Luật Hành Chính

Luật sư khởi kiện do bồi thường đất không thỏa đáng tại Cần Thơ

Luật sư khởi kiện do bồi thường đất không thỏa đáng tại Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung là những người có vai trò quan trọng để hỗ trợ, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước khi có bồi thường không thỏa đáng. Vấn đề thu hồi và bồi thường đất là vấn đề nóng của xã hội vì tranh chấp liên quan đến tiền đền bù, vấn đề tái định cư,…Vì vậy, quý khách hàng quan tâm đến nội dung quy định pháp luật liên quan thì mời tham khảo bài viết.

Bồi thường khi thu hồi đất

Bồi thường khi thu hồi đất

Điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo luật đất đai

Các trường hợp được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất theo luật đất đai được quy định tại Điều 75 Luật Đất Đai 2013 như sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp.
 • Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy mà chưa được cấp.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp.
 • Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp.
 • Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định mà chưa được cấp.

Theo đó, có thể thấy rằng, để được nhận bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất thì các chủ thể phải đáp ứng điều kiện về chủ thể, hình thức sử dụng đất và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo pháp luật

Theo Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định thì việc bồi thường đất sẽ được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

 • Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường
 • Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
 • Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Có thể thấy, thông thường việc bồi thường đất sẽ được thực hiện bằng việc giao đất cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp được bồi thường bằng tiền nếu không có đất để bồi thường. Mức bồi thường sẽ phụ thuộc vào giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất bị thu hồi ban hành.

Ngoài ra, căn cứ theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP cách tính mức bồi thường cụ thể với các loại đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: theo Điều 77, 78 Luật Đất đai 2013 thì mức bồi thường khi thu hồi đất sẽ được xác định theo thời hạn sử dụng đất còn lại,
 • Đất ở: Theo Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định bồi thường khi thu hồi đất ở là đất ở hoặc nhà ở, trong trường hợp không có đất để bồi thường hoặc người được bồi thường không có nhu cầu có thể bồi thường bằng tiền với giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở: Được bồi thường bằng tiền bằng giá đất thu hồi nhân với diện tích đất chia cho thời gian sử dụng và tất cả nhân với thời gian sử dụng đất còn lại theo Điều 7 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

>>>Xem thêm: Thủ tục kiện đòi bồi thường về tài sản khi nhà nước thu hồi đất

Làm gì khi nhận được bồi thường không thỏa đáng

Thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất bị thu hồi đất nhưng không được nhận bồi thường thỏa đáng thì pháp luật quy định, người có quyền sử dụng đất bị thu hồi đất có quyền khởi kiện để yêu cầu giải quyết việc bồi thường không thỏa đáng.

Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 3 Luật tố tụng Hành chính 2015 thì đối tượng khởi kiện khi bị thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường không thỏa đáng là quyết định hoặc hành vi bồi thường không thỏa đáng. Đây là quyết định, hành vi cá biệt của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, việc khởi kiện yêu cầu giải quyết hành vi, quyết định bồi thường không thỏa đáng sẽ được thực hiện theo thủ tục giải quyết vụ án hành chính.

Xét về thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, căn cứ Điều 66 Luật Đất đai 2013 thì tùy trường hợp thu hồi, thẩm quyền ra quyết định có thể thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau: UBND cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 66 Luật Đất đai 2013 quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày. Do đó cơ quan có quyết định thu hồi đất cũng là cơ quan có quyết định về bồi thường khi thu hồi đất.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khởi kiện quyết định hành chính về bồi thường khi thu hồi đất là Tòa án. Mà căn cứ khoản 1 Điều 31 và khoản 3, 4 Điều 32 Luật Tố tụng Hành chính 2015 thì Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm khiếu kiện hành chính về bồi thường khi thu hồi đất.

Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện hành vi, quyết định bồi thường không thỏa đáng sẽ bao gồm:

 • Đơn khởi kiện
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.
 • Bản sao quyết định hành chính (nếu có).
 • Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (nếu có).
 • Bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

CSPL: Điều 118 Luật Tố tụng Hành chính 2015

Thủ tục khởi kiện quyết định

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện Tòa án cấp sơ thẩm. Kèm theo đơn là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Bước 2: Tòa án xem xét và nếu đơn khởi kiện đáp ứng đủ yêu cầu thì người khởi kiện sẽ được nhận thông báo nộp tiền tạm ứng án phí.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Bước 4: Thụ lý vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

CSPL: Điều 125 Luật Tố tụng Hành chính 2015

>>>Xem thêm: Đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính là gì?

Dịch vụ luật sư khởi kiện do bồi thường không thỏa đáng tại Cần Thơ

Dịch vụ luật sư trọn gói tại Cần Thơ

Dịch vụ luật sư trọn gói tại Cần Thơ

Gói dịch vụ luật sư khởi kiện sẽ bao gồm:

Tư vấn về phương án, yêu cầu khởi kiện:

 • Tư vấn phương án khiếu nại trong trường hợp còn khả năng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí;
 • Tư vấn khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm thủ tục tố tụng đến Viện kiểm sát có thẩm quyền;
 • Tư vấn lựa chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết phù hợp;
 • Tư vấn thu thập chứng cứ, chứng minh xác định nguồn gốc đất, chứng minh thiệt hại;
 • Tư vấn quy trình giải quyết tranh chấp tại các Ủy ban nhân dân và Tòa án.

Soạn thảo văn bản:

 • Soạn thảo đơn từ, nộp đơn khởi kiện, đơn kháng cáo, … gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo đơn từ liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo bản tự khai các văn bản khác theo đúng quy định;
 • Soạn thảo bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng tại cơ quan giải quyết tranh chấp;

Tham gia tố tụng tại tòa án các cấp

 • Soạn thảo văn bản như đơn khởi kiện hoặc các giấy tờ cần thiết khác, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng cứ;
 • Trực tiếp tham gia giải quyết với tư cách người đại diện ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp;
 • Tư vấn, hướng dẫn thân chủ những hướng giải quyết tranh chấp tốt nhất cho vụ việc.

Ngoài ra, gói dịch vụ còn bao gồm các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng như:

 • Thay mặt khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng khi ký hợp đồng;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục hành chính nhà đất;
 • Theo dõi việc thi hành án của cơ quan có thẩm quyền sau khi có bản án, quyết định của Tòa án;
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết.

Về cách thức tiếp nhận hồ sơ và thực hiện công việc cho khách hàng, công ty chúng tôi sẽ thực hiện như sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Khách hàng ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 • Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và xử lý các công việc tư vấn cho khách hàng cũng như thực hiện công việc tại tòa án các cấp;
 • Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý tại tòa án và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Để thực hiện liên hệ DỊCH VỤ LUẬT SƯ vui lòng liên hệ qua các phương thức sau:

 • Hotline: 1900.63.63.87
 • Email:  chuyentuvanluat@gmail.com
 • Facebook:  https://www.facebook.com/chuyentuvanluat
 • Zalo: 0939.846.973
 • Website: https://chuyentuvanluat.com/
 • Trụ sở: Phòng A1, Tầng 14, Tòa Nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Văn phòng Quận 1: Phòng A1, Tầng trệt, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 23 Tòa nhà TASCO, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Chi nhánh tại Cần Thơ: 207 Nguyễn Tri Phương, Khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Vấn đề luật sư giải quyết bồi thường đất không thỏa đáng đã được chúng tôi giải đáp cụ thể tại bài viết. Quý khách hàng nếu có bất kỳ thắc mắc về quy định, có nhu cầu tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện hoặc mong muốn được giải đáp thêm về các vấn đề pháp lý khác liên quan vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 của chúng tôi để được đội ngũ LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐẤT ĐAI hỗ trợ chính xác và kịp thời.

4.6 (20 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 900 bài viết