Luật Thừa Kế

Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất sau hơn 30 năm

Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất sau hơn 30 năm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thừa kế. Khi xảy ra tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất sau hơn 30 năm, việc giải quyết yêu cầu một quá trình pháp lý thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Bài viết sau đây sẽ tư vấn cho bạn đọc về cách giải quyết đối với tranh chấp thừa kế đất sau hơn 30 năm.

Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất sau hơn 30 năm

Thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Thừa kế theo di chúc

Theo quy định tại khoản 2 Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có thể phân định phần di sản là đất đai cho từng người thừa kế và không yêu cầu phải ngang nhau. Khi đó, quyền thừa kế quyền sử dụng đất được phân chia theo ý chí của người lập di chúc. Trường hợp người lập di chúc không phân chia cụ thể cho từng người thừa kế thì mỗi người thừa kế được chỉ định trong di chúc sẽ được hưởng bằng nhau.

Lưu ý: Những trường hợp sau đây được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, với mức thừa kế bằng hai phần ba (2/3) suất của một người thừa kế theo pháp luật (Điều 644 Bộ luật dân sự 2015):

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

>> Xem thêm: Tranh chấp thừa kế nhà ở theo di chúc

Thừa kế theo pháp luật

Căn cứ theo quy định tại Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Hàng thừa kế thứ nhất: gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Việc chia thừa kế theo pháp luật được thực hiện theo tinh thần tại khoản 2 và 3 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015:

Khi chia di sản thừa kế theo pháp luật:

 • Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 • Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Điều kiện để được thực hiện thừa kế quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì điều kiện để thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ trường hợp tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất hơn 30 năm

Thời hiệu khởi kiện

 • Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 10-9-1990 thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế, cụ thể là: thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày 10-9-1990.
 • Từ ngày 01-01-2017, Tòa án áp dụng khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thời hiệu thừa kế để thụ lý, giải quyết vụ án dân sự tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Theo đó, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm mở thừa kế.

Tuy nhiên, nếu một hoặc các bên đương sự không có yêu cầu áp dụng thời hiệu khởi kiện hoặc có yêu cầu áp dụng thời hiệu khởi kiện nhưng yêu cầu được đưa ra sau khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc thì vụ án vẫn được giải quyết.

Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất sau hơn 30 năm

Hướng giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất 

>> Xem thêm: Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Không Có Di Chúc

Thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất hơn 30 năm

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP thì tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng không bắt buộc phải hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn trước khi khởi kiện.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì người khởi kiện phải chuẩn bị các tài liệu sau:

Đơn khởi kiện theo Mẫu 23-DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

Các giấy tờ chứng minh nhân thân:

 • Giấy khai sinh,
 • Chứng minh thư nhân dân,
 • Giấy chứng nhận kết hôn,
 • Sổ hộ khẩu,
 • Giấy giao nhận nuôi con nuôi để xác định diện và hàng thừa kế;
 • Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;
 • Bản kê khai các di sản;

Các giấy tờ, tài liệu chứng minh sở hữu của người để lại di sản và nguồn gốc di sản của người để lại di sản

Các giấy tờ khác: Biên bản giải quyết trong hộ tộc, biên bản giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn (nếu có), tờ khai từ chối nhận di sản (nếu có).

Bước 2: Nộp đơn khởi kiện

Sau khi chuẩn bị hồ sơ khởi kiện như đã đề cập ở mục trên, người khởi kiện nộp đơn đến Tòa án bằng một trong các hình thức sau, theo quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa.
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính (gửi qua bưu điện).
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 3: Xử lý đơn khởi kiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 4: Thụ lý vụ án

Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

(Căn cứ Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Bước 5: Tiến hành hòa giải.

Nguyên tắc tiến hành hòa giải thực hiện theo Điều 205 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, theo đó:

 • Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự, không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc các đương sự phải thỏa thuận không phù hợp với ý chí của mình;
 • Nội dung thỏa thuận giữa các đương sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Bước 6: Đưa vụ án ra xét xử ở phiên tòa sơ thẩm

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây:

 • Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;
 • Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;
 • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;
 • Đưa vụ án ra xét xử.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 220 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

(Căn cứ khoản 3, 4 Điều 203, Điều 220 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất hơn 30 năm

Thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất hơn 30 năm

>> Xem thêm: Nhờ Luật sư khởi kiện chia tài sản thừa kế?

Vai trò của luật sư trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế  đất

Luật sư sẽ hỗ trợ quý khách hàng giải quyết một số vấn đề trong việc giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất hơn 30 năm, cụ thể như sau:

 • Tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất hơn 30 năm theo đúng quy định pháp luật.
 • Soạn thảo văn bản, đơn từ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính.
 • Tham gia vào quá trình tranh tụng tại Tòa.
 • Hỗ trợ hoàn tất hồ sơ pháp lý để nhận di sản thừa kế sau khi Tòa án đã giải quyết tranh chấp.
 • Các vấn đề khác có liên quan đến tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất sau hơn 30 năm.

Tuy việc giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất sau hơn 30 năm có thể phức tạp và tốn thời gian, nhưng với sự tư vấn pháp lý chính xác và hỗ trợ từ các chuyên gia, bạn có thể tìm kiếm giải pháp hợp lý và công bằng cho vấn đề này. Trên đây là bài viết tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất sau hơn 30 năm. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì hay cần được tư các vấn đề khác có liên quan đừng ngần ngại hãy liên hệ tới Luật sư thừa kế qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tư vấn. Xin cảm ơn.

>>>Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.9 (19 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết