Luật Hôn Nhân Gia Đình

Hành vi ngoại tình như thế nào thì bị khởi tố hình sự?

Ngoại Tình Như Thế Nào Thì Bị Khởi Tố Hình Sự? Ngoại tình là việc mà người đang có vợ/chồng nhưng lại chung sống với người khác hoặc người chưa có vợ/ chồng mà lại chung sống với người mà mình biết rõ là họ đã có vợ/chồng một cách công khai hay không công khai nhưng lại sinh hoạt chung như một gia đình. Trong Bộ luật Hình sự có quy định về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng, vậy thì ngoại tình như thế nào thì bị khởi tố hình sự. Thông qua bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng làm rõ, phân tích sâu vào vấn đề này

Ngoại tình trong hôn nhân có thể bị xử lý hình sự

Hành vi ngoại tình có vi phạm nguyên tắc hôn nhân gia đình không?

Theo Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình như sau:

 • Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
 • Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
 • Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.
 • Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
 • Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Theo đó, ngoại tình đã vi phạm nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Trách nhiệm mà người ngoại tình có thể phải chịu là gì?

Trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng trong trường hợp người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 • Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;
 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Bao gồm các hình thức tăng nặng mức phạt nếu như phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 • Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;
 • Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Xử phạt hành chính

Theo khoản 1 Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng như sau:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
 • Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
 • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
 • Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

Theo đó, các hành vi ngoại tình bị xử phạt hành chính gồm:

 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
 • Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

Các hành vi trên sẽ bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Những bất lợi nào đặt ra khiến người ngoại tình có thể gặp phải?

Bất lợi về việc chia tài sản trong quá trình ly hôn

Tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia trong quá trình ly hôn sẽ được tính đến các yếu tố “lỗi” để xác định (trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn). Căn cứ theo Điểm d Khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 quy định:

 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Như vậy, người nào có hành vi “ngoại tình” thì người đó sẽ gặp bất lợi khi phân chia tài sản chung trong quá trình hai bên ly hôn vì rõ ràng người đó xuất hiện hành vi có lỗi và có thể do mâu thuẫn đó mà dẫn đến việc hai bên phải ly hôn.

Bất lợi về việc giành quyền nuôi con

Cha mẹ sau khi ly hôn nếu như không thỏa thuận được về quyền nuôi con thì Tòa án sẽ quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Như vậy, nếu trường hợp một trong hai bên (bố hoặc mẹ) ngoại tình thì đây có thể được xem là một trong những căn cứ để Tòa án xem xét việc không giao quyền nuôi con cho bên có lỗi (vì ngoại tình mà bỏ bê, không quan tâm chăm sóc đến con cái, thường xuyên vắng nhà, đánh đập hoặc xúc phạm con…), điều này có thể gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm sinh lý của đứa trẻ một cách nghiêm trọng.

Những bất lợi khi cho người ngoại tình trong hôn nhân
Những bất lợi khi cho người ngoại tình trong hôn nhân

Lưu ý về khái niệm “chung sống như vợ, chồng”:

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC có quy định về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng:

 • Chung sống như vợ chồng là việc người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà lại chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ một cách công khai hoặc không công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như một gia đình.
 • Việc chung sống như vợ chồng thường được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đó…

Luật sư tư vấn truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi ngoại tình

 • Tư vấn các hành vi bị cấm trong mối quan hệ vợ chồng được pháp luật ghi nhận.
 • Tư vấn cụ thể về hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng.
 • Tư vấn các quy định pháp luật hình sự có liên quan khác đến hành vi ngoại tình.
 • Tư vấn cấu thành tội phạm.
 • Tư vấn điều kiện xử phạt, mức xử phạt hành chính đối với người ngoại tình.
 • Tư vấn thu thập chứng cứ chứng minh hành vi ngoại tình.
 • Hỗ trợ thu thập chứng cứ, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.
 • Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện.
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện.
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tham gia quá trình tố tụng hình sự nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Như vậy, qua những tìm hiểu trên, chúng ta có thể thấy rằng, một người nếu như ngoại tình thì ngoài trách nhiệm về hành chính hoàn toàn còn có thể bị truy cứu về trách nhiệm hình sự và kèm theo là những bất lợi khác. Vợ chồng chung sống với nhau cần thiết phải có sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau mới mong có thể bền lâu.

Trên đây là những phân tích, đánh giá khách quan của chúng tôi xoay quanh vấn đề cho việc ngoại tình như thế nào sẽ bị khởi tố hình sự. Nếu bạn đọc còn bất kỳ vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ liên quan đến vấn đề này cần được tư vấn, vui lòng liên hệ theo hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

4.8 (10 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 775 bài viết