Luật Hôn Nhân Gia Đình

Các trường hợp cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chung sau ly hôn

Các trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền với con chung sau ly hôn được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Các trường hợp cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chung sau ly hôn là những căn cứ mà Tòa án xem xét để ra quyết định giới hạn quyền của cha mẹ với con chưa thành niên. Thông thường do sau ly hôn cha, mẹ không làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm và gây ảnh hưởng đến con cái mình. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp các thắc mắc cho các quý bạn  đọc

Cha, mẹ bị hạn chế quyền với con

Cha, mẹ bị hạn chế quyền với con

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn

Sau khi ly hôn, cha, mẹ vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với con cái được pháp luật để đảm bảo các quyền lợi tốt nhất cho con cái.

 • Cha mẹ có quyền chăm sóc, trông nom, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mà mất hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động hoặc tài sản để tự nuôi sống mình.
 • Thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với con. Trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa xem xét bên nào đủ điều kiện bảo đảm quyền lợi của con thì giao con cho người đó, con từ đủ 07 tuổi trở lên được xem xét nguyện vọng.
 • Mẹ trực tiếp nuôi con dưới 03 tháng tuổi, trừ trường hợp mẹ không đủ khả năng để trực tiếp thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi con hoặc có thoả thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, sau khi ly hôn, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ không chấm dứt mà vẫn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định nhằm tạo một môi trường tốt cho các con phát triển, người được giao trực tiếp nuôi con phải đảm bảo quyền lợi mọi mặt cho con.

Cơ sở pháp lý: Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ

Cha mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên

Trường hợp bị hạn chế quyền

Để bảo vệ quyền và lợi ích của con chưa thành niên, pháp luật có các quy định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con cái trong một số trường hợp nhất định như sau:

 • Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;
 • Phá tán tài sản của con;
 • Có lối sống đồi trụy;
 • Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội

Những hành vi trên đây được xem gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển và giáo dục của con. Như vậy, khi phát hiện đối phương có những hành vi này thì bên này có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền đối với con.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Về phạm vi

Việc hạn chế quyền sẽ căn cứ vào tính chất của từng trường hợp cụ thể mà Tòa án có thể sẽ tự mình hoặc do yêu cầu của các chủ thể được quy định tại Điều 86 Luật này ra quyết định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con cái. Thời gian bị hạn chế có thể từ 01 đến 05 năm tùy vào từng hành vi và mức độ nghiêm trọng của trường hợp đó.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Điều 86 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Về đặc điểm

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên có các đặc điểm cụ thể như sau:

 • Đây là một chế tài áp dụng với cha; mẹ được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình
 • Trong quyết định hạn chế, cha, mẹ không được thực hiện một số hành vi sau: không được quản lý tài sản riêng của con, không được giáo dục, chăm sóc con chưa thành niên, không được làm người đại diện cho con chưa thành niên. Vấn đề này được Tòa án hạn chế trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định tại Khoản 2 Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình.
 • Quy định này của pháp luật không làm thay đổi hay chấm dứt mối quan hệ giữa cha; mẹ đối với con chưa thành niên mà chỉ là một biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi gây ảnh hưởng đến quyền lợi của con chưa thành niên.

Đây là biện pháp để bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên trong trường hợp cha, mẹ chăm sóc; nuôi dưỡng và giáo dục không tròn trách nhiệm của mình. Hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con hoặc không đảm bảo được các quyền lợi của con thì việc ra quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên là cần thiết.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Các trường hợp bị hạn chế quyềnCác trường hợp bị hạn chế quyền

Thẩm quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ

Các chủ thể có thẩm quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

 • Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
 • Cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự gồm: người thân thích; Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ.
 • Các cá nhân, tổ chức khác khi thấy cha, mẹ có hành vi vi phạm pháp luật cũng có quyền đề nghị các chủ thể quy định tại Khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

Đây là những người được yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ khi phát hiện có hành vi vi phạm.

Cơ sở pháp lý: Điều 86 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Hậu quả pháp lý của việc cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên

Việc hạn chế quyền đối với con chưa thành niên có một số hậu quả pháp lý như sau:

Thứ nhất, Trong trường hợp cha hoặc mẹ bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên thì người kia thực hiện quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con và đại diện theo pháp luật cho con.

Thứ hai, Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con và quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên được giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật này trong các trường hợp sau đây:

 • Cha và mẹ đều bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên;
 • Một bên cha, mẹ không bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên nhưng không đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với con;
 • Một bên cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên và chưa xác định được bên cha, mẹ còn lại của con chưa thành niên.

Thứ ba, Cha, mẹ đã bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Vậy khi một trong cha hoặc mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên thì người kia đương nhiên thực hiện quyền chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con và đại diện theo pháp luật cho con. Cha, mẹ đã bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Cơ sở pháp lý: Điều 87 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Luật sư tư vấn giành quyền nuôi con sau ly hôn

 • Tư vấn hướng dẫn giành quyền nuôi con sau ly hôn
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con sau ly hôn
 • Soạn thảo các văn bản có liên quan
 • Dịch vụ luật sư về lĩnh vực hôn nhân và gia đình
 • Dịch vụ luật sư đại diện theo ủy quyền tranh chấp tại Tòa

Tòa án có thể quyết định hạn chế quyền quyết định của một phụ huynh trong các vấn đề quan trọng liên quan đến con cái, chẳng hạn như quyết định về giáo dục, chăm sóc y tế, hoạt động ngoại khóa và tôn giáo. Trong trường hợp này, phụ huynh bị hạn chế sẽ cần phải thống nhất với phụ huynh khác hoặc cần phải xin sự cho phép từ tòa án trước khi đưa ra quyết định. Nếu bạn đọc còn bất kỳ vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ liên quan đến vấn đề này cần được tư vấn, vui lòng liên hệ theo hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

>>>Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.7 (15 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết