Luật Hợp Đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa ở Tây Ninh

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa ở Tây Ninh là loại hình dịch vụ phổ biến được các doanh nghiệp, cá nhân tham gia thị trường mua bán lựa chọn. Việc ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa là một phần quan trọng trong quá trình kinh doanh. Để đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các bên theo quy định pháp luật, Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng ở Tây Ninh trong bài viết sau.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Thương mại 2005 thì hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

 • Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể;
 • Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

Trong đó, mua bán hàng hoá là một hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

>>>> Xem thêm: Quy định pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

Các điều khoản cần có khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005 không đưa ra quy định về mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa hay các điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng trên. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của mình, các bên có thể thỏa thuận và thống nhất với nhau các điều khoản sau đây:

1.Điều khoản thông tin các bên:

Thông tin các bên là điều khoản bắt buộc phải có. Điều này nhằm xác định được tổ chức hay cá nhân cụ thể nào tham gia trong hợp đồng.

Đối với cá nhân cần phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về tên, địa chỉ, căn cước công dân. Đối với tổ chức hoặc doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin về tên, trụ sở, người đại diện, giấy phép thành lập đúng theo thông tin cung cấp trên Quyết định thành lập.

2. Điều khoản đối tượng hợp đồng:

Có nhiều loại hợp đồng thương mại khác nhau. Mỗi loại hợp đồng lại có đối tượng riêng. Ví dụ hợp đồng mua bán hàng hóa có đối tượng là hàng hóa được mang ra mua bán. Trong hợp đồng phải xác định rõ ràng, chi tiết các thông tin như tên hàng hóa, số lượng, chất lượng,…Với hợp đồng dịch vụ thì đối tượng là các công việc. Hợp đồng cần ghi rõ phương pháp thực hiện công việc, người thực hiện, kết quả,…

3. Điều khoản về giá cả:

Đối với điều khoản về giá cả, hợp đồng cần thể hiện rõ sự thỏa thuận giữa các bên về đơn giá, tổng giá trị, đơn vị tiền thanh toán. Đơn giá có thể đưa ra mức cố định hoặc xác định giá di động điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường.

4. Điều khoản thanh toán:

Tại điều khoản này, các bên giao kết hợp đồng cần có sự thống nhất về phương thức thanh toán như trực tiếp hay chuyển khoản. Đồng tiền thanh toán là USD hay VND hay đồng tiền khác? Ngoài ra các bên nên xác định thời hạn thanh toán cụ thể là một lần hay nhiều lần dựa trên tiến độ thực hiện hợp đồng để tránh mâu thuẫn sau này.

5. Điều khoản về việc giao nhận hàng

Các điều khoản về việc giao nhận hàng cần được soạn thảo một cách chi tiết về thời gian đặt hàng, thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng và thông tin của các bên giao nhận hàng. Ngoài các điều khoản này các bên nên soạn thảo thêm các điều khoản khác về việc chuyển giao rủi ro trong việc giao nhận hàng.

6. Điều khoản về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại:

Các bên nên thỏa thuận và đưa điều khoản phạt vi phạm vào hợp đồng thương mại. Trong đó cần quy định rõ mức phạt, trường hợp bị áp dụng phạt. Điều này giúp các bên có ý thức thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc.

Ngoài ra, cần thỏa thuận các trường hợp phải chịu bồi thường thiệt hại và trách nhiệm chịu bồi thường thiệt hại

7. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên:

Các điều khoản trong hợp đồng thương mại không thể thiếu quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Các bên có thể thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ phù hợp trong hoạt động giao dịch để bảo vệ lợi ích của mình.

8. Điều khoản giải quyết tranh chấp:

Với điều khoản này, các bên thống nhất chọn cơ quan giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra. Cơ quan đó có thể là Trọng tài thương mại hoặc Tòa án. Hợp đồng thương mại trong giao dịch quốc tế cần lưu ý đến Luật áp dụng.

9. Các điều khoản khác:

Các bên cũng có thể tự do thỏa thuận để đưa ra các điều khoản chi tiết khác. Các điều khoản này cần đảm bảo không trái với pháp luật và thỏa mãn được tất cả các bên.

Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận và thêm vào các điều khoản khác vào hợp đồng mua bán hàng hóa trên. Tuy nhiên, những điều khoản này cần hợp lý và không trái quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Điều khoản cơ bản hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Việc sử dụng dịch vụ luật sư để soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa dưới dạng danh sách mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các bên tham gia giao dịch, có thể kể đến như:

1.Chuyên nghiệp và chính xác:

 • Luật sư có kiến thức chuyên sâu về pháp lý, đảm bảo rằng hợp đồng được soạn thảo một cách chính xác và tuân theo các quy định pháp lý hiện hành.
 • Việc sử dụng dịch vụ luật sư giúp bảo đảm tính chuyên nghiệp trong quá trình đàm phán và soạn thảo hợp đồng.

2. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng:

 • Luật sư có khả năng nhận diện và bảo vệ quyền lợi của khách một cách tốt nhất trong hợp đồng.
 • Việc soạn thảo hợp đồng dưới sự hướng dẫn của luật sư giúp đảm bảo rằng các điều khoản đều công bằng và bảo vệ được lợi ích của cả hai bên.

3. Ngôn ngữ pháp lý chính xác, tránh gây nhầm lẫn

 • Luật sư sẽ sử dụng ngôn ngữ pháp lý chính thức và chính xác, giúp tránh hiểu lầm và tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho hợp đồng.
 • Các thuật ngữ và điều khoản pháp lý được sử dụng đúng cách để tránh tình trạng mơ hồ và mâu thuẫn.

4. Hạn chế rủi ro pháp lý:

 • Luật sư có thể nhận diện và giúp đối phó với các rủi ro pháp lý có thể xuất hiện trong quá trình mua bán hàng hóa.
 • Việc soạn thảo hợp đồng dưới sự tư vấn của luật sư giúp giảm thiểu nguy cơ pháp lý cho cả hai bên.

5. Đảm bảo tuân thủ pháp luật:

 • Luật sư sẽ đảm bảo rằng hợp đồng tuân theo tất cả các quy định pháp lý của địa phương và quốc tế nếu cần thiết.
 • Điều này quan trọng đặc biệt khi giao dịch diễn ra qua biên giới hoặc liên quan đến nhiều quốc gia.

6. Đánh giá và sửa đổi các nội dung cần thiết:

 • Luật sư có khả năng duyệt xét và sửa đổi hợp đồng để đảm bảo rằng mọi điều khoản và điều kiện đều rõ ràng và hợp lý.
 • Các điều khoản pháp lý có thể được điều chỉnh để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của các bên.

7. Hỗ Trợ Trong Quá Trình Đàm Phán:

 • Luật sư có thể cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp trong quá trình đàm phán, giúp đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
 • Sự hiểu biết sâu sắc về pháp lý giúp luật sư thảo luận một cách thông minh và chiến lược.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa ở Tây Ninh

Nhằm giúp quý khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa ở Tây Ninh, Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa cụ thể như sau:

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Đối với quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng theo sự vụ, Chuyên tư vấn luật sẽ cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan hợp đồng mua bán hàng hóa;
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng theo mẫu pháp luật quy định;
 • Chỉnh sửa, rà soát dự thảo hợp đồng, văn bản theo yêu cầu khách hàng và phù hợp với quy định pháp luật;
 • Tư vấn, đánh giá các rủi ro pháp lý có thể phát sinh từ các điều khoản có trong hợp đồng;
 • Hỗ trợ đưa ra các phương án chỉnh sửa nội dung hợp đồng để đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng và bảo đảm quyền lợi của các bên.
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề khác liên quan (nếu có).

>>>Xem thêm: Luật sư soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa song ngữ

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ pháp lý được xác định tùy theo từng vụ việc và thường dựa trên các yếu tố sau:

 • Tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc;
 • Thời gian, chi phí đầu tư công sức và kinh nghiệm của Luật sư.

Qua đó, nếu cần được hỗ trợ báo phí, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 hoặc zalo: 0939846973 và gửi tài liệu để được luật sư xem xét, hỗ trợ.

Các dịch vụ của Chuyên tư vấn luật luôn căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện của khách hàng. Qua đó, phí dịch vụ luôn đạt tiêu chí “phù hợp với mọi người – mọi nhà”.

Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng

Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa tại Tây Ninh là một phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện các giao dịch kinh doanh. Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ Luật sư hỗ trợ đàm phán ký kết hợp đồng không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các bên tham gia giao dịch mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Nếu quý khách hàng còn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ luật sư chuyên tư vấn hợp đồng thông qua số hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng.

>>Bài viết liên quan soạn thảo hợp đồng mua bán có thể bạn quan tâm:

5 (15 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 727 bài viết