Luật Hành Chính

Tư vấn giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn ở Cần Thơ

Tư vấn giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn sẽ giúp khách hàng biết được điều kiện áp dụng và trình tự giải quyết của một vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn. Hơn thế nữa, dịch vụ này còn hướng dẫn khách hàng cách thu thập tài liệu, chứng cứ và soạn thảo các đơn từ liên quan. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin liên quan.

Thủ tục rút gọn vụ án hành chính

Thủ tục rút gọn vụ án hành chính

Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn vụ án hành chính

Thủ tục rút gọn trong tố tụng hành chính là thủ tục giải quyết vụ án hành chính khi có các điều kiện theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính 2015 nhằm rút ngắn về thời gian và thủ tục so với thủ tục giải quyết vụ án hành chính thông thường nhưng vẫn bảo đảm giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn vụ án hành chính được quy định tại Điều 245 Luật Tố tụng Hành chính 2015, cụ thể như sau:

 • Tòa án áp dụng những quy định của Chương XIV Luật Tố tụng Hành chính 2015, đồng thời áp dụng những quy định khác của Luật Tố tụng Hành chính 2015 không trái với những quy định của Chương XIV Luật Tố tụng Hành chính 2015 để giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn.
 • Trường hợp luật khác có quy định về khiếu kiện Hành chính áp dụng thủ tục rút gọn thì thực hiện theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính 2015 .

Như vậy, việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn được áp dụng trong phạm vi nêu trên

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn vụ án hành chính theo Luật Tố tụng Hành chính

Một vụ án hành chính sẽ được giải quyết theo thủ tục thông thường. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định có thể áp dụng thủ tục rút gọn nhằm rút ngắn thời gian và thủ tục. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn được quy định tại khoản 1 Điều 246 Luật Tố tụng Hành chính 2015, cụ thể như sau:

 • Vụ án có tình tiết đơn giản, tài liệu, chứng cứ đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm đủ căn cứ giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ;
 • Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng;
 • Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài có thỏa thuận với đương sự ở Việt Nam đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Do đó, nếu đảm bảo có đủ các điều kiện trên thì vụ án hành chính sẽ được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn

Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn được quy định tại khoản 1 Điều 247 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Cụ thể như sau:

 • Thời hạn đưa ra quyết định: 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án.
 • Thẩm quyền ra quyết định: Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án.
 • Thời hạn mở phiên tòa: Phiên tòa xét xử sẽ phải mở trong thời hạn 10 ngày từ ngày ra quyết định.

Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn sẽ phải có các nội dung sau đây theo khoản 2 Điều 247 Luật Tố tụng Hành chính 2015:

 • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
 • Tên Tòa án ra quyết định;
 • Vụ án được đưa ra giải quyết theo thủ tục rút gọn;
 • Tên, địa chỉ; số fax, thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên Thẩm phán, Thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên; họ, tên Thẩm phán, Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có);
 • Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;
 • Xét xử công khai hoặc xét xử kín;
 • Họ, tên những người được triệu tập tham gia phiên tòa.

Như vậy, Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn phải có đầy đủ các nội dung nêu trên. Đồng thời, quyết định này sẽ được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp ngay sau khi ra quyết định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nghiên cứu và trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án.

Phiên tòa xét xử vụ án hành chính

Phiên tòa xét xử vụ án hành chính

Thủ tục tiến hành giải quyết

Đối với vụ án xét xử rút gọn ở cấp sơ thẩm, thủ tục tiến hành giải quyết sẽ căn cứ theo Điều 249 Luật Tố tụng Hành chính 2015, cụ thể như sau:

 • Việc xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán thực hiện.
 • Thẩm phán tiến hành thủ tục khai mạc phiên tòa theo quy định tại Điều 169 của Luật Tố tụng Hành chính 2015.
 • Sau khi khai mạc phiên tòa, Thẩm phán tiến hành đối thoại, trừ trường hợp không tiến hành đối thoại được theo quy định tại Điều 135 của Luật Tố tụng Hành chính 2015 . Trường hợp đương sự thống nhất được với nhau về việc giải quyết vụ án thì Thẩm phán lập biên bản đối thoại thành và ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành theo quy định tại Điều 140 của Luật Tố tụng Hành chính 2015. Trường hợp đương sự không thống nhất được với nhau về việc giải quyết vụ án thì Thẩm phán tiến hành xét xử.

Việc trình bày, tranh luận, đối đáp, đề xuất quan điểm về việc giải quyết vụ án được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương XI của Luật Tố tụng Hành chính 2015.

 • Trường hợp tại phiên tòa mà phát sinh tình tiết mới làm cho vụ án không còn đủ điều kiện để áp dụng thủ tục rút gọn thì Thẩm phán xem xét, quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường.

Đối với vụ án xét xử rút gọn ở cấp phúc thẩm, thủ tục tiến hành giải quyết sẽ căn cứ theo Điều 253 Luật Tố tụng Hành chính 2015 như sau:

 • Việc xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán thực hiện. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán phải mở phiên tòa phúc thẩm.
 • Phiên tòa có mặt các đương sự, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử, trừ trường hợp Viện kiểm sát có kháng nghị phúc thẩm.

Trường hợp đương sự đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc đã có đơn xin xét xử vắng mặt thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên tòa.

 • Thẩm phán trình bày tóm tắt nội dung bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, nội dung của kháng cáo, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trình bày, đương sự bổ sung ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị, tranh luận, đối đáp, đề xuất quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án.
 • Sau khi kết thúc việc tranh luận và đối đáp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính ở giai đoạn phúc thẩm.

Luật sư tham gia giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Tư vấn về trình tự thủ tục

Chúng tôi cung cấp một vài dịch vụ tư vấn giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn như sau:

 • Tư vấn phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn.
 • Tư vấn điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn.
 • Tư vấn trình tự, thủ tục rút gọn vụ án hành chính ở cấp sơ thẩm, phúc thẩm
 • Tư vấn hiệu lực của bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin.

Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục

Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục

Soạn thảo toàn bộ đơn từ

Chuyên Tư Vấn Luật hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn từ theo yêu cầu với dịch vụ như sau:

 • Soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị các tài liệu chứng cứ chứng minh kèm theo
 • Soạn thảo bản tự khai, đơn đề nghị, đơn yêu cầu.
 • Soạn thảo đơn từ, công văn liên quan: đơn khiếu nại quyết định hành chính, đơn tố cáo,…
 • Soạn thảo đơn khiếu nại, kiến nghị nếu phát hiện cơ quan tiến hành tố tụng có sai phạm

Tham gia tranh tụng tại Tòa án nhân dân

Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tham gia tranh tụng tại Tòa án nhân dân như sau:

 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu
 • Đại diện tham gia đối thoại trong các tranh chấp hành chính
 • Cử luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn tố tụng.
 • Liên hệ, làm việc với cơ quan có thẩm quyền, thực hiện trích lục hồ sơ tài liệu nếu thấy cần thiết
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong giai đoạn thi hành án.

Luật sư tư vấn giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn tại Cần Thơ

Với dịch vụ tư vấn giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ thực hiện các công việc sau đây:

 • Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp hành chính
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ tranh chấp hành chính
 • Xác định căn cứ giải quyết tranh chấp hành chính
 • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và làm việc với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp hành chính
 • Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của yêu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn ưu, nhược điểm của vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn.
 • Tư vấn hướng giải quyết cho tới khi vụ án được giải quyết.
 • Cử luật sư đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng
 • Cử luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn tố tụng.

Tư vấn giải quyết vụ việc hành chính theo thủ tục rút gọn giúp khách hàng hiểu rõ điều kiện áp dụng và quy trình giải quyết các vụ việc hành chính theo thủ tục rút gọn. Trong bài viết trên, Chuyên tư vấn luật đã cung cấp  thông tin liên quan về giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn. Nếu quý khách hàng cần Luật sư Hành chính  tư vấn, vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900.63.63.87  để được hỗ trợ.

4.7 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 910 bài viết