Luật Hành Chính

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con bao gồm hai thủ tục hành chính là thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục nhận cha, mẹ, con. Đây là hai thủ tục khác nhau tuy nhiên hai thủ tục này có thể được kết hợp giải quyết khi có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con khi đăng ký khai sinh Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày các thông tin liên quan đến vấn đề này để quý độc giả có thể theo dõi.

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con

Yêu cầu, điều kiện đăng ký nhận cha, mẹ, con kết hợp khai sinh

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định, khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì Cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Để có thể thực hiện được đồng thời hai thủ tục này thì cần đáp ứng một số yêu cầu, điều kiện như sau:

 • Bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con đều còn sống;
 • Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.
 • Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, sinh con, người con sống cùng với người cha, khi người cha làm thủ tục nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục yêu cầu công nhận cha con

Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con kết hợp khai sinh

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP, người có yêu cầu thực hiện thủ tục chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định ban kèm Thông tư 04/2020/TT-BTP;
 • Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch 2014;
 • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này.

>>Xem thêm: Thủ tục yêu cầu giải quyết hôn nhân không đăng ký kết hôn

Hồ sơ đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha cho con

Hồ sơ đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha cho con

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký nhận cha con kết hợp khai sinh

Căn cứ theo quy định tại Điều 13, Điều 25 Luật Hộ tịch 2014, Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha con.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 35, Điều 43 Luật Hộ tịch 2014, đối với trường hợp đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha con có yếu tố nước ngoài thì thẩm quyền giải quyết thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thủ tục đăng ký nhận cha con kết hợp khai sinh

Thành phần hồ sơ

* Giấy tờ phải xuất trình:

 1. Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con.
 2. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con (trong giai đoạn chuyển tiếp).

* Giấy tờ phải nộp:

 1. Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu.
 2. Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;
 3. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm:
 • Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
 • Trường hợp không có văn bản nêu trên thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

* Lưu ý:

Đối với giấy tờ nộp, xuất trình:

 • Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó.
 • Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.
 • Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật.

Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Căn cứ pháp lý: Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP, Tiểu mục 4 Mục II Phần II Phụ lục thủ tục hành chính Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020

Cách thức thực hiện đăng ký

Người yêu cầu đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Trình tự thực hiện

 1. Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.
 2. Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
 3. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.
 4. Sau khi nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp; thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung nhận cha, mẹ, con vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân, hướng dẫn người yêu cầu đăng ký hộ tịch kiểm tra nội dung giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con ký tên vào Sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.

Căn cứ pháp lý: Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP, Tiểu mục 4 Mục II Phần II Phụ lục thủ tục hành chính Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020

>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng ký giám hộ

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha cho con

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha cho con

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký nhận cha con kết hợp khai sinh

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16, khoản 2 Điều 25, khoản 2 Điều 36 và khoản 2 Điều 44 Luật Hộ tịch 2014, thời gian giải quyết thủ tục khai sinh kết hợp nhận cha con là 03 ngày làm việc, trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Đối với trường hợp đăng ký thủ tục khai sinh kết hợp nhận cha con có yếu tố nước ngoài thì thời hạn giải quyết là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ niêm yết việc nhận cha con tại trụ sở trong thời gian 07 ngày liên tục.

Lệ phí thực hiện đăng ký nhận cha con kết hợp khai sinh

Căn cứ quy định tại Điều 11 Luật Hộ tịch, Điều 10 Luật Phí và lệ phí, Thông tư 85/2019/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 106/2021/TT-BTC), mức thu lệ phí hộ tịch như đăng ký khai sinh, đăng ký nhận cha con do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, đăng ký hộ tịch được miễn lệ phí nếu thuộc các trường hợp sau:

 • Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;
 • Đăng ký khai sinh đúng hạn.

Việc đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ và con là một bước quan trọng trong việc công nhận quan hệ gia đình và xác định quyền lợi pháp lý của mỗi thành viên trong gia đình. Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha cho con của Chuyên tư vấn luật. Nếu như bạn có vướng mắc nào hoặc cần dịch vụ luật sư tư vấn hoặc hướng dẫn thủ tục yêu cầu công nhận cha con khi đăng ký khai  xin vui lòng liên hệ LUẬT SƯ HÀNH CHÍNH qua HOTLINE 1900.63.63.87  để được tư vấn và hỗ trợ một cách kịp thời nhất. 

>>>Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.8 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 900 bài viết