể

Nội dung giấy Thông báo giải thể doanh nghiệp

Khi viết giấy Thông báo giải thể doanh nghiệp cần đảm bảo các nội dung như sau:

 • Tên doanh nghiệp
 • Mã số doanh nghiệp
 • Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

 • Nghị quyết giải thể số, ban hành vào ngày…;
 • Lý do giải thể; Lý do giải thể;
 • Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể

 • Cam kết hoàn toàn chịu trách nghiệp của doanh nghiệp/người đăng ký.
 • Ký và ghi họ tên

Đối với mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp phải đảm bảo được những nội dung trên thì doanh nghiệp mới hoàn thành được thông báo giải thể.

>> Xem thêm: Dịch vụ soạn thảo biểu mẫu trong quản trị doanh nghiệp

Những lưu ý khi viết giấy thông báo

Khi viết giấy Thông báo, phải đảm bảo về tính trung thực, chính xác của hồ sơ, những hồ sơ giải thể không chính xác, giải mạo thì những người được liệt kê dưới đây sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các cá nhân, thành viên dưới đây phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần,
 • Thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn,
 • Chủ sở hữu công ty,
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân,
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc,
 • Thành viên hợp danh,
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra cần phải lưu ý đến những vấn đề dưới đây:

 • Sử dụng đúng mẫu thông báo được quy định.
 • Cơ quan nhận thông báo là Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Khi viết mẫu thông báo, phải viết rõ là doanh nghiệp giải thể trong trường hợp nào.

Cơ sở pháp lý: khoản 2, 3 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020.

>> Xem thêm: Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Luật sư tư vấn soạn thảo mẫu thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể

 • Luật sư tư vấn soạn thảo mẫu thông báo về doanh nghiệp giải thể
 • Luật sư tư vấn hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Luật sư tư vấn các trường hợp doanh nghiệp được giải thể
 • Luật sư hỗ trợ các vấn đề bảo đảm nghĩa vụ giải quyết nợ xấu
 • Tư vấn về các vấn đề bị cấm, vi phạm khi doanh nghiệp tiến hành giải thể
 • Luật sư hướng dẫn nội dung tiến hành viết Thông báo
 • Tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp
 • Dịch vụ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp
 • Dịch vụ tham gia hòa giải tranh chấp doanh nghiệp tại Tòa án

Như vậy, khi tiến hành thông báo về việc doanh nghiệp giải thể phải tuân thủ đúng mẫu văn bản được quy định theo pháp luật, các trường hợp tiến hành thông báo trái pháp luật sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán. Bài viết trên đã cung cấp những thông tin cần thiết đối với vấn đề thông báo giải thể của doanh nghiệp. Nếu còn có thắc mắc, Quý bạn hãy liên hệ với Chuyên tư vấn Luật qua hotline 1900636387 để được thông tin cụ thể!

4.9 (12 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 125 bài viết