Luật Xây Dựng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng được ký kết giữa các bên nhằm tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như ghi nhận mức độ hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Do đó, biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng đóng vai trò không thể thiếu khi các bên chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật. Chính vì thế, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ thông qua bài viết để tư vấn cho bạn đọc các vấn đề pháp lý liên quan đến thanh lý hợp đồng xây dựng.

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là văn bản được lập giữa các bên sau khi hoàn thành thỏa thuận, quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng xây dựng đã ký kết nhằm xác nhận việc hoàn tất (chấm dứt) mọi vấn đề về quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng xây dựng đó.

>> Xem thêm: Thủ tục chấm dứt hợp đồng xây dựng

Mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

 • Giúp các bên trong hợp đồng lao động xác định được các quyền và nghĩa vụ đã được thực hiện cũng như nghĩa vụ nào chưa được thực hiện và hậu quả pháp lý của việc nghĩa vụ chưa được thực hiện là gì.
 • Giải phóng nghĩa vụ giữa các bên, giúp ngăn những tranh chấp pháp lý không đáng có về sau.

Quy định về thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

Điều kiện thanh lý hợp đồng

 • Thuộc các trường hợp thanh lý hợp đồng theo quy định pháp luật.
 • Các bên trong hợp đồng phải đảm bảo thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo điều khoản trong hợp đồng và quy định pháp luật khi thực hiện thanh lý hợp đồng xây dựng

Yêu cầu hình thức đối với biên bản thanh lý hợp đồng

 • Biên bản được lập thành văn bản và không bắt buộc công chứng, chứng thực.
 • Người đại diện ký biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng phải là người có thẩm quyền.

Thanh lý hợp đồng xây dựng khi nào?

 • Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;
 • Hợp đồng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 147 Luật Xây dựng 2014.

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cần có sự xác nhận, ký tên giữa các bên

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cần có sự xác nhận, ký tên giữa các bên

Lưu ý khi soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

 • Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng được các bên tự thỏa thuận, tuy nhiên không được quá 56 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, ngoại trừ các bên có thỏa thuận khác.
 • Ngoài thời gian nêu trên, nếu một trong hai bên tham gia ký kết hợp đồng không thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng thì bên còn lại được toàn quyền thanh lý, trừ trường hợp tại Khoản 4 Điều 147 Luật Xây dựng 2014.
 • Việc thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng cần căn cứ theo hợp đồng xây dựng đã ký trước đó và theo quy định pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 147 Luật Xây dựng 2014.

Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng không quá 56 ngày

Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng không quá 56 ngày

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Số: …/TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng số: …/… ký ngày …/…/… giữa ……………….. và ……………………

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ………………………………………………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………………………………………………………

Chức danh: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………..

MST: …………………………………………………………………………………

BÊN B: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Đại diện bởi ông/bà: .………………………………………………………………..

Chức danh: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………… Fax: ………………………………………..

MST: ………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng số: ……/…….. ký ngày …/…/… với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Chấm dứt hợp đồng

Hai bên thỏa thuận và thống nhất thanh lý hợp đồng xây dựng số: …/… ký ngày …/…/… giữa hai bên do nội dung công việc theo Điều 2 của Hợp đồng này đã hoàn thành.

Hợp đồng nêu trên và các phụ lục kèm theo hợp đồng này chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký biên bản thanh lý này.

ĐIỀU 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Các bên có nghĩa vụ hoàn tất các công việc còn lại sau đây:

– Bên A thanh toán cho bên B số tiền còn lại theo hợp đồng là …….. đồng (bằng chữ: …).

– Bên B bàn giao lại cho bên A, bên A nghiệm thu công trình và các giấy tờ, tài liệu liên quan tới công trình theo thỏa thuận.

– Các vấn đề phát sinh sau này từ công trình do bên A chịu trách nhiệm.

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc

Giám đốc

>>> Click tải xuống: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Tư vấn soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

 • Tư vấn đàm phán, soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng.
 • Tư vấn về thanh lý hợp đồng xây dựng đúng luật.
 • Tư vấn về quyền, nghĩa vụ khi thanh lý hợp đồng xây dựng.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh do thanh lý hợp đồng xây dựng.

>> Xem thêm: Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Xây Dựng

Bài viết trên là toàn bộ nội dung tư vấn về quy định pháp luật và lưu ý khi thanh lý hợp đồng xây dựng cũng như mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất mà Chuyên Tư Vấn Luật muốn gửi đến bạn đọc. Nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc liên quan nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật xây dựng, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

4.6 (20 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết