Tin tức

Đất thuê trả tiền hàng năm có được bồi thường khi thu hồi không?

Đất thuê trả tiền hàng năm sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường cho đất thuê trả tiền hàng năm sẽ bị hạn chế so với loại đất khác và chỉ được bồi thường khi đáp ứng đủ điều kiện luật định. Bài viết dưới đây của Chuyên Tư Vấn Luật sẽ thông tin cụ thể về vấn đề này.

Bồi thường khi thu hồi đất thuê trả tiền hàng nămBồi thường khi thu hồi đất thuê trả tiền hàng năm

Điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất

Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng;

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thì:

 • Đất không phải là đất thuê trả tiền hàng năm;
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất (Sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận hoặc Sổ đỏ) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Sổ đỏ mà chưa được cấp trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Đối với cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất thì:

 • Không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê;
 • Có Sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì:

 • Đất được giao có thu tiền sử dụng đất hoặc đất cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Có Sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ mà chưa được cấp.

Đối với tổ chức sử dụng đất thì:

 • Đất được giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;
 • Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thì:

 • Đất cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 • Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Đất được giao có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 • Có Sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Tóm lại, tùy người sử dụng đất là ai mà điều kiện để được bồi thường khi thu hồi đất tương ứng cũng khác nhau.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 74 và Điều 75 Luật Đất đại 2014.

Đất thuê trả tiền hàng năm có được bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi?

Thu hồi đất thuê trả tiền hàng năm có được bồi thườngThu hồi đất thuê trả tiền hàng năm có được bồi thường

Khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất có thể được bồi thường về đất và/hoặc bồi thường chi phí đấu tư vào đất còn lại.

>>> Xem thêm: Người không đủ điều kiện cấp sổ đất thì được bồi thường những gì khi bị thu hồi đất

Bồi thường về đất

Căn cứ Điều 82 Luật Đất đai 2013, đối với đất thuê trả tiền hàng năm, khi Nhà nước thu hồi, người sử dụng đất sẽ không được bồi thường về đất.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013 cũng quy định, trong trường hợp này, người sử dụng đất sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại

Đất thuê trả tiền hàng năm không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí này gồm một phần hoặc toàn bộ các chi phí sau:

 • Chi phí san lấp mặt bằng;
 • Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 • Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;
 • Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Để được bồi thường, các chi phí này cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;
 • Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Cơ sở pháp lý: Điều 76 Luật Đất đai 2013, Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Sau bao lâu thì Nhà nước trả tiền bồi thường khi thu hồi đất?

Luật sư tư vấn xử lý khi bị thu hồi đất thuê trả tiền hàng năm

 • Tư vấn quy định pháp luật về thu hồi đất thuê trả tiền hàng năm;
 • Tư vấn quy định về bồi thường khi bị thu hồi đất thuê trả tiền hàng năm;
 • Tư vấn khiếu nại, tổ cáo, khởi kiện khi bị thu hồi đất và bồi thường không đúng;
 • Đại diện theo ủy quyền làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi yêu cầu bồi thường;
 • Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề khác phát sinh trong quá trình bị thu hồi đất thuê.

>>> Xem thêm: Thủ tục kiện đòi bồi thường về tài sản khi nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn khi bị thu hồi đấtLuật sư tư vấn khi bị thu hồi đất

Đất thuê trả tiền hàng năm không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường về chi phí đầu tư trên đất còn lại. Cách xác định các chi phí này được thực hiện theo Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu các vấn đề về luật đất đai thì hãy liên hệ với Chuyên tư vấn luật theo hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.5 (15 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết