Luật Hợp Đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng lao động ở Cần Thơ

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng lao động ở Cần Thơ là dịch vụ Luật sư tư vấn, hỗ trợ soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng lao động và các vấn đề pháp lý liên quan. Bằng kỹ năng của mình, Luật sư sẽ giúp điều khoản trong hợp đồng trở nên chặt chẽ, hợp pháp.  Qua đó, các tranh chấp có thể xảy đến được giảm thiểu, hạn chế ở mức tối đa. Dưới đây là dịch vụ soạn thảo hợp đồng lao động ở Cần Thơ, mời quý khách tham khảo.

Dịch vụ hỗ trợ soạn thảo hợp đồng lao động

Dịch vụ hỗ trợ soạn thảo hợp đồng lao động

Quy định pháp luật về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Bộ Luật Lao động 2019, hợp đồng lao động là một thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thỏa thuận này bao gồm việc làm được trả lương, điều kiện lao động, cũng như quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong mối quan hệ lao động.

Dù các bên gọi hợp đồng lao động bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Hình thức của hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 14 Bộ Luật Lao động 2019, hợp đồng được giao kết thông qua 01 trong 03 hình thức sau đây:

 • Hợp đồng lao động bằng văn bản;
 • Hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu;
 • Hợp đồng lao động được giao kết bằng lời nói (áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng nhưng trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động 2019).

Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của công việc được trả lương, hình thức của hợp đồng phải phù hợp với các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 15 Bộ Luật Lao động 2019, khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
 • Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội

Nếu khi giao kết hợp đồng lao động mà không tuân thủ các nguyên tắc trên thì hợp đồng đó có thể bị vô hiệu và không có giá trị pháp lý.

Công ty không ký kết hợp đồng với người lao động có được không?

Có bắt buộc ký kết hợp đồng lao động không?

Có bắt buộc ký kết hợp đồng lao động không?

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản (trừ trường hợp giao kết hợp đồng thông qua lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng theo khoản 2 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019). Đồng thời, trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, khi tham gia lao động, công ty buộc phải ký kết hợp đồng với người lao động (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019).

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, trong trường hợp vi phạm quy định về ký kết hợp đồng lao động, Công ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và buộc phải giao kết hợp đồng với người lao động.

>>>Xem thêm: Hợp đồng lao động bằng lời nói có hiệu lực không

Hợp đồng lao động gồm những nội dung gì?

Người lao động và người sử dụng lao động có quyền tự do thỏa thuận nội dung của hợp đồng lao động trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật đặt ra. Mặc dù vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động vẫn phải đảm bảo các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề

Đồng thời, căn cứ vào Khoản 2, Khoản 3 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019, tùy vào tính chất công việc hoặc thỏa thuận của các bên, hợp đồng lao động có thể giảm bớt một số nội dung chủ yếu hoặc thêm vào hợp đồng một số điều khoản nhất định.

>>>Xem thêm: Điều khoản thu nhập từ hiệu suất trong hợp đồng lao động

Tại sao nên nhờ Luật sư hỗ trợ soạn thảo hợp đồng lao động?

Luật sư hỗ trợ soạn thảo hợp đồng lao động

Luật sư hỗ trợ soạn thảo hợp đồng lao động

Nhờ Luật sư hỗ trợ soạn thảo hợp đồng lao động mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Dưới đây là một số lý do vì sao nên nhờ Luật sư trong quá trình này:

 • Chuyên môn và hiểu biết về luật lao động: Luật sư có kiến thức chuyên sâu về quy định pháp luật liên quan đến lao động, đảm bảo rằng hợp đồng của bạn tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.
 • Bảo vệ quyền lợi của bạn: Luật sư có khả năng phân tích và đánh giá tính chất công việc, tình hình giữa các bên. Qua đó, luật sư đảm bảo quyền lợi của khách hàng được bảo vệ ở mức tối đa.
 • Tối ưu hóa điều khoản: Luật sư có thể giúp bạn soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng một cách chính xác và phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bạn. Luật sư cũng có thể đề xuất các điều khoản bổ sung hoặc sửa đổi để đảm bảo tốt nhất quyền lợi, nhu cầu cho khách hàng.
 • Đảm bảo tính pháp lý: Luật sư sẽ kiểm tra và đảm bảo rằng hợp đồng của bạn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý và quy định cần thiết, giúp bạn tránh được các tranh chấp pháp lý trong tương lai.
 • Khả năng đàm phán: Luật sư có kỹ năng đàm phán và thương lượng giúp bạn đạt được những điều kiện và điều khoản tốt nhất trong hợp đồng lao động của mình hoặc rủi ro khi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp

Nhờ Luật sư hỗ trợ soạn thảo hợp đồng lao động, bạn sẽ có sự an tâm và đảm bảo về tính pháp lý và quyền lợi của mình trong quá trình vận hành doanh nghiệp trong mảng lao động.

Dịch vụ Luật sư soạn thảo hợp đồng lao động ở Cần Thơ

Để hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng lao động tại Cần Thơ, Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ pháp lý gồm các vấn đề dưới đây:

 • Hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng lao động (thời vụ, có thời hạn, không xác định thời hạn…), giải thích quyền và nghĩa vụ phát sinh khi ký kết; điều kiện năng lực của các bên khi ký kết; hợp đồng vô hiệu hoặc vô hiệu một phần…
 • Hỗ trợ pháp lý liên quan đến hợp đồng lao động: hình thức của hợp đồng, các nội dung cần có trong hợp đồng; Các điểm cần chú ý khi soạn thảo hợp đồng để tuân thủ quy định pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp…
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng liên quan đến trách nhiệm và bảo mật: Giải thích các cơ sở pháp lý liên quan tới thỏa thuận bảo mật thông tin; Phân tích rủi ro và kiểm tra hợp đồng, thỏa thuận trước và sau khi ký kết; Soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận, kiểm tra các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết theo yêu cầu,
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng đào tạo; Giải thích các quy định pháp luật về hợp đồng đào tạo nghề; Giải thích về quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng đào tạo nghề; Soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề; Hỗ trợ giải quyết trường hợp người lao động vi phạm hợp đồng đào tạo nghề, cam kết đào tạo.
 • Hỗ trợ soạn thảo các thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, quyết định, phụ lục, thanh lý hợp đồng.
 • Cử Luật sư nhận đại diện theo ủy quyền trong việc thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng, giải quyết vấn đề quan hệ lao động phát sinh cho khách hàng.

Như vậy, khi chuẩn bị giao kết, soạn thảo hợp đồng lao động, việc liên hệ với Luật sư là lựa chọn thông minh và cần thiết. Qua sự hỗ trợ của Luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động cho doanh nghiệp, cá nhân các bên có thể soạn thảo hợp đồng lao động phù hợp và hạn chế tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng, quý khách hàng có thể liên hệ với qua Hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư tư vấn hỗ trợ.

Bài viết liên quan hợp đồng lao động có thể bạn quan tâm:

4.6 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết