Luật Thừa Kế

Tư vấn pháp luật thừa kế và tranh chấp thừa kế tại Tây Ninh

Tư vấn pháp luật thừa kế tại Tây Ninh là dịch vụ cung cấp sự hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực pháp luật này. Việc thừa kế và giải quyết tranh chấp di sản thừa kế theo pháp luật luôn là những vấn đề của nhiều người, nhất là việc xác định về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, xác định thời hiệu khởi kiện nếu tranh chấp thừa kế có xảy ra. Bài viết dưới đây sẽ thông tin về một số quy định pháp luật thừa kế và dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế tại Tây Ninh.

Pháp luật thừa kế và tranh chấp thừa kế

Pháp luật thừa kế và tranh chấp thừa kế

Thừa kế theo quy định của pháp luật

Thừa kế theo di chúc

Theo Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể là Điều 626 Bộ luật dân sự 2015, người lập di chúc có quyền:

 • Chỉ định người thừa kế;
 • Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Và để di chúc được xem là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật thì phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015.
 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Theo Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015, vẫn có trường hợp dù không có tên trong di chúc nhưng người thừa kế đó vẫn được chia di sản thừa kế, trừ trường hợp người đó từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật Dân sự 2015. Cụ thể, người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Như vậy, người để lại di sản thừa kế có quyền chỉ định, truất quyền hưởng, phân chia hoặc đi kèm nghĩa vụ đối với di sản mình để lại. Bên cạnh đó, dù không ghi trong di chúc thì những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc vẫn có quyền được hưởng một phần di sản.

Thừa kế theo pháp luật

Trường hợp người để lại di sản không lập di chúc hoặc di chúc không có hiệu lực thì di sản sẽ được chia theo pháp luật. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

 • Không có di chúc;
 • Di chúc không hợp pháp;
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Ngoài ra, chia thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau theo quy định tại khoản 2 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
 • Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
 • Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
 • Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, thừa kế theo pháp luật sẽ tiến hành chia di sản thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định, được áp dụng khi không có di chúc hoặc di chúc không có hiệu lực đối với phần di sản thừa kế.

>>> Xem thêm: Phân Biệt Thừa Kế Theo Di Chúc Và Thừa Kế Theo Pháp Luật

Chia di sản thừa kế

Chia di sản thừa kế

Thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp thừa kế

Tại khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

 • Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định pháp luật;
 • Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm và thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, thời hiệu để khởi kiện đối với tranh chấp thừa kế là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, được tính  kể từ thời điểm mở thừa kế. Trường hợp hết thời hiệu mà không có người thừa kế thì di sản đó thuộc về người đang chiếm hữu hoặc về Nhà nước nếu không có người chiếm hữu theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm: Đã Chia Đất Thừa Kế, Mà Có Người Thừa Kế Mới Thì Giải Quyết Thế Nào?

Tại sao cần dịch vụ tư vấn luật thừa kế

Luật thừa kế được áp dụng trong các vấn đề liên quan đến phân chia di sản, nghĩa vụ liên quan đến di sản của những người thừa kế. Tuy nhiên, trong đời sống, việc tuân theo pháp luật về thừa kế khi chia di sản không được quá chú trọng. Vì vậy, các vụ tranh chấp về tài sản thừa kế không ngừng tăng. Những người thừa kế không đạt được thống nhất với nhau đã gây ra tranh chấp về thừa kế, không nắm rõ luật và không đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của mình. Để giải quyết vấn đề này các bên tranh chấp có thẻ lựa chọn tự thỏa thuận hoặc khởi kiện thông qua nhờ luật sư khởi kiện chia tài sản thừa kế.

Dịch vụ tư vấn luật thừa kế, giải quyết tranh chấp thừa kế là một trong những dịch vụ pháp lý cần thiết và quan trọng nhằm giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra tranh chấp, giải quyết tranh chấp hiệu quả, đảm bảo lợi ích của những người thừa kế và những người liên quan, bảo vệ ý chí của người để lại di sản. Đồng thời, dịch vụ pháp lý này còn đem đến nhiều lợi ích nổi bật như:

 • Những người thừa kế có thể hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình tránh bị xâm phạm và bảo vệ quyền của mình bằng biện pháp pháp lý theo quy định pháp luật.
 • Luật sư là những người được đào tạo chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao. Vì vậy, luật sư sẽ giúp khách hàng đưa ra các quyết định đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi tối đa của mình dựa trên sự phân tích, đánh giá vụ việc và những cơ sơ pháp lý hiện hành.
 • Đồng thời, chi phí thuê luật sư hợp lý nhưng đảm bảo hiệu quả pháp lý cao, cách thức tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng sẽ giúp khách hàng nhanh chóng xử lý các nhu cầu cấp thiết trong quá trình phân chia di sản thừa kế, giải quyết tranh chấp thừa kế.
 • Bên cạnh việc tư vấn, giải thích pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ, luật sư còn hướng dẫn, đưa ra ý kiến tham vấn, giúp khách hàng soạn thảo các đơn từ, giấy tờ có liên quan đến việc thừa kế, giải quyết tranh chấp về thừa kế; giúp khách hàng phát hiện những sai phạm trong tố tụng, dự báo các rủi ro pháp lý có thể xảy ra và đưa ra hướng giải quyết đúng đắn, giải quyết các hậu quả pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế và giải quyết tranh chấp thừa kế tại Tây Ninh

Luật sư của Chuyên tư vấn luật có cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế và giải quyết tranh chấp thừa kế với nội dung như sau:

Về phân chia di sản thừa kế:

 • Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc)
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc; Tư vấn thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn phân chia di sản không phụ thuộc vào di chúc;
 • Tư vấn chia thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn thừa kế thế vị;
 • Tư vấn luật thừa kế đất đai.
 • Tư vấn thủ tục giải quyết tài sản được di tặng theo di chúc

Về thủ tục khai nhận thừa kế:

 • Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế theo pháp luật;
 • Xác định tính hợp pháp của tài sản thừa kế;
 • Tư vấn về giá trị cho mỗi loại di sản thừa kế;
 • Thủ tục khai nhận di sản thừa kế;
 • Thủ tục từ chối nhận tài sản thừa kế.

Về thủ tục lập di chúc:

 • Tư vấn các hình thức lập di chúc;
 • Tư vấn thủ tục lập di chúc; hợp thức hóa di chúc; cách lập di chúc hợp pháp;
 • Tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc.

Vè thừa kế có yếu tố nước ngoài:

 • Tư vấn thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài.

Về giải quyết tranh chấp về thừa kế

 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp;
 • Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật; giải quyết tranh chấp chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế; quyền hưởng thừa kế theo quy định;
 • Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế;
 • Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử;
 • Soạn thảo đơn từ, tài liệu liên quan đến di chúc;
 • Soạn thảo các văn bản liên quan đến yêu cầu thừa kế, tranh chấp thừa kế.

>>> Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp phân chia di sản thừa kế không có di chúc

Dịch vụ tư vấn về thừa kế

Dịch vụ tư vấn về thừa kế

Việc phân chia di sản thừa kế và giải quyết tranh chấp về thừa kế cần phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành. Bài viết trên đã trình bày  các vấn đề về thừa kế cũng như các dịch vụ pháp lý khách hàng có thể tham khảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí uy tín tại Tây Ninh hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ nêu trên, khách hàng có thể liên hệ Luật sư thừa kế của Chuyên tư vấn luật theo số Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Bài viết liên quan thừa kế có thể bạn quan tâm:

4.7 (11 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 755 bài viết