Tin tức

Trình tự thủ tục kinh doanh quán trà sữa tại Việt Nam

Thủ tục kinh doanh quán trà sữa một trong những hình thức kinh doanh phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, đây là một trong những mô hình kinh doanh khá phổ biến và thành công tại Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cho quý khách hàng về mô hình kinh doanh, điều kiện cũng như quy trình thủ tục mở quán kinh doanh trà sữa tại Việt Nam.

Thủ tục mở quán trà sữa tại Việt Nam

Thủ tục mở quán trà sữa tại Việt Nam

Mô hình kinh doanh quán trà sữa tại Việt Nam

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi bắt đầu tiến hành kinh doanh trên thương trường nói chung và quán trà sữa nói riêng, người khởi nghiệp có một số lựa chọn về mô hình kinh doanh. Cụ thể:

 • Đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • Đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp:

Điều kiện để kinh doanh quán trà sữa tại Việt Nam

Điều kiện để mở quán trà sữaĐiều kiện để mở quán trà sữa

Điều kiện để kinh doanh quán trà sữa cần đáp ứng được quy định như sau:

 • Có giấy phép kinh doanh
 • Có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Các loại giấy tờ khác theo quy định
 • Kê khai và nộp thuế theo quy định

Quy trình thủ tục mở quán kinh doanh trà sữa tại Việt Nam

Hồ sơ xin mở quán trà sữa gồm có

Việc đăng ký kinh doanh theo mô hình nào sẽ cần được chuẩn bị hồ sơ theo mô hình tương ứng:

Hộ kinh doanh khi muốn kinh doanh quán trà sữa cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Doanh nghiệp khi muốn kinh doanh quán trà sữa cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu đại diện pháp luật không đi nộp hồ sơ).

Cơ sở pháp lý điều 21,22,23,24 và khoản 2 điều 87 Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện đăng ký kinh doanh quán trà sữa

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh quán trà sữa được tiến hành theo 2 loại mô hình khác nhau và được tiến hành như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh trà sữa của hộ kinh doanh bao gồm những bước như sau:

 • Tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên;
 • Nộp Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký cấp huyện nơi đặt địa điểm với các thông tin cơ bản của tổ chức, cơ sở kinh doanh và nộp lệ phí đăng ký.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau: Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh; Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định; Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết nếu được yêu cầu trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh trà sữa của doanh nghiệp bao gồm những bước như sau:

 • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp: Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền (Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh)
 • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ hồ sơ tiếp nhận của cơ quan mình, đồng thời trao cho người thành lập Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ hợp lệ. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ được coi là căn cứ để xác định thời hạn thực hiện trách nhiệm đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Cũng chính vì thế mà giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ là cơ sở pháp lý để người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình trong trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh không cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng thời hạn và không có thông báo về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Xem xét tính hợp lệ hồ sơ đăng ký và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Hình thức nộp hồ sơ

Hình thức nộp hồ sơ tùy thuộc vào mô hình kinh doanh để tiến hành như

 • Trường hợp đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 • Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết Thời hạn giải quyết hồ sơ

Thời hạn của đăng ký kinh doanh hộ gia đình là 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ còn đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp cũng là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ sở pháp lý   Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP.

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ đối với hộ kinh doanh là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện còn đăng ký kinh thành lập doanh nghiệp thẩm quyền giải quyết thuộc về Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cơ sở pháp lý khoản  Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP.

Luật sư thực hiện thủ tục mở quán trà sữa tại việt nam

 • Tư vấn loại hình đăng ký kinh phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn các ưu nhược điểm chi tiết cho từng loại hình kinh doanh khi khách hàng tiến hành đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các thủ tục sau đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn các thủ tục thuế, bảo hiểm, tài chính kế toán, quyền sở hữu trí tuệ, quản trị, … trong quá trình kinh doanh

Trên đây là những quy định của pháp luật về thủ tục mở quán trà sữa tại Việt Nam nhằm cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết cho quý khách hàng khi thực hiện thủ tục mở quán trà sữa tại Việt Nam nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc những câu hỏi xin liên hệ luật sư tư vấn của chuyên tư vấn luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.5 (17 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 128 bài viết