Luật Xây Dựng

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở Cần Thơ

Dịch vụ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là một trong số các dịch vụ được khách hàng quan tâm nhất khi có kế hoạch xây dựng nhà ở. Bởi giấy phép xây dựng là bước đầu quan trọng nhất để có thể bắt đầu tiến hành xây dựng. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý khách hàng đọc hiểu rõ cũng như nắm được các điều kiện, trình tự thủ tục để được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Cần Thơ và toàn quốc nói chung.

Việc xin giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻViệc xin giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ

Điều kiện để xin giấy phép xây dựng

Để được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, trước tiên cần phải đáp ứng các điều kiện chung để xin cấp phép quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi và bổ sung 2020 (viết tắt là Luật XD 2014), như sau:

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị:

Điều kiện chung

 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Có thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định.
 • Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng hợp lệ.

Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị.

Điều kiện riêng: Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn:

Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc trường hợp phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công thì điều kiện được cấp giấy phép xây dựng phải có đủ điều kiện sau:

 • Phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.
 • Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định.

Như vậy, xây dựng nhà ở riêng lẻ ở Cần Thơ và cả toàn nước đều phải đáp ứng các điều kiện nêu trên. Sau khi đảm bảo đủ các điều kiện để xin giấy phép xây dựng cho nhà ở, có thể tiến hành đến các thủ tục pháp lý tiếp theo để xin cấp phép.

>>>Xem thêm: Quy định mới về việc xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Những trường hợp không cần cấp giấy phép xây dựng

Những trường hợp pháp luật quy định được miễn giấy phép xây dựng, tức là không cần phải xin cấp giấy phép, được quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi và bổ sung 2020 bao gồm:

 • Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;
 • Công trình xây dựng tạm
 • Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
 • Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;
 • Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này;
 • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
 • Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g, h và i khoản này, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Ngoài những trường hợp nếu trên, khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ đều phải xin cấp giấy phép xây dựng. Điều này áp dụng chung cho cả việc xây dựng nhà ở Cần Thơ và trên toàn quốc.

Các trường hợp không cần xin cấp phép xây dựngCác trường hợp không cần xin cấp phép xây dựng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ xin cấp

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ lần đầu được xem là xin cấp giấy phép xây dựng mới, theo quy định tại Khoản 1 Điều 95 Luật XD 2014 bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề trong trường hợp nhà ở xây dựng có công trình liền kề.

Ngoài các tài liệu quan trọng cần có trong hồ sơ trên, trong quá trình nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền và chờ xét duyệt, quý khách hàng sẽ cần chuẩn bị thêm các tài liệu phát sinh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Quy trình, thủ tục của việc xin cấp giấy phép xây dựng được quy định chi tiết tại Điều 102 Luật XD 2014, như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ: Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin cấp phép và nộp đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện (UBND cấp huyện) nơi chuẩn bị xây dựng nhà ở và muốn xin giấy phép xây dựng, để được xét duyệt.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 • UBND cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ, thực hiện xem xét, kiểm tra và làm việc với chủ nhà ở để hoàn thiện hồ sơ nếu có thiếu sót. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, các thủ tục xét duyệt liên quan;
 • Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
 • UBND cấp huyện đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
 • Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận, các cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm giải đáp những ý kiến về nội dung thuộc chức năng quản lý của mình;
 • Cơ quan cấp phép xây dựng căn cứ các quy định để tiến hành quyết định cấp giấy phép.

Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí

Người sử dụng đất tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định

Sau khi được người sử dụng đất nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời cấp giấy phép xây dựng, chủ nhà ở có thể tiến hành xây dựng. Ngoài ra, việc xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân theo các thủ tục quy trình phát sinh khác theo quy định pháp luật liên quan nếu có. Trình tự, thủ tục trên áp dụng chung cho cả ở Cần Thơ và toàn quốc.

Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 102 Luật Xây dựng 2014, mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ do Chính phủ quy định và ban hành, cụ thể là Mẫu số 01 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Quý khách có thể sử dụng mẫu dưới đây:

>>>Nhấn để tải:Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻSoạn thảo đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu

Soạn thảo đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu

Tư vấn dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở Cần Thơ

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, Chuyên tư vấn luật giới thiệu tới quý khách hàng các dịch vụ tư vấn hỗ trợ liên quan thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, không chỉ áp dụng ở Cần Thơ mà cả toàn quốc như:

 • Tư vấn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và các văn bản cần thiết khác có liên quan;
 • Tư vấn thủ tục nộp hồ sơ xin giấy phép nhà ở riêng lẻ cho cơ có thẩm quyền;
 • Tư vấn hỗ trợ đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan khác.
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Như vậy, việc xin cấp giấy phép xây dựng dành cho xây dựng nhà ở riêng lẻ ở Cần Thơ nói riêng hay toàn quốc, đều áp dụng các điều kiện, trình tự, thủ tục xin cấp phép theo quy định như nêu trên. Nếu quý khách còn thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ  qua hotline: 1900636387, để được luật sư xây dựng hỗ trợ trực tiếp.

>> Bài viết về cấp giấy phép xây dựng có thể bạn quan tâm:

4.8 (12 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 745 bài viết