Luật Hành Chính

Dịch vụ soạn đơn kháng cáo vụ án hành chính ở Cần Thơ

Soạn đơn kháng cáo vụ án hành chính là nhu cầu được đặt ra khi đương sự muốn kháng cáo, yêu cầu Tòa án xem xét lại bản án hành chính sơ thẩm. Với nhiều năm kinh nghiệm trong tố tụng hành chính, đội ngũ luật sư giỏi hành chính sẽ giúp khách hàng soạn đơn kháng cáo và một số thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng, đầy đủ phù hợp với quy định của pháp luật. Vui lòng tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Dịch vụ soạn đơn kháng cáo vụ án hành chínhDịch vụ soạn đơn kháng cáo vụ án hành chính

Khái quát chung về đơn kháng cáo vụ án hành chính

Quyền kháng cáo

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định rõ ràng khái niệm về kháng cáo. Tuy nhiên, bạn có thể hiểu kháng cáo là quyền của công dân khi thấy bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp sơ thẩm không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc khi không đồng tình với quyết định của tòa án. Lúc này người kháng cáo có quyền đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó và giải quyết theo vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

Căn cứ Điều 204 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về người có quyền kháng cáo là

 • Đương sự;
 • Người đại diện của đương sự theo quy định của pháp luật.

Thời hạn kháng cáo

Căn cứ tại Điều 206, khoản 2 Điều 208 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về thời gian kháng cáo như sau:

1. Đối với bản án của Tòa án sơ thẩm, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

 • Nếu người kháng cáo không có mặt tại phiên tòa hôm tòa tuyên án thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày giao bản án cho đương sự hoặc bị niêm yết.
 • Trong trường hợp, người kháng cáo có mặt tại phiên tòa nhưng đến khi tuyên án lại vắng mặt không lý do thì thời hạn kháng cáo sẽ tính từ ngày tuyên án.

2. Đối với quyết định tạm đình chỉ hoặc vụ án của Tòa án sơ thẩm:

 • Thời hạn kháng cáo rút gọn còn 07 ngày kể từ ngày người kháng cáo nhận được quyết định của Tòa án.
 • Trường hợp người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì thời hạn kháng cáo sẽ tính từ ngày quyết định được niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở hoặc nơi họ cư trú.

3. Trong trường hợp kháng cáo quá thời hạn quy định tại Điều 206, người kháng cáo nếu có lý do hợp lý thì đơn kháng cáo sẽ được xem xét và có thể được chấp nhận.

Như vậy, thời hạn kháng cáo là 15 ngày đối với bản án, quyết định của Toà án sơ thẩm và 07 ngày đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án sơ thẩm. Và vụ án chỉ được xét xử vụ án phúc thẩm khi bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.

Thời hạn kháng cáo vụ án hành chínhThời hạn kháng cáo vụ án hành chính

>>> Xem thêm: Thủ tục kháng cáo giải quyết kháng cáo quá hạn trong vụ án hành chính.

Phạm vi xét xử phúc thẩm bản án được kháng cáo

Căn cứ tại Điều 220 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm: Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo hoặc có liên quan đến nội dung kháng cáo.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu Tòa án phúc thẩm chỉ xem xét, giải quyết những phần trong bản án, quyết định mà người kháng cáo yêu cầu.

Ngoài ra, đối với những nội dung không được kháng cáo nhưng có liên quan chặt chẽ đến nội dung kháng cáo thì những nội dung này sẽ không có hiệu lực pháp luật và sẽ nằm trong phạm vi xem xét phúc thẩm.

Cách soạn đơn kháng cáo hành chính

Để tránh trường hợp thiếu sót trong đơn kháng cáo, Chuyên tư vấn luật sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách soạn/viết đơn kháng cáo hành chính.

1. Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án:

 • Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện (quận) nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ);
 • Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ).
 • Cần ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính).

2. Ghi tên người kháng cáo:

 • Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ tên của cá nhân đó; trường hợp người kháng cáo là người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì đồng thời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người được đại diện;
 • Nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện).

3. Địa chỉ người kháng cáo:

 • Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh Cần Thơ);
 • Nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố C).

4. Ghi tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo (ví dụ: là người khởi kiện (người bị kiện) trong vụ án về khiếu kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính; là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố C theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm…).

5. Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 15-03-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh H).

6. Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

7. Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

8. Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo.

9. Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

>>> Xem thêm:

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính mới nhất

Đơn kháng cáo hành chính được thực hiện theo mẫu số 24-HC Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                  ……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) ………………………………………

Người kháng cáo: (2)…………………………………………………………………………

Địa chỉ: (3)……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có)…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………….

Là: (4)………………………………………………………………………………………………

Kháng cáo: (5)…………………………………………………………………………………..

Lý do của việc kháng cáo: (6)……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7)    …..            …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

1…………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………….

Người kháng cáo (9)

Dịch vụ soạn đơn kháng cáo vụ án hành chính

Luật sư tư vấn hướng dẫn viết đơn kháng cáo trong vụ án khởi kiện hành chính hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi của mình:

 • Tư vấn chi tiết các vấn đề pháp lý liên quan đến kháng cáo vụ án hành chính;
 • Tư vấn soạn thảo và gửi đơn kháng cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định;
 • Đại diện khách hàng gặp gỡ, trao đổi đối với các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành thủ tục kháng cáo vụ án hành chính;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý hành chính có liên quan khác;
 • Đại diện khách hàng nộp đơn kháng cáo;
 • Thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến đơn kháng cáo.

Dịch vụ soạn đơn kháng cáoDịch vụ soạn đơn kháng cáo

Phí dịch vụ luật sư soạn đơn kháng cáo vụ án hành chính

Chi phí thực hiện soạn đơn kháng cáo vụ án hành chính tại Chuyên tư vấn luật cam kết sẽ luôn đề ra mức phí phù hợp với nội dung công việc và điều kiện hoàn cảnh cụ thể của khách hàng để đưa ra mức phí có lợi nhất cho khách.

 • Phí cố định: sẽ được các bên thỏa thuận ngay từ đầu sau khi luật sư luật sư tiếp nhận hồ sơ vụ việc.
 • Phí kết quả: sẽ được các bên thỏa thuận dựa trên sự vụ đặc thù, chỉ thanh toán sau khi thực hiện có kết quả, các bên giao kết bằng phụ lục hợp đồng hay hợp đồng pháp lý độc lập.

Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng cách dịch vụ luật sư tư vấn hành chính khác của chúng tôi. Tùy vào từng vấn đề, yêu cầu cụ thể của khách hàng, từ đó chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp, đảm bảo tốt quyền và lợi ích của khách hàng.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam thì Luật sư sẽ không hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc về những nội dung nằm ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của Luật sư.

Dịch vụ soạn đơn kháng cáo vụ án hành chính ở Cần Thơ của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng thực hiện nhằm đảm bảo quy trình thủ tục đúng với quy định pháp luật. Nếu bạn đọc có thắc mắc gì  hoặc muốn gặp luật sư tư vấn hành chính hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline 1900.63.63.87  để được Luật sư hành chính tư vấn một cách nhanh chóng và kịp thời.

4.6 (10 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 899 bài viết