Luật Hợp Đồng

 Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh ở Cần Thơ

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh là một dịch vụ được luật sư hỗ trợ thực hiện việc đàm phán, soạn thảo hợp đồng thuê mặt bằng. Đối với dịch vụ này, luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và giấy tờ liên quan theo đúng quy định pháp luật. Qua bài viết này chúng tôi xin gửi các bạn đọc giả quy định pháp luật và hình thức hợp đồng thuê mặt bằng ngắn gọn và đơn giản nhất.

Soạn thảo hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh

Quy định về điều kiện cho thuê mặt bằng kinh doanh

Cho thuê mặt bằng kinh doanh là một trong các giao dịch dân sự, do đó phải đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Cụ thể, chủ thể cho thuê mặt bằng kinh doanh dưới dạng là kinh doanh bất động sản thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, trừ trường hợp kinh doanh có quy mô nhỏ, không thường xuyên theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và Điều 5 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Bên cạnh đó, đáp ứng điều kiện về mặt bằng cho thuê:

Thứ nhất, nếu mặt bằng cho thuê kinh doanh là nhà và công trình xây dựng thì phải đáp ứng điều được quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014:

 • Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
 • Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Thứ hai, nếu mặt bằng cho thuê kinh doanh là các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật kinh doanh Bất động sản 2014:

 • Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, còn phải đáp ứng điều kiện về hình thức của hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh, cụ thể như sau: Căn cứ khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 thì hợp đồng cho thuê mặt bằng phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê mặt bằng có quy mô nhỏ, không thường xuyên thì bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Như vậy, khi thuê mặt bằng kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện trên để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cho thuê mặt bằng kinh doanh

Các lưu ý khi thuê mặt bằng kinh doanh

Bên thuê mặt bằng kinh doanh cần lưu ý các vấn đề sau:

Thứ nhất, xác minh về tình trạng pháp lý của mặt bằng cho thuê, phải đảm bảo mặt bằng cho thuê có đầy đủ các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận
 • Không có tranh chấp
 • Không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất (nếu mặt bằng cho thuê là quyền sử dụng đất)

Thứ hai, về chủ thể ký kết hợp đồng

Người tham gia ký kết hợp đồng phải đảm bảo đủ tư cách, năng lực hành vi và trong trường hợp đại diện để ký kết hợp đồng mà không phải là đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Thứ ba, về những điều khoản quan trọng trong hợp đồng thuê bất động sản.

 • Giá thuê và các chi phí liên quan
 • Quyền và nghĩa vụ giữa các bên
 • Các điều khoản lạm phát trong hợp đồng
 • Điều khoản về tiền đặt cọc
 • Quy định về phạt vi phạm hợp đồng

Thứ tư, về việc công chứng, chứng thực hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh.

Mặc dù quy định pháp luật không bắt buộc công chứng hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh. Tuy nhiên, thực hiện công chứng hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh nhằm tạo thuận lợi giải quyết tranh chấp nếu phát sinh về sau.

Như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích cũng hạn chế tối đa xảy ra tranh chấp thì các bên trong quan hệ thuê mặt bằng kinh doanh cần lưu ý các vấn đề trên.

Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh

Các điều khoản trong hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh

Các nội dung cần có của hợp đồng:

Hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh được quy định tại Điều 18 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 như sau:

 • Tên, địa chỉ của các bên;
 • Các thông tin về bất động sản;
 • Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Phương thức và thời hạn thanh toán;
 • Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;
 • Bảo hành;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phạt vi phạm hợp đồng;
 • Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Mẫu hợp đồng:

Dưới đây, chúng tôi xin cung cấp mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh đơn giản, đầy đủ tính pháp lý để quý khách hàng tham khảo và sử dụng trên thực tế.

  >>> Tải mẫu: Mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh

Tư vấn quy định cho thuê mặt bằng kinh doanh

Luật sư review hợp đồng cho thuê mặt bằng ở Cần Thơ sẽ tư vấn chuyên môn cho quý khách hàng:

 • Tư vấn điều kiện của mặt bằng kinh doanh được phép cho thuê
 • Tư vấn điều kiện về chủ thể thuê và cho thuê mặt bằng kinh doanh
 • Tư vấn hình thức của hợp đồng thuê mặt bằng
 • Tư vấn điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thuê mặt bằng
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan

Soạn thảo, review hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh

Dịch vụ Luật sư hỗ trợ soạn thảo, review hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh sẽ cung cấp luật sư thực hiện các dịch vụ soạn thảo đơn từ văn bản như:

 • Cung cấp cho khách hàng mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng chuẩn theo đúng quy định pháp luật
 • Tư vấn các rủi ro và các điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng cho thuê mặt bằng
 • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản pháp lý cho thuê mặt bằng kinh doanh;
 • Đánh giá, kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các sai sót trong hợp đồng;
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng cho thuê mặt bằng

>>>Xem thêm: Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh

Phí dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh tại Cần Thơ

Chi phí dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê mặt bằng được tính dựa trên các các yếu tố sau:

 • Nhu cầu của khách hàng soạn thảo hợp đồng thuê mặt bằng như thế nào: chi tiết, cụ thể hay là chỉ khái quát,…
 • Thời gian soạn thảo hợp đồng
 • Kiến thức, kinh nghiệm của luật sư;
 • Khối lượng công việc mà luật sư phải thực hiện khi tiếp nhận;

Dưa trên các yếu tố trên sẽ xác định một mức phí cụ thể và được thể hiện thông qua hợp đồng dịch vụ pháp lý

Phí dịch vụ này không bao gồm bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí Nhà nước theo quy định mà khách hàng phải nộp theo quy định

Cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp

Cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp

Giao dịch cho thuê mặt bằng kinh doanh đâu đó vẫn tồn tại các rủi ro về mặt pháp lý. Nếu các bên không có sự tìm hiểu kỹ quy định pháp luật cũng như tình trạng pháp lý của mặt bằng cho thuê thì rất có thể xảy ra tranh chấp. Vì vậy, để hạn chế xảy ra tranh chấp thì các bên có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư hợp đồng tư vấn, rà soát và soạn thảo hợp đồng theo đúng quy định.

4.8 (20 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 726 bài viết