Luật Lao Động

Luật sư tư vấn và soạn thảo các hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp là một trong những dịch vụ hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng lao động, nội quy lao động… như soạn thảo các văn bản liên quan đến quan hệ lao động, tư vấn cho các doanh nghiệp các nguyên tắc, quy định của Bộ luật Lao động. Để tìm hiểu về dịch vụ luật sư tư vấn trong lĩnh vực này, Chuyên Tư Vấn Luật thông tin tới bạn đọc qua bài viết sau đây.

Tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động cho doanh nghiệp

Tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động cho doanh nghiệp

Hợp đồng về lao động theo Bộ luật Lao động

Các loại hợp đồng về lao động

Trên thực tế hiện nay có rất nhiều loại hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng học việc…. Tuy nhiên, theo góc độ pháp luật, Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 đã phân loại hợp đồng theo thời hạn, giao kết dựa trên ý chí của các bên:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là loại hợp đồng mà hai bên ký kết không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng. Nói cách khác, các bên sẽ không bị ràng buộc bởi thời gian, áp dụng với các công việc mang tính lâu dài.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là loại hợp đồng mà khi ký kết, hai bên xác định và thỏa thuận với nhau về thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng, kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Hết thời hạn hợp đồng mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì:

 • Hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn làm việc, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng mới
 • Nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn mà hai bên không ký hợp đồng mới thì hợp đồng này sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn
 • Hai bên chỉ được tiếp tục ký hợp đồng xác định thời hạn tối đa 1 lần, nếu hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng không xác định thời hạn (trừ trường hợp người lao động có chức vụ là giám đốc trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước, người lao động cao tuổi, thời hạn không vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động đối với người lao động là người nước ngoài và người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động thì phải gia hạn tiếp.

Một số mẫu hợp đồng về lao động mới nhất

Hợp đồng lao động mới nhất

Hợp đồng lao động mới nhất

Hợp đồng lao động sẽ không bị rập khuôn bởi một mẫu nhất định, mà có thể thay đổi một số điều khoản tuỳ theo lĩnh vực, ngành nghề và tính chất công việc mà hai bên ký kết, tất nhiên rằng hợp đồng này phải đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, đảm bảo thể hiện rõ ràng quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào hợp đồng lao động.

Một số mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay theo Bộ luật Lao động 2019:

 • Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn: Xem tại đây
 • Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Xem tại đây

Các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi soạn thảo các hợp đồng về lao động

Hợp đồng lao động thể hiện ý chí của người lao động và doanh nghiệp khi tham gia vào quan hệ lao động, cũng là căn cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời cũng là căn cứ giải quyết trong trường hợp phát sinh tranh chấp, vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau đây để đảm bảo hợp đồng là hợp pháp:

1. Soạn thảo hợp đồng dựa trên quy định pháp luật đang có hiệu lực pháp luật.

2. Đảm bảo đầy đủ các nội dung cơ bản của hợp đồng lao động theo Điều 21 Bộ luật Lao động 2019:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

3. Đảm bảo hình thức của hợp đồng tuân thủ theo Điều 14 Bộ luật Lao động 2019:

 • Giao kết bằng văn bản;
 • Thông điệp dữ liệu;
 • Có thể bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới một tháng.

4. Không áp dụng thử việc nếu hợp đồng lao động dưới 1 tháng (khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019).

>>> Xem thêm: Hợp đồng lao động bằng lời nói có hiệu lực?

Dịch vụ luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn hợp đồng lao động

Khi các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng về lao động sẽ được nhận những dịch vụ như sau:

 • Tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp về hợp đồng cần giao kết
 • Tư vấn về loại, hình thức và nội dung của hợp đồng lao động
 • Tư vấn những vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng để đảm bảo đúng với pháp luật hiện hành
 • Tham gia đàm phán giao kết hợp đồng
 • Nghiên cứu và đưa ra giải pháp có lợi cho doanh nghiệp cũng như người lao động trong hợp đồng lao động
 • Soạn thảo hợp đồng lao động tuân theo quy định pháp luật
 • Soạn thảo các văn bản nội bộ doanh nghiệp.

Các gói dịch vụ về tư vấn và soạn thảo các hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp

Gói dịch vụ theo sự vụ

Với gói dịch vụ tư vấn theo sự vụ, doanh nghiệp sẽ được tư vấn:

 • Điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng;
 • Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết những tranh chấp hợp đồng lao động.
 • Các vấn đề pháp lý khác có liên quan

Gói dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Với gói dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, sẽ có các gói:

Gói cơ bản:

 • Điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng;
 • Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết những tranh chấp hợp đồng lao động.

Gói nâng cao:

 • Kiểm tra hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng;
 • Soạn thảo toàn bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Gói chuyên nghiệp:

 • Kiểm tra hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng;
 • Soạn thảo toàn bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng. Thư tư vấn song ngữ Anh – Việt hoặc Luật sư – phiên dịch viên trực tiếp tư vấn tại trụ sở doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án

Luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp là một vấn đề pháp lý đòi hỏi người xác lập phải có những kiến thức pháp luật về hợp đồng, về lao động và các lĩnh vực chuyên ngành khác. Do đó, bài viết trên đây của Chuyên Tư Vấn Luật hy vọng đã có thể giúp Quý khách giải đáp những thắc mắc về hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp. Nếu Quý khách cần tư vấn hay có nhu cầu soạn hợp đồng về lao động, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh nhất.

4.81 (20 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết