Luật Thừa Kế

Điều kiện để thực hiện khai nhận di sản theo di chúc miệng

Điều kiện để thực hiện khai nhận di sản theo di chúc miệng: Di chúc miệng là một dạng di chúc đặc biệt nên pháp luật cũng có những điều luật riêng về điều kiện để di chúc miệng được công nhận hợp pháp, để người thừa kế có thể khai nhận phần di sản  bằng di chúc miệng, bài viết dưới đây là những trình bày làm rõ điều kiện để khai nhận di sản theo di chúc miệng.

Điều kiện để khai nhận di sản theo di chúc miệng

Điều kiện để khai nhận di sản theo di chúc miệng

Quy định của pháp luật về Di chúc miệng

 • Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
 • Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Cơ sở pháp lý điều 629 Bộ luật Dân Sự 2015

Di chúc miệng có hiệu lực khi nào ?

Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

 • Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
 • Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:
 1. Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
 2. Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
 • Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.
 • Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.
 • Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.
 • Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực

Cơ sở pháp lý điều 643 Bộ luật Dân Sự 2015

>>> Xem thêm:

Điều kiện để khai nhận di sản theo Bộ luật Dân Sự 2015

Điều kiện riêng về di chúc miệng

 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng (khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015)

Ngoài ra còn cần đáp ứng các điều kiện chung:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc

Cơ sở pháp lý điều 629 và khoản 1,2,5 điều 630 Bộ luật Dân sự 2015

Dịch vụ tư vấn điều kiện để khai nhận di sản theo di chúc miệng

Luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn

 • Luật sư tư vấn về điều kiện để khai nhận di sản theo di chúc miệng
 • Luật sư tư vấn quy trình thực hiện thủ tục để khai nhận di sản theo di chúc miệng
 • Luật sư tư vấn các câu hỏi và tình huống cụ thể xoay quanh thủ tục để khai nhận di sản theo di chúc miệng
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục để khai nhận di sản theo di chúc miệng
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu.
 • Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục để khai nhận di sản theo di chúc miệng
 • Tư vấn cho khách hàng các vấn đề hàng thừa kế và các thủ tục liên quan

Trên đây là những quy định của pháp luật về điều kiện để khai nhận di sản theo di chúc miệng nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, cho quý khách hàng để khai nhận di sản theo di chúc miệng hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc những câu hỏi xin liên hệ luật sư tư vấn luật thừa kế qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chi tiết hơn.

4.9 (12 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 766 bài viết