Luật Thừa Kế

Dịch vụ kê khai di sản thừa kế ở Long An

Dịch vụ kê khai di sản thừa kế ở Long An hỗ trợ các quý khách hàng giải quyết việc khai nhận di sản thừa kế theo đúng thủ tục được quy định theo pháp luật, tránh các tranh chấp, phát sinh sau này. Trên thực tế, nhiều người vẫn không rõ các quy định về việc khi nào nên kê khai di sản thừa kế, thủ tục cũng như chi phí thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp các vấn đề trên cũng như thông tin cụ thể về dịch vụ kê khai di sản thừa kế ở Long An của chúng tôi.

Dịch vụ kê khai di sản thừa kế

Dịch vụ kê khai di sản thừa kế

Các trường hợp thực hiện kê khai di sản thừa kế

Căn cứ theo khoản 1 Điều 58 Luật Công chứng 2014, người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Như vậy, việc kê khai di sản thừa kế diễn ra khi các đối tượng sau có yêu cầu:

 • Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật;
 • Những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó.

Thủ tục kê khai di sản thừa kế

Hồ sơ khai nhận

Khi tiến hành kê khai di sản thừa kế, người thực hiện kê khai cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Theo khoản 2 Điều 58 và khoản 2 và khoản 3 Điều 57 của Luật Công chứng 2014, hồ sơ khai nhận di sản thừa kế cần:

 • Đơn yêu cầu công chứng;
 • Giấy chứng tử của người để lại di sản;
 • Di chúc của người để lại di sản (nếu có)
 • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;
 • Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế của người thừa kế khác (nếu có);
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản;…
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản: giấy khai sinh; giấy chứng nhận đăng ký kết hôn,…
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân: bản sao CCCD của người để lại di sản, bản sao CCCD của những đồng thừa kế;…

Như vậy, khi tiến hành kê khai di sản thừa kế, người thực hiện kê khai cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã nêu ở trên.

Trình tự, thủ tục

Căn cứ theo khoản 3 Điều 57 của Luật Công chứng 2014 và Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP thì việc niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản diễn ra theo thủ tục khai nhận di sản thừa kế như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai nhận di sản

Người thừa kế chuẩn bị hồ sơ khai nhận di sản thừa kế như đã nêu ở trên. Nơi nộp hồ sơ được quy định như sau:

 • Nộp tại tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản
 • Trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.
 • Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.
 • Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

Bước 2:  Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

 • Công chứng viên thực hiện niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết trước khi tiến hành công chứng.

Sau khi kết thúc thời hạn niêm yết mà không có tranh chấp, khiếu nại, người yêu cầu đến tại phòng công chứng đã nộp hồ sơ để thực hiện công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Bước 3: Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản

 • Công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định căn cứ việc để lại di sản và hưởng di sản là đúng pháp luật;
 • Nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Như vậy, việc kê khai di sản thừa kế được thực hiện theo trình tự, thủ tục nêu trên.

Thời hạn thực hiện

Thời hạn thực hiện công chứng văn bản khai nhận di sản sẽ được tính từ thời điểm nhận yêu cầu và thụ lý hồ sơ đến ngày trả kết quả, cụ thể là 02 ngày làm việc quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Công chứng 2014. Đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 43 Luật Công chứng 2014, thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản sẽ không tính vào thời hạn công chứng.

Theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP, việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

Như vậy, thời hạn để thực hiện công chứng văn bản khai nhận di sản là, tính kể từ ntừ 02 – 10 ngày kể từ ngày tổ chức hành nghề công chứng nhận hồ sơ khai nhận di sản thừa kế.

Thủ tục thực hiện khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục thực hiện khai nhận di sản thừa kế

Chi phí kê khai di sản thừa kế

Căn cứ theo điểm a4 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2016, công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản sẽ được tính trên giá trị di sản, cụ thể như sau:

 • Giá trị tài sản dưới 50 triệu đồng: 50 nghìn đồng
 • Giá trị tài sản Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 100 nghìn đồng
 • Giá trị tài sản Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
 • Giá trị tài sản Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng: 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
 • Giá trị tài sản Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng: 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
 • Giá trị tài sản Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
 • Giá trị tài sản Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
 • Giá trị tài sản Trên 100 tỷ đồng: 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Như vậy, phí công chứng văn bản khai nhân di sản sẽ dựa theo giá trị di sản được thừa kế theo quy định như trên.

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kê khai di sản thừa kế ở Long An

Tại Chuyên tư vấn luật cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kê khai di sản như sau:

 • Tư vấn quy định khai nhận di sản thừa kế; các quy định pháp luật về thừa kế;
 • Tư vấn xác định di sản thừa kế; giá trị tài sản thừa kế;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ công chứng; hồ sơ khai nhận di sản thừa kế;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục công chứng khai nhận di sản; thủ tục kê khai di sản thừa kế đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng; thủ tục từ chối nhận tài sản thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong việc chia di sản thừa kế giữa các đối tượng đồng thừa kế; xác định giá trị tài sản thừa kế
 • Hỗ trợ soạn thảo, đơn từ tài liệu có liên quan;
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện khai nhận di sản, làm việc với các tổ chức, cơ quan chức năng có liên quan;
 • Các dịch vụ pháp lý khác có liên quan về thừa kế.

Phí dịch vụ kê khai di sản thừa kế ở Long An

Chi phí dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kê khai di sản thừa kế ở Long An được xác định tùy từng sự việc cụ thể.

 • Phí cố định

Quý khách hàng nếu có nhu cầu tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn, hỗ trợ kê khai di sản thừa kế của công ty chúng tôi, tùy từng vấn đề, yêu cầu cụ thể của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích cho khách hàng.

Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

 • Phí kết quả

Mức thù lao và chi phí Luật sư cụ thể trong từng vụ việc được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa công ty chúng tôi với khách hàng.

Đối với vụ việc phức tạp hoặc theo sự thỏa thuận thì các bên có thể ký kết hợp đồng hứa thưởng để thúc đẩy quá trình thực hiện công việc. Hợp đồng hứa thưởng tuân thủ quy định tại Điều 570 đến 573 Bộ luật dân sự 2015 và không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội đặc biệt là đảm bảo tuân thủ quy tắc 9 trong Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam thì Luật sư sẽ không hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc về những nội dung nằm ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của Luật sư.

Tư vấn, hỗ trợ kê khai di sản thừa kế

Tư vấn, hỗ trợ kê khai di sản thừa kế

Việc kê khai di sản thừa kế cần phải thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. Bài viết trên đã trình bày về thủ tục thực hiện cũng như phí kê khai di sản thừa kế và các dịch vụ pháp lý có liên quan. Nếu quý khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ hoặc sử dụng dịch vụ kê khai di sản thừa kế của chúng tôi, khách hàng có thể liên hệ Luật sư thừa kế của Chuyên tư vấn luật theo số Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

>>Bài viết liên quan khai nhận thừa kế có thể bạn quan tâm:

4.9 (16 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 755 bài viết